กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > 13 คำถามยอดฮิตเมื่อไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย - 12 / 10 / 2551

13 คำถามยอดฮิตเมื่อไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

1.หลักสูตรการศึกษาของออสเตรเลียได้มาตรฐานสากลหรือไม่
รัฐบาลออสเตรเลียประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาของออส-เตรเลียด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
- สถาบันการศึกษาต้องมีมาตรฐานด้านวิชาการ การเงิน การบริหารจัดการ และจริยธรรม จึงจะได้รับการรับรอง
- หลักสูตรที่เปิดสอนแก่นักศึกษาต่างชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบและปรากฏรายชื่ออยู่ใน Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS)
- วุฒิการศึกษาที่เปิดสอนแก่นักศึกษาต้องอยู่ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแนวทางเกี่ยวกับระดับความรู้และทักษะที่นักศึกษาจะต้องได้รับ ภายใต้คุณวุฒิการศึกษาแต่ละระดับแนวทาง ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าคุณวุฒิการศึกษานั้นมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- หน่วยงานระดับชาติทำหน้าที่ควบคุมด้านการเรียนการสอน การบริหารและการวิจัยในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบทุก ๆ 5 ปี โดย Australian University Quality Agency สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมนั้นได้รับการตรวจสอบโดย Australian National Training Authority

2.มหาวิทยาลัยใด “ดีที่สุด” ในออสเตรเลีย?
                ไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใด “ดีที่สุด” ในออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความเป็นเลิศกันคนละด้าน ความนิยมของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับความชอบและความรู้สึกของแต่ละบุคคล มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่แนะแนวของเราสามารถช่วยคุณเลือกสถาบันที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ตามคุณวุฒิการศึกษา ผลการเรียนและหลักสูตรที่คุณต้องการจะสมัคร
เนื่องจากแต่ละสถาบันก็มีข้อกำหนดในการเข้าศึกษาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อคุณจะตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ คุณควรคำนึงถึงงบประมาณข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า ที่ตั้ง ภูมิอากาศ และการใช้ชีวิตแบบที่คุณชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่แนะแนวของเรายินดีที่จะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการส่วนตัวของคุณที่สุด

3.หลักสูตรใดบ้างที่เป็นหลักสูตรยอดนิยมในประเทศออสเตรเลีย
                จากจำนวนนักศึกษาไทยทั้งหมดในออสเตรเลีย มีจำนวนประมาณ 50% ที่กำลังศึกษาด้านการจัดการและพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรยอดนิยม 5 อันดับแรก สำหรับนักศึกษาไทยมีดังนี้

  1. Master in Management and Commerce
  2. Bachelor in Management Commerce
  3. Master in Information Technology
  4. Master in Engineering and Related Technologies
  5. Master in Society and Culture

นอกจากหลักสูตร 5 อันดับแรกเหล่านี้แล้ว นักศึกษาไทยยังเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ทุกสาขาวิชาในระดับต่าง ๆ

4.มหาวิทยาลัยออสเตรเลียมีการจัดอันดับหรือไม่
                มหาวิทยาลัยออสเตรเลียไม่มีการจัดอันดับ ระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในประเทศออส-เตรเลียมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ เนื่องจากรัฐบาลสหพันธรัฐดำเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งหมด ซึ่งมีผลทำให้มหาวิทยาลัยออสเตรเลียมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกและทำให้วางใจได้เลยว่าสถาบันการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาการ การเงิน การจัดการและมาตรฐานตามหลักจรรยา หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องได้รับการรับรองและจดทะเบียนใน Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS)

5.The Group of Elght (Go8) คืออะไร
                Go8 เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดบางแห่งในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ 6 เมืองใหญ่ ๆ ของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ Go8 ได้แก่ The University of Adelaide, The Australian National University, The University of Melbourne, Monash University, The University of New South Wales, The University of Queensland, The University of Sydney และ The University of Western Australia มหาวิทยาลัยเหล่านี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นไม่มีระบบการจัดอันดับสำหรับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

6.หลักสูตรปริญญาโทเรียนกี่ปี และจะต้องมีประสบการณ์หรือไม่?
                โดยปกติจะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 1.5-2 ปี แต่มีบางหลักสูตรเรียน 1 ปี แต่จะเป็นหลักสูตรเร่งรัด บางหลักสูตรไม่ต้องการประสบการณ์

7. มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
                รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลไทย สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียและองค์กรเอกชน มีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ในออสเตรเลียเป็นนักศึกษาที่จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ซึ่งไม่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีจำกัดและมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น IDP ไม่ได้ให้การอุดหนุนทุนการศึกษา แต่เราสามารถชี้แนะวิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ง่ายขึ้น

8. ถ้าไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการเรียนบริหารธุรกิจ จะเป็นไปได้หรือไม่?
                บางสถาบันเปิดสอนหลักสูตร MBA สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้วย หรืออาจเลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ เช่น Master of Management

9.ถ้ามีผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด เช่น IELTS 6 จะสมัครเรียนปริญญาโทได้หรือไม่?
                ได้ สถาบันอาจจะตอบรับแบบมีเงื่อนไข คือ สถาบันรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยมีเงื่อนไขนักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดหรืออาจจะให้ไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนประมาณ 10-20 สัปดาห์ แล้วสอบอีกครั้ง ถ้าสอบผ่านก็สามารถเข้าศึกษาต่อได้เลย

10.หลักสูตรที่เรียนแบบ COURSEWORK และหลักสูตรที่เรียนแบบ RESEARCH แตกต่างกันอย่างไร?
                หลักสูตรที่เรียนแบบ COURSE WORK เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์บรรยายในชั้นเรียน มีคะแนนเก็บ การสัมมนา ทำรายงานและการสอบ แต่หลักสูตรที่เรียนแบบ RESEARCH จะเป็นหลักสูตรที่ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างเดียว ไม่มีการเข้าชั้นเรียนแต่จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการทำวิจัยหลักสูตรแบบ RESEARCH จะยากกว่า COURSE WORK ผู้เรียนจะต้องเคยทำวิจัยมาก่อน ถ้าไม่เคยทำวิจัยมาก่อนก็จะต้องลงเรียนวิชาการทำวิจัยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษควรจะดีเพราะต้องเขียนรายงานการวิจัยมาก

11.ถ้ามีผลการเรียน GPA ต่ำกว่า 2.5 จะมีโอกาสสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือไม่?
                ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.5 มีผลคะแนน IELTS 6.5 หรือบางสถาบันอาจจะรับเข้าเรียนระดับอนุปริญญาโท 1 ปี (POSTGRADUATE DIPLOMA) ถ้าผ่านตามที่สถาบันต้องการถึงจะสมัครเข้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

12.จะทำอย่างไรถ้าฉันเจ็บป่วย
                ประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลสูงด้วยระบบของรัฐบาลที่จัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ทุกคน การประกันสุขภาพแก่นักศึกษาต่างชาติจะช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้คุณซึ่งทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการเมื่อต้องการการทำประกันสุขภาพเป็นกฎข้อบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่เดินทางไปยังออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ส่วนมากจัดให้มีห้องพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย บางแห่งมีแม้กระทั่งแพทย์เฉพาะทาง สถาบันการศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
มีศูนย์พยาบาลและโรงพยาบาลตั้งอยู่ทั่วทุกเมือง คุณสามารถขอรับบริการจากหมอผู้ชายหรือหมอผู้หญิงก็ได้ที่ศูนย์พยาบาลทุกแห่ง หากคุณจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูงกว่า คุณสามารถขอเจาะจงแพทย์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากว่าคุณจำเป็นต้องพบแพทย์บ่อยครั้งระหว่างที่คุณพักอยู่ในออสเตรเลีย
มีแพทย์หลายคนที่สามารถพูดได้สองภาษาอยู่ทั่วทุกแห่งในออสเตรเลีย คุณสามารถหาได้จากสมุดโทรศัพท์ท้องถิ่นหรือหนังสือพิมพ์ภาษาท้องถิ่น

13.ถ้ามีปัญหาทางการเงินจะทำอย่างไร?
                สำนักงานนักศึกษานานาชาติหรือหน่วยบริการนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาของคุณสามารถให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการฝากเงินในธนาคารในออสเตรเลียได้รวมถึงวิธีการจัดสรรเงินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถช่วยคุณหางานพิเศษเพื่อช่วยให้คุณมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ จะได้มีเงินเก็บเพิ่ม
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่งมีสาขาธนาคารตั้งอยู่ภายในบริเวณสถาบัน พนักงานธนาคารประจำสาขาเหล่านี้คุ้นเคยกับการจัดการด้านการเงินของนักศึกษาและสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ครอบครัวของคุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณในออส-เตรเลียได้โดยตรงซึ่งทำให้คุณสามารถรับเงินได้เร็วกว่าการส่งเช็คหรือแบงก์ดราฟท์ที่ส่งทางไปรษณีย์ โดยปรกติการโอนเงินด้วยวิธีนี้ใช้เวลาประมาณ 3 วันในการดำเนินการ เคลียร์เงิน ธนาคารส่วนใหญ่มีบริการฝากเงินผ่านทางโทรศัพท์และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่บางแห่งจะให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินแต่จำกัดวงเงินกู้อย่างเคร่ง-
ครัดและคุณต้องชำระเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
การที่จะได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลียนั้น คุณต้องจำนวนเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ซึ่งคุณจึงไม่ควรประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างที่ศึกษาอยู่

               

ผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

IDP Education Services Co.,Ltd. ชั้น 4
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
313 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร.0 2638 3111
โทรสาร 0 2231 0530

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม