กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > Sarina Russo School Australia - 27 / 06 / 2551

Sarina Russo School Australia (SRSA)
CRICOS PROVIDER NUMBER 00607B

สถาบัน Sarina Russo School Australia (SRSA) เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ผสมผสานทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน SRSA ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จึงเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายของนักศึกษาแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

Sarina Russo School ในออสเตรเลีย ประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน ตามนี้

 • Russo English, Australia  เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (ELICOS)
 • Russo College, Australia  เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเข้ามหาวิทยาลัย
 • Russo School of Hotel and Tourism, Australia

เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านการต้อนรับและการท่องเที่ยว

 • Russo Institute, Australia           เปิดสอนหลักสูตรอาชีพเฉพาะทาง

Russo English, Australia 

จัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป จนกระทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อ หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง (Bridging English) เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้พวกเขาสามารถเข้าศึกษาต่อในอนาคตที่ Russo College, Russo School of Hotel and Tourism, Russo Institute หรือสถาบันอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

Russo English, Australia  มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ไม่เหมือนใคร  ซึ่งจัดให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาทุกคน จากการสอนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนมามากกว่า 10 ปี ทีมอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนในระบบ Total English Language Learning (TELL) ซึ่งเป็นการออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น โดยการเน้นการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ
ให้อยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคนโดยตรง ระบบการเรียนแบบ TELL ทำให้รู้ได้ว่าทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันและสามารถที่จะเน้นถึงความต้องการทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย

การเลือกเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร TELL มีข้อดี ดังนี้

 • การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง หลักสูตร TELL จะสนับสนุนการพัฒนาการทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะอย่างแท้จริง โดยการจัดชั้นเรียนแยกตามระดับทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (การพูดและการฟัง การอ่าน การเขียน และ ไวยกรณ์) ให้เหมาะสมกับของนักศึกษาเอง นอกจากนั้นนักศึกษาที่เรียนในระดับ Pre-Intermediate Level ขึ้นไป ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในภาษาอังกฤษทั่วไปได้ เช่น การพูด XTRA หลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL หลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC และ หลักสูตรเตรียมตัวสอบ Pre-Cambridge Examination
 • เลือกเรียนได้เอง ตัวอย่างเช่น หลักสูตร TELL อนุญาตให้นักศึกษาได้เน้นทักษะทางด้านการพูด และการฟังอย่างเดียว เป็นเวลา20 ชม./อาทิตย์ และ/หรือนักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียน ทักษะทางด้านอื่นโดยเฉพาะ เช่น การฟังอีก 5 ชม./อาทิตย์ เป็นต้น
 • ตรงกับความต้องการ TELL ได้จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพยายามที่จะเตรียมให้นักศึกษาได้มีการวางแผน และเกิดความกระตุ้นทางด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเรียนที่ Russo English, Australia  

 • มีบรรยากาศเป็นกันเอง
 • เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
 • มีหลักสูตรเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับทุกเป้าหมายชีวิต
 • มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน (TELL Program)
 • มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ
 • เรียนในวิทยาเขตที่แวดล้อมไปด้วยนักศึกษาชาวออสเตรเลีย
 • วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • นักศึกษาในชั้นเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้การช่วยเหลือในเรื่องการหางาน ฟรี

บริการนักศึกษา

 • บริการรับที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศ
 • บริการเสริม – แนะแนวอาชีพ แนะแนวส่วนบุคคล ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
 • ความปลอดภัยในวิทยาเขต – special swipe card access to enter campus facility
 • โฮมสเตย์ ที่พักของ Russo โรงแรม หรือบ้านเช่า  

Russo College, Australia

เป็นการจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น เนื้อหาที่เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาที่ใช้ในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระยะเวลาเรียน

Fast Track Program Certificate/Foundation or Diploma

8 เดือน

Certificate/Foundation or Diploma

12 เดือน

Certificate III in Business

4  เดือน

Diploma of Business

8  เดือน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Diploma of Business สามารถนำผลเข้าเรียนต่อปริญญาตรีปีที่ 2 ได้ที่
James Cook University ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Business (วิทยาเขตบริสเบน) ในสาขา International Business, International Tourism & Hospitality Management; Management หรือ Marketing
 • Bachelor of Business (วิทยาเขตทาวน์วิลล์ / แคนส์) ในสาขา Accounting, Human Resource Management, Information Systems; International Business, International Tourism; Management และ Marketing
 • Bachelor of Business (วิทยาเขตทาวน์วิลล์) ในสาขา Economics และ Finance
 • Bachelor of Business (วิทยาเขต แคนส์) ในสาขา Hospitality Management

หรือสามารถขอโอนเครดิต (1 ปี) เข้าไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

Australian Catholic University
Bond University
Central Queensland University
Griffith University
Queensland University of Technology
Southern Cross University
University of Sunshine Coast

Russo School of Hotel and Tourism, Australia

ได้จัดตั้งขึ้นในปี 1994 เป็นการจัดทำหลักสูตรตามความต้องการของอุตสาหกรรม นักเรียนจะได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับ การเรียนหลักสูตร การต้อนรับและการท่องเที่ยวที่ Swiss ทั้งทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอนด้านการบริการต้อนรับ (Hospitality)
เปิดเรียน กุมภาพันธ์, มีนาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม

ระยะเวลาเรียน

Certificate III in Hospitality Operations

6  เดือน

Certificate IV in Hospitality (Supervision)

9  เดือน

Diploma of Hospitality Management

12  เดือน

Advanced Diploma of Hospitality Management
(include Certificate III in Commercial Cookery)

          16 เดือน 

หลักสูตรที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว (Tourism)
เปิดเรียน กุมภาพันธ์, กรกฎาคม, ตุลาคม

ระยะเวลาเรียน

Certificate III in Tourism (Retail Travel Sales)

6  เดือน

Certificate III in Tourism (International Retail Travel Sales)

6  เดือน

Certificate III in Tourism (Tour Wholesaling)

6  เดือน

Certificate IV in Tourism (Operations)      

9  เดือน

Diploma of Tourism (Operations Management)

12  เดือน

                  
ข้อดีที่เรียนที่ Russo School of Hotel and Tourism, Australia

 • เน้นเพื่อไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ในทุกหลักสูตรการเรียน มีการฝึกงานตั้งแต่ 100- 1,040 ชั่วโมง
 • ฟรี ในการเข้าร่วม Sarina Russo Job Access เพื่อหางานทำในระหว่างที่เรียนได้
 • เป็นที่ยอมรับภายใต้ Australian Federation of Travel Agent (AFTA)

Russo Institute, Australia

จัดทำหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระยะเวลาเรียน

Certificate III in Business

4  เดือน

Diploma of Business

8  เดือน

Double Diploma (Business Management/Business Administration)

9 เดือน

Sarina Russo Centre
82 Ann St. Brisbane Queensland
4000 Australia
Hotline 1300 734 5100
Phone + 61 7 3221 5100
Fax      + 61 7 3221 5161
Web     www.sarinarusso.com.au 

James Cook University, วิทยาเขตบริสเบน  CRICOS PROVIDER NUMBER 00117J

มหาวิทยาลัย James Cook ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 ที่เมือง Townville รัฐควีนส์แลนด์เป็นแห่งแรก และได้จัดตั้ง JCU วิทยาเขตบริสเบนขึ้นในปี 2006 เพื่อรองรับนักศึกษาชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติที่สนใจหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เมืองบริสเบน วิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Queens Street ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองบริสเบน JCU Brisbane เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้แก่

 • Bachelor of Business 2 ปี ในสาขา

International Business
International Business - Marketing
Marketing
Management
Management - Marketing
International Tourism
Hospitality Management
International Tourism - Hospitality Management
Human Resource Management
Management - Human Resource Management
Accounting

 • Grad Cert Business Administration 4 เดือน
 • Grad Dip Business Administration 8 เดือน
 • MBA 1 ปี
 • Grad Cert Information Technology 4 เดือน
 • Grad Dip Information Technology 8 เดือน
 • MIT (E-Business) 1 ปี
 • MIT (Extended) 16 เดือน
 • Grad Cert Accounting 4 เดือน
 • Grad Dip Accounting 8 เดือน
 • Master of Professional Accounting 1 ปี
 • MIT/MBA 16 เดือน
 • MPA/MBA 16 เดือน
 • Master of International Tourism & Hospitality Management 1 ปี

เหตุผลที่ทำไมถึงเลือก JCU Brisbane?

 • มหาวิทยาลัยรัฐบาลวิทยาเขตใหม่ ใจกลางเมือง Brisbane
 • นักเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลของนักศึกษา โดยระบบห้องสมุดแบบ Online
 • สามารถที่จะเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้โดยง่าย หลังเวลาเรียน
 • มีหลักสูตรการเรียนแบบปกติ ระยะเวลา 1.5  ปี และแบบเร่งรัดระยะเวลา 1 ปี
 • ระบบการเรียน 3 เทอมต่อปี ทำให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
 • ฟรี 24 ชม Wireless Internet
 • Graduate Leadership Master Class
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีทุกคน
 • มี  Internships ในหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทำงาน และทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงของหน่วยงาน ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
 • ให้การช่วยเหลือในการหางานทำ ฟรี
 • ต้องการผลภาษาอังกฤษ IELTS เพียง 6.0 หรือเทียบเท่า

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย และมองหาความแตกต่างที่ลงตัว พี่คิดว่า JCU Brisbane ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้อง ๆ น่าจะลองดูรายละเอียดบ้างนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ ฟันธง

James Cook University Brisbane
349 Queen Street
Brisbane QLD 4000
Australia
Tel  + 61 7 3001 7800
Fax + 61 7 3001 7899
Web www.jcub.edu.au

หากต้องการสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่

Insight Education Consulting
เลขที่ 56 อาคารญาดา ชั้น 3
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2236-7222
E-mail : tasanee@insight.in.th
Website : www.insight.in.th

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม