กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > William Angliss Institute of TAFE - 03 / 09 / 2551

William Angliss Institute of TAFE
“ เรียนเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพในหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบเพื่อเอา Certificate & Diploma และอาชีพที่มั่นคง”

ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของนครเมลเบิร์น เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนทางด้านการบริการต่างๆ อาทิเช่น การบริหารโรงแรม การท่องเที่ยว และการบริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มมากว่า 60 ปี  ทุกปีมีผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้จำนวนมากผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มักได้รับการยอมรับจากนายจ้าง และวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าเป็นบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดียิ่ง  สถาบันได้ผลิตบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาแล้ว กว่า 1,000,000 คน นับตั้งแต่สถาบันได้รับการก่อตั้ง และในปี 2002 มีนักศึกษาชาวออสเตรเลีย กว่า 7,000 คน และนักศึกษาจากต่างประเทศ 750 คน จาก 40 ประเทศลงทะเบียนศึกษาวิชาการท่องเที่ยวที่นี่
นี่คือโอกาสที่นักศึกษาจะได้เข้าศึกษาวิชาการบริหารโรงแรม การบริการ การท่องเที่ยว การเดินทาง การปรุงอาหาร และการจัดการงานเลี้ยง ในสถาบันที่ดีที่สุดแห่งนี้

What’s TAFE???

วิทยาลัย หรือ เทฟ (TAFE) คือ สถาบันที่ให้ความรู้ในสายวิชาชีพแก่ผู้ที่สนใจในสาขาต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยมีหลายหลายหลักหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ อาทิเช่น Business, IT, Design, การโรงแรม, นักบิน, Multimedia เป็นต้น โดยระยะเวลาการเรียนการสอนจะมีตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี วุฒิที่ไดรับจากการเรียนวิทยาลัยคือ Certificate, Diploma, Advanced Diploma

ในปัจจุบัน TAFE ส่วนใหญ่จะมีศูนย์ภาษาเป็นของตนเอง ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ TAFE จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อน
วิทยาลัย TAFE แบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ คือ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV) ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน เน้นความรู้ระดับปฏิบัติงาน
 • อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาเรียนรวม 2 ปี เป็นหลักสูตรระดับปฏิบัติงานและวางแผน
 • อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียนรวม 2-3 ปี สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อในระดับปริญญาตรีได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าที่สูงกว่าตำแหน่งหัวหน้างาน


สถาบัน TAFE ที่ขอแนะนำได้แก่

 • Northern Melbourne Institute of TAFE — NMIT
 • Box Hill Institute of TAFE
 • Holmesglen Institute of TAFE
 • William Angliss Institute of TAFE
 • Kangan Batman Institute of TAFE
 • TAFE NSW
 • Adelaide Institute of TAFE
 • Melbourne Institute of Technology — MIT
 • TAFE South Australia

นอกจากนี้ วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานนอกสถาบัน รวมทั้งให้บริการการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในหลักสูตร Matriculation ซึ่งเป็นหลักสูตรสามัญเร่งรัด 1 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายและต้องการสอบเพื่อให้ได้วุฒิดังกล่าว เพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัย (TAFE)

วิทยาลัยที่เปิดสอนทั่วประเทศออสเตรเลียจะอยู่ตามเมืองต่างๆ เช่น Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Canberra วิทยาลัยทุกแห่งที่ "ซีต้า" แนะนำให้นักศึกษาได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล

นอกจากนี้ หลักสูตรในวิทยาลัยเอกชน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเพิ่มเติม หลังจากจบปริญญาตรีมาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาเรียนสั้น เน้นการปฏิบัติ

นักศึกษามีผล TOEFL ประมาณ 500 หรือ IELTS ประมาณ 5.0-5.5 สามารถสมัครเรียนได้เลย ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน กับวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาชีพได้

ในบางวิทยาลัยซึ่ง "ซีต้า" จัดให้ นักศึกษาจะไม่ต้องสอบ IELTS เนื่องจากวิทยาลัยเอกชนจะวัดผลจากการเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันเอง ถ้าผ่านถึงเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด ก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจได้

 

เกณฑ์ในการรับเข้า

 • IELTS 5.5

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • เปิดสอน 25 หลักสูตร ในสาขา การบริหารงานต้อนรับ (การโรงแรม) (Hospitality (Hotel) Management), การท่องเที่ยว (Travel & Tourism, Ecotourism), การจัดงาน (จัดเลี้ยง) (Event Management), การบริหารที่พักตากอากาศและโภชนาการ (Resort Management, & Food Studies)
 • Certificate II หลักสูตร การทำอาหารเอเชีย (Hospitality—Asian Cookery), การครัว (Hospitality—Kitchen Operations), การต้อนรับ (Hospitality—Operations)
 • Certificate III มี 6 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารงานต้อนรับ (Hospitality Management), การท่องเที่ยว (Travel & Tourism), การจัดงาน (จัดเลี้ยง) (Event Management) พร้อมทั้งหลักสูตรโภชนาการ (Food Studies) อีก 3 หลักสูตร
 • Certificate IV มี 4 หลักสูตร ได้แก่ การกำกับการต้อนรับ (Hospitality Supervision), การดำเนินงานการท่องเที่ยว (Tourism Operations), ธุรกิจอาหาร (Hospitality—Commercial Cookery)และการทำขนม (Hospitality—Patisserie)
 • อนุปริญญา (Diploma) มี 7 หลักสูตร การบริหารงานต้อนรับ (Hospitality Management) 3 หลักสูตร, การท่องเที่ยว (Travel & Tourism), การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-tourism), การบริหารการจัดงาน (Event Management), การบริหารสถานที่ตากอากาศ (Resort Management)
 • อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) มี 5 หลักสูตร การบริหารงานต้อนรับ (Hospitality Management) 3 หลักสูตร, การท่องเที่ยว (Travel & Tourism) 2 หลักสูตร, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-tourism), การบริหารการจัดงาน (Event Management)

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร
ระยะเวลา
ค่าเล่าเรียน (AU$)

Hospitality
 
 

Certificate II in Hospitality (Operations)
3 months
3790

Certificate III in Hospitality (Operations)
6 months
6200

Certificate IV in Hospitality (Supervision)
1 years
12400

Diploma of Hospitality Management
1.5 years
18600

Advanced Diploma of Hospitality Management
2 years
24800

Hospitality - Industry Placement Programs (IPP)
 
 

Certificate III in Hospitality (Operations) (IPP)
1 years
9300

Diploma of Hospitality Management (IPP)
2 years
18600

Advanced Diploma of Hospitality Management (IPP)
2.5 years
24800

Travel & Tourism
 
 

Certificate III in Toursim (Operations)
6 months
5800

Certificate IV in Toursim (Operations)
1 years
11600

Diploma of Tourism (Operations Management)
1.5 years
17400

Ecotourism
 
 

Certificate III in Toursim (Guiding)
6 months
6800

Certificate IV in Toursim (Natural & Cultural Heritage))
1 years
13600

Diploma of Tourism (Operations Management) (Specialising in Ecotourism)
20 months
22400

Events
 
 

Certificate III in Meetings and Events
6 months
5800

Diploma of Event Management
1.5 years
17400

Advanced Diploma of Tourism Management (Event Management Stream)
2 years
23200

Course in Dance Music Event Operations
3 months
2900

Resorts
 
 

Diploma of Resort Management (Spa)
2 years
24000

Diploma of Resort Management (Dive)
2 years
26000

Diploma of Resort Management (Marine)
2 years
24000

Culinary Studies
 
 

Commercial Cookery
 
 

Certificate II in Hospitality (Kitchen Operations)
6 months
5100

Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery)
1.5 years
15300

Certificate IV in Hospitality (Commercial Cookery)
2 years
20400

Diploma of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream)
2.5 years
26600

Advanced Diploma of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream)
3 years
32800

Patisserie
 
 

Certificate II in Hospitality (Kitchen Operations)
6 months
5100

Certificate III in Hospitality (Patisserie)
1.5 years
15300

Certificate IV in Hospitality (Patisserie)
2 years
20400

Diploma of Hospitality Management (Patisserie Stream)
2.5 years
26600

Advanced Diploma of Hospitality Management (Patisserie Stream)
3 years
32800

Confectionery/Food Technology
 
 

Certificate IV in Confectionery Manufacturing
1 years
12400

Diploma of Confectionery Manaufacturing
2 years
24800

Bachelor of Aviation Technology
A$10,800 per year
3 years

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Communication & Information Technology
A$43,200 per course
8 semesters

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Communication (Media & Cultural Studies,
A$32,400 per course
3 years

Journalism, Professional Communication, Multimedia)

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Communication (Honours)
A$10,800 per year
1 years

 

 

 

 

 

 

Bachelor of e-Journalism
A$32,400 per course
3 years

 

กำหนดการรับนักศึกษา

 • นักศึกษาต้องยื่นใบสมัครก่อนภาคการศึกษาที่ต้องการจะเข้าเรียนอย่างน้อย 1 เดือน

 

Contact Information for Admission
Website: http://www.angliss.vic.edu.au
William Angliss Institute
555 La Trobe Street
Melbourne VIC 3000 Australia
Telephone: (03) 9606 2111
Facsimile: (03) 9670 1330
TTY: 0434 604 723
Email: info@angliss.vic.edu.au

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม