กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Morocco > ทุนฟรีเรียนต่อต่างประเทศ - 29 / 09 / 2551

ทุน MOROCCO ป.ตรี-โท-เอก
Website: www.amci.ma
ประเทศโมร็อกโกได้พิจารณาที่จะจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยในแต่ละปีซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นจะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี โท และเอกจำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน ทั้งนี้ผู้สนใจขอรับทุนจะต้องแจ้งรายชื่อและดำเนินการส่งเอกสารขอรับทุนผ่านช่องทางทางการทูตเท่านั้น โดยต้องส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยพิจารณา ซึ่งโดยปกติจะรับสมัครในช่วงเดือน 31 กรกฎาคม ของทุกปีและจะดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาใบสมัครและการคัดเลือกของโมร็อกโก คือ The Moroccan Agency for International Cooperation(AMCI) ภายในเดือนสิงหาคม ของแต่ละปีซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในโมร็อกโกจะเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกประมาณ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน ในปีที่ผ่านมารัฐบาลโมร็อกโก ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2007-2008 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และ เอก จำนวน 15 ทุน โดยมีข้อกำหนดในการสมัครขอรับทุนดังนี้
1.ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการส่งเอกสารการรับทุนผ่านทางช่องทางการทูตเท่านั้น(โดยส่งใบสมัครผ่านกระทรวงการต่างประเทศ)
2.การจัดทำเอกสารประกอบใบสมัครขอรับทุน ฝ่ายโมร็อกโกขอให้ผู้สมัครขอรับทุนให้ความสำคัญกับการส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเอกสาร ดังนี้
- รายชื่อวิชาที่เรียนในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ขอให้แจ้งรายชื่อวิชาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา ผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ขอให้แจ้งชื่อรายวิชาที่เรียนระดับปริญญาตรี และผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ขอให้แจ้งชื่อรายวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรีและโท
- การเลือกสถานศึกษาและวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ จะต้องระบุสถานศึกษาและสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อให้ชัดเจน 3 ลำดับ และควรมีหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยลายมือ เพื่อขอรับทุนและระบุสถานศึกษา สาขาวิชา และควรเป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออารบิกด้วย
3.ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่อในโมร็อกโก โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเฉพาะเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 85 ดอลลาห์สหรัฐ
4.ภาษาที่ใช้ในการศึกษาต่อที่โมร็อกโก คือ ภาษาฝรั่งเศส(และอารบิกในกรณีศึกษาต่างสาขาศาสนาอิสลาม) ดังนั้น ฝ่ายโมร็อกโกจึงถือพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน
5.มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส ถือเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน หากผู้สมัครขอรับทุนไม่ได้มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสอยู่ในเกณฑ์ดี จะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โมร็อกโกเป็นเวลา 1 ปี คะแนนการเรียนภาษาฝรั่งเศสและคุณสมบัติของผู้สมัครจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้สมัครจะสามารถศึกษาในสาขาใด
6.สำหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ตามระเบียบของแต่ละสถานศึกษา และสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2549 หรือ 2550 ด้วยคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2.4 หรือ ร้อยละ 60
7.สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ผู้สมัครควรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ในสาขาเดียวกัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครขอรับทุน ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 หรือร้อยละ 70

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม