กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > FLINDERS UNIVERSITY - 16 / 11 / 2551

FLINDERS UNIVERSITY
“AUSTRLIA’S TOP UNIVERSITTIES”

มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์เป็นมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของประเทศออสเตรเลีย สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 และตั้งอยู่ในรัฐ South Australia นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาในระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยในระบบการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ เรียกว่าครบครันทั้ง Successful-Progressive-Dynamic-Friendly-Accessible ตามแบบฉบับมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่มีชื่อเสียง ในเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างสำหรับนักศึกษานานาชาตินั้นเรียกได้ว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจาก 80 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้นและสนุบสนุนทุนการศึกษาต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษาระดับโลก สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้นได้มีการจัดโดย 2007 Shanghai Jiao-Tong University Academic Ranking of World University ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ได้ถูกจัดอันดับเป็น...

 • Top 10 universities in Australia,
 • Top 64 universities in the Asia-Pacific region, and
 • Top 400 universities in the world.

Campus Adelaide campus : Bedford Park, Adelaide, South Australia
Regional and interstate locations : Port Lincoln, Renmark, Mt Gambier, Warrnambool (Victoria), Darwin and Alice Springs (Northern Territory).

Students

Student statistics - Persons (i) 

2007 (ii) 

Total students 

16 237 

Australian students (iii) 

13 063 

International students 

3 174 

Enrolments (iv)

2007 (ii)

Total student enrolments

17 320

Enrolments by level of program (iv)

2007 (ii)

Higher Degree Research

876

Higher Degree Coursework

2 357

Postgraduate Other

1 201

Undergraduate

12 175

Other

711

Domestic and International enrolments (iv)

2007 (ii)

Australian

14 038

Aboriginal and Torres Strait
Islander Students

142

International (On-Shore Campus)

2 232

International (Off-Shore Campus)

1 050

International Total

3 282

Staff

By Staff Type (v)

2007 (vi)

Academic

1 074

General

745

(i) A student with multiple enrolments is only counted ONCE
(ii) Official DEST Census Collection 31 August 2007, revised 28/03/08
(iii) Includes Australian Citizens, New Zealand Citizens and Permanent Residents
(iv) Enrolment figures will count a student for each course in which they are enrolled
(v) A staff member with multiple positions is only counted ONCE
(vi) Official DEST Staff Census Collection 31 March 2007

ภูมิอากาศและที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย
ออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ลักษณะประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข
พื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่ของประเทศมีทั้งแห้งแล้งและอุดมสมบูรณ์ ประมาณหนึ่งในสามเป็นทะเลทราย แต่พื้นที่แถบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก และรัฐทัสเมเนียมีความอุดมสมบูรณ์มาก ฝนตกชุก ที่นี่มีสัตว์และพืชรวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนอื่น เช่น จิงโจ้ โคอะล่า วอมแบต ดิงโก้ พอสซั่ม ตุ่นปากเป็ด และตัวกินมด
ประชากร
ปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากร 19 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วยคนจากหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมกว่า 140 ประเทศที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตลอด 50 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม
การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย : หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย

 • ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

เป็นคุณวุฒิสูงสุดในระบบการศึกษา ปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลียเป็นการเรียนในรูปแบบที่เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก แต่บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยที่สุด 3 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกัน และควรมีพื้นฐานการทำวิจัยและพื้นฐานทางทฤษฎีในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี

 • ปริญญาโท (Master Degree)

ปริญญาโทในระบบ Coursework ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีบางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework คือเข้าชั้นเรียนฟังคำบรรยายโดยไม่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบ สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย เป็นการเรียนแบบทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ล้วนๆ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีและมักจะรับผู้ที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการทำวิจัย มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนหลักสูตรเตรียมพื้นฐานคือ Graduate Diploma หรือ Master Qualifying ก่อน

 • อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)

บางสถาบันอาจเรียก Postgraduate Diploma เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใช้ระยะเวลา 1 ปี เป็นหลักสูตร Coursework เน้นความรู้เฉพาะด้านเพื่อเสริมความรู้ที่ได้มาในระดับปริญญาตรี ในหลายสาขาวิชาได้ถือเอา Graduate Diploma เป็นคุณวุฒิขั้นแรกหรือปีแรกของปริญญาโท โดยบังคับให้เรียน Graduate Diploma ก่อนแล้วจึงเรียนต่อ Master เมื่อผ่าน Graduate Diploma แล้ว

 • วุฒิบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)

Graduate Certificate เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน เป็นหลักสูตรที่เสริมความรู้และทักษะวิชาชีพระดับสูงในหลายๆ สาขาโดยเฉพาะ MBA ในระบบคุณวุฒิต่อเนื่อง ผู้เรียนอาจเริ่มต้นด้วยการเรียน Graduate Certificate 1 ภาคการศึกษาหลังจากนั้นเรียน Graduate Diploma อีก 1 ภาคการศึกษา หากต้องการได้ปริญญาโท ก็เรียนต่ออีก 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนอาจหยุดพักในช่วงคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งและเมื่อพร้อมก็อาจกลับมาเรียนต่อ

 • ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3 ปี สถาปัตยกรรม 3-5 ปี วิศวกรรม 4 ปี แพทย์ศาสตร์ 6 ปี หากต้องการได้ปริญญาเกียรตินิยม (Honour) ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ปี และต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปกติอีก 1 ปี

 • อนุปริญญาชั้นสูง (Diploma/AQF : Advanced Diploma)

อนุปริญญาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี เป็นหลักสูตรฝึกทักษะทางวิชาชีพชั้นสูง ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย

 • อนุปริญญา (Associate Diploma/AQF : Diploma)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นเสริมสร้างทักษะที่ต้องใช้ในงานเทคนิคหรืองานการจัดการในสาขาอาชีพต่างๆ เช่นไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ธุรกิจการจัดการ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Advanced Certificate)

เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นวางรากฐานทักษะ และความรู้ที่ต้องใช้ในการปฎิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ เน้นทักษะและความรู้ที่จำเป็นในระดับการจัดการชั้นต้น ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

 • ประกาศนียบัตร (Cerificate)

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้นเพื่อวางพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพในกิจการต่างๆ วุฒิบัตรวิชาชีพนี้มีตั้งแต่ระดับ 1-4 ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ถึง 6 เดือน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลีย
สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไป จะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสมาเนียประมาณ 0-12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส

 • ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม
 • ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและอาจมีไฟป่า
 • ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งทางตอนใต้และเมืองในเขตป่า ฝนจะตกชุก บางแห่งอาจมีน้ำท่วม
 • ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัดมีหิมะตกบนเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป

เวลา : ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

 • Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
 • Central Standard Time-CST เร็วกว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory
 • Western Standard Time-WST เร็วกว่าเวลา GMT 8 ชั่งโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia

Daylight Saving - ในช่วงฤดูร้อน ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐ Victoria, New South Wales, South Australia และ Tasmania จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม
ไฟฟ้า
ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 V, AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่ใช้ปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทย เช่น วิทยุ ต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย
 Contact Information for Admission
Website: http://www.flinders.edu.au/
Location : Sturt Road, Bedford Park, Adelaide, South Australia
Postal address : GPO Box 2100, Adelaide 5001, South Australia

Information for prospective Australian students

Tel: (08) (int 61 8) 8201 3074 or 1300 657 671 (local call cost).
Fax: (08) (int 61 8) 8201 2580.

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม