กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > Master of Engineering in Australia - 21 / 07 / 2551

Master of Engineering in Australia
“รวมมหาวิทยาลัยดังในหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิศวะกรรมศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย”

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ของการวิศวกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ด้วยการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ, คณิตศาสตร์ และประสบการณ์ เพื่อออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการต่าง ๆ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมจะเรียกว่า วิศวกร สำหรับวิศวกรในบางสาขาจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรก่อน ถึงจะออกแบบและเซ็นรับรองแบบได้
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

 

Master of Engineering สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรเฉพาะทาง ๆ ด้านวิศวะ เช่น Computer Control, Manufacturing, Energy Planning and Policy, Software Engineering, Structural Engineering, Telecommunication, Water Engineering เป็นต้น โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ดังนี้


University of Sydney (00026A)
Website: www.usyd.edu.au/
มหาวิทยาลัยแรกของออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering Studies
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 ผลภาษา IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน A$ 24,480 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Aerospace
- Automation and Manufacturing Systems
- Computer Systems
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Electrical and Information Engineering
- Mechanical Engineering and Mechatronics Engineering
- Fluid and Wind Engineering
- Environmental Fluids
- Geotechnical
- Network Engineering
- New Materials Technology
- Structural and Foundation Engineering
- Telecommunications
- Wireless Engineering


University of Technology Sydney (00099F)
Website: www.uts.edu.au
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เปิดสอนหลักสูตร ทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering Studies
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรีทางวิศวะ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ผลภาษา IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน A$ 20,000 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Computer Control Engineering
- Energy Planning and Policy
- Groundwater Management
- Manufacturing Engineering and Management
- Software Engineering
- Structural Engineering
- Telecommunications Engineering
- Telecommunications Networks
- Water Engineering


University of Wollongong (00102E)
Website: www.uow.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองวอลลองกอง ทางตอนใต้ของเมืองซิดนีย์ เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering Practice
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน A$ 21,900 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Asset Management
- Civil Engineering
- Environmental Engineering
- Manufacturing Engineering
- Mechanical Engineering
- Materials Engineering
- Mechatronics
- Mining Engineering

University of Ballarat (00103D)
Website: www.ballarat.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองบัลลาแรต ห่างจากเมืองเมลเบิร์น ประมาณ 1 ชั่วโมง เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering Systems
หลักสูตร 2 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ค่าเรียนต่อปี A$ 17,000โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Mining Engineering

Master of Engineering Technology
หลักสูตร 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ค่าเรียนต่อปี A$ 17,000 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Mining Engineering


Deakin University (00113B)
Website: www.deakin.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering
หลักสูตร 1.5 ปี รับจบปริญญาตรี ทางด้านวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 23,400 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Electronics and Telecommunication
- Information Technology and Telecommunication
- Water and Environment
- Mechinical (Automotive product development)


Victoria University (00124K)
Website: www.vu.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering
หลักสูตร 1.5 - 2 ปี รับจบปริญญาตรี ทางด้านวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 18,000 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Project Management
- Mechanical Engineering


Swinburne University of Technology (00111D)
Website: www.swinburne.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering
หลักสูตร 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 19,500 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Advanced Manufacturing Technology
- Microelectronic Engineering

Master of Technology Management
หลักสูตร 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ หรือ สถาปัตย์ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียนต่อปี A$ 19,500 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Construction Management


RMIT University (00122A)
Website: www.rmit.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Engineering
หลักสูตร 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 21,600 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Electronic Engineering
- Information Technology
- Integrated Logistics Management
- Manufacturing
- Microelectronics
- Quality Management
- Sustainable Energy
- Telecommunications

Monash University (00008C)
Website: www.monash.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านผลงานวิจัย ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้

Master of Aerospace Engineering
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรี สาขา วิศวะเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 25,800

Master of Biomedical Engineering
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 25,800

Master of Electrical and Computer Systems Engineeringหลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรี ทางด้านวิศวะ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 25,800

Master of Telecommunication Engineering
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรี ทางด้านวิศวะ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 25,800


Queensland University of Technology (00213J)
Website: www.qut.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะในสาขา ดังนี้

Master of Engineering Science
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรี ทางด้านวิศวะ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียนต่อปี A$ 19,968 โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
- Electrical Engineering Studies
- Civil Engineering


Griffith University (00233E)

Website:  www.griffith.edu.au/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองบริสเบน เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวะ ดังนี้


Master of Engineering in Coastal Engineering
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ water related หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลภาษา IELTS 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียนต่อปี A$ 17,200


Master of Environmental Engineering
หลักสูตร 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 17,200


Master of Engineering in Structural and Geotechnical Engineering
หลักสูตร 1 ปี รับจบปริญญาตรีในสาขาวิศวะ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียน ต่อปี A$ 17,200

Master of Engineering in Electronic and Computer Engineering
หลักสูตร 1ปี รับจบปริญญาตรี ในสาขา electrical , electronic , communication , computer systems ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียนต่อปี A$ 17,200

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม