กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > Swinburne University of Technology (SUT) - 09 / 09 / 2551

Swinburne University of Technology (SUT)
“เป็นเลิศทางด้านการสอนในสาขาเทคโนโลยี รับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอก”

 

Swinburne University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), มัลติมีเดีย (Multimedia), คอมพิวเตอร์ (Computing), วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology), ธุรกิจ (Business), และ การค้นคิดและการบริหาร (Innovation & Management)
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology ยังมีหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว (Tourism), ศิลปศาสตร์ (Arts), และภาษาอังกฤษหลักสูตร ELICOS และที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของมหาวิทยาลัยนี้ ก็คือการมีศูนย์วิจัยระดับนานาชาติหลายแห่ง อีกทั้งยังมีหลักสูตรอันหลากหลายอย่างยิ่งไว้ให้นักศึกษาเลือก ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของ TAFE ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ในจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยนี้ไปแล้วประมาณ 30,000 คน เป็นนักศึกษานานาชาติที่มาจาก 50 ประเทศทั่วโลกถึง 3,000 คน

Location: สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร บนเส้นทางรถไฟสู่ชานเมืองด้านตะวันออก อีกทั้งยังมีบริการรถรางและรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเลยด้วย Swinburne University of Technology มีบริการฟรีให้นักศึกษาใช้มากมาย ซึ่งรวมถึงบริการห้องสมุด สโมสรนักศึกษานานาชาติ บริการให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นต้น

 

Program Courses: หลักสูตรที่เปิดสอน
 ศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELICOS)

• ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Swinburne เปิดสอนหลักสูตร ELICOS สำหรับนักศึกษานานาชาติ ซึ่งตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องการจะยกระดับภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
• มหาวิทยาลัย Swinburne มีศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ในวิทยาเขต Hawthorn และ Prahran ซึ่งอยู่ในย่านพักอาศัยใจกลางเมือง Melbourne
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ ELICOS มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

  1. สอนสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง ความยาวของหลักสูตรมีตั้งแต่ 5/10/15/20/25/ 30/35/40 สัปดาห์
    - ค่าเรียนคิดตามระยะเวลา + ค่าสมัคร $50
    - จำนวนนักศึกษาประมาณห้องเรียนละ 14 คน
    - มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันทันสมัยเช่น ห้องแลปภาษาอังกฤษ ห้องแลปมัลติมีเดีย ศูนย์การเรียนการสอนเฉพาะตัว
    - นักศึกษาจะได้รับการสัมภาษณ์ก่อน เพื่อทดสอบและจัดระดับชั้นเรียนให้เหมาะสมแก่นักศึกษา ที่จะเข้าเริ่มเรียน

เกณฑ์ในการรับเข้า
• IELTS 6.0-6.5 หรือ Direct Entry (สามารถเข้ามาทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่ CETA ค่ะ)
Swinburne University of Technology ก่อตั้งเมื่อปี 1908 ปัจจุบันมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคนโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

 คณะวิชา Applied and Industrial Science

• Certificate IV in Science/Engineering (เตรียมมหาวิทยาลัย)

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Diploma in Environment Management

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma in Horticulture

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma in Horticulture (Viticulture Production)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Lilidale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma in Natural Resource Management

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Healesville, Lilidale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Applied Science

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Lilidale; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Applied Science/Bachelor of Social Science

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Lilidale; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Science (Biotechnology)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Science (Biotechnology)/Bachelor of Arts (Media and Communication)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Science (Biotechnology)/Bachelor of Business

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Science (Photonics)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Master of Applied Statistics

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

 

 

 คณะวิชา Business, Innovation and Management

• Certificate IV in Business (เตรียมมหาวิทยาลัย)

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Uni_Link (Business)

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July, April

• Diploma of Business (Administration)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Croydon, Hawthorn, Lilydale, Prahran, Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma of Business (Banking and Finance)

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma of Library and Information Services

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma of Management

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Advanced Diploma of Business (Accounting)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Croydon, Hawthorn, Lilydale, Prahran, Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Advanced Diploma of Business (Advertising)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Advanced Diploma of Business (eCommerce)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Lilydale, Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Advanced Diploma of Business (Human Resource Management)

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Croydon; รับนักศึกษาใหม่ February

• Advanced Diploma of Business (International Business)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Advanced Diploma of Business (Marketing)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn, Lilydale, Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business — Lilydale

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business (Accounting)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business (Accounting) — Lilydale

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business (eCommerce)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran, Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business (Human Resource Management)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business (International Business)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business (Marketing)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Business/Bachelor of Applied Science

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Business/Bachelor of Arts (Italian)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Business (International)/Bachelor of Arts (Italian)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Business/Bachelor of Arts (Japanese)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Business (International Business)/Bachelor of Arts (Japanese)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Business/Advanced Diploma of Business (Marketing)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February

• Master of Accounting

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Master of Business (Human Resource Management)

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Master of Business (eBusiness and Communication)

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February, July, November

• Master of Business Administration (MBA)

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July, November

• Master of Entreprenuership and Innovation (MEI)

 

- ระยะเวลา 1.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July, November

• Professional Doctorate of Business Administration (DBA)

 

- ระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

 

 

 คณะวิชา Computing and Information Technology

• Certificate IV in Information Technology/Multimedia (เตรียมมหาวิทยาลัย)

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Uni_Link Information Technology/Multimedia

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July, April

• Certificate IV in Electronic Publishing

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma of Information Technology (Network Engineering)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn, Lilydale, Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Diploma of Information Technology (Software Development)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Croydon, Prahran, Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Advanced Diploma of Computer Science (Multimedia/Instrumentation/SD)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Information Systems

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Information Systems/Bachelor of Business

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Science (Computing) — พิเศษ

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Science (Information Technology) — พิเศษ

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Science (Computer Science and Software Engineering)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Software Engineering

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Technology (Information Systems)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Bachelor of Technology (Information Technology and Software Engineering)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Lilydale; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Graduate Diploma in Information Technology (Internet Software Development)

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Master of Information Technology (MIT)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February, July

 

 

 คณะวิชา Design

• Certificate in Design (เตรียมมหาวิทยาลัย)

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Uni_Link Design

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Hawthorn; รับนักศึกษาใหม่ February

• Certificate IV in Arts (Applied Design) Graphic Design

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Certificate IV in Arts (Applied Design) Product Design

 

- ระยะเวลา 1 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Diploma of Arts (Graphic Arts)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Diploma of Arts (Visual Arts)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran, Wantirna; รับนักศึกษาใหม่ February

• Diploma of Arts (Visual Arts) New Media

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Design (Graphic Design)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Design (Industrial Design)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Design (Interior and Exhibition Design)

 

- ระยะเวลา 4 ปี; วิทยาเขต Prahra; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Design (Multimedia Design)

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Bachelor of Engineering (Product Design Engineering)

 

- ระยะเวลา 5 ปี; วิทยาเขต Hawthorn, Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February

• Master of Design (Multimedia Design)

 

- ระยะเวลา 2 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February, July

• Professional Doctorate in Design

 

- ระยะเวลา 3 ปี; วิทยาเขต Prahran; รับนักศึกษาใหม่ February, July

 

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม