กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > VIVA COLLEGE - 29 / 11 / 2551

VIVA COLLEGE
สถาบันที่ทันสมัย และมีคุณภาพในการสอนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane บริสเบน”

Viva College เปิดสอนในหลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ อีกทั้งหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ Viva College เริ่มต้นในฐานะวิทยาลัยที่เป็น ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) ในปี 2004 และได้รับการรับรองโดย NEAS (โครงการรับรองวุฒิสถาบัน การฝึกอบกรมภาษาอังกฤษแห่งชาติ) และในปี 2005 ได้ยกระดับเป็นเป็นองค์การอาชีวศึกษาซึ่งจัดหานักเรียนด้วยการฝึกฝนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันทางการศึกษาทั่วประเทศออสเตรเลีย หรือ Registered Training Organisation (RTO)

จุดเด่นของ Viva College

 

  • เป็นสถาบันที่ทันสมัย และมีคุณภาพในการสอน
  • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane บริสเบน การเดินทางสะดวกสบาย
  • ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆจากนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเรียน
  • มีนโยบาย English-Only ที่เป็นนโยบายในการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเมื่ออยู่ในวิทยาลัย และจะมีการลงโทษเมื่อมีผู้ที่ฝ่าฝืน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟรีอินเตอร์เน็ต และอื่นๆอีกมากมาย

ประวัติความเป็นมาของประเทศออสเตรเลีย

    ออสเตรเลียเกิดจากการแตกแยกของทวีป 'Gondwana' จึงเป็นประเทศเกาะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 15 ล้านปี ชาวโปรตุเกสชื่อ Luis Vaez de Torres เป็นผู้ค้นพบเรื่องราวของพื้นที่ออสเตรเลีย โดยการล่องเรือผ่านช่องแคบระหว่าง Cape York และ New Guinea ในศตวรรษที่ 16 และต่อมามีผู้เดินเรือชาว Dutch ชื่อ Dirk Hartog, Van Diemen และ Abel Tasman เป็นผู้วาดแผนที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับฝั่งทะเลแต่ไม่สนใจตั้งถิ่นฐาน จนปี 1770 ความอุดมสมบูรณ์ในชายฝั่งทะเลตะวันออกถูกค้นพบโดยกัปตัน James Cook ชาวอังกฤษเดินเรือ Endeavour มาจอดเทียบท่าที่ Botany Bay ทางใต้ของ Sydney ซึ่งบนเรือมีนักวิทยาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ร่วมเดินทางมาด้วย และได้ค้นพบต้นไม้นานาพันธุ์ และสัตว์แตกต่างหลายชนิดซึ่งไม่เคยพบเห็นจากที่ใดมาก่อน
   ต่อมากัปตัน James Cook ได้เดินทางออกจาก Botany Bay มุ่งหน้าไปทางเหนือ เพื่อสำรวจทำแผนที่ชายฝั่งทะเล และรายงานว่า ทางชายฝั่งตะวันออกมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานที่พักอาศัยโดยตั้งชื่อว่า New South Wales และอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ หลังจากนั้นกัปตัน Cook ได้หยุดเรือเพื่อทำการซ่อมแซมที่ Queensland ได้มีโอกาสพบกับชนเผ่าอะบอริจิน( Aborigines) และเกิดความประทับใจในความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของชนเผ่าอะบอริจิน
พื้นที่ 7,741,220  ตารางกิโลเมตร
ประชากรประมาณ 21,179,211 คน ( Jan 7, 2008)
เมืองหลวง Canberra
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาและหลักสูตร

  • ความมุ่งหวังในอนาคต

    นักศึกษาควรทราบว่า ตนเองมีความมุ่งหวังหรือต้องการอะไรในอนาคต เช่น สนใจหรือต้องการทำงานด้านใด หรืออยากเป็นอะไรในอนาคต เพราะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียนที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง โดยส่วนใหญ่การเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือถนัด มีส่วนช่วยทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ง่ายกว่าการเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด แต่หากนักศึกษามีประสบการณ์ทำงานมาแล้วและรักในงานที่ทำอยู่ การเลือกหลักสูตรการเรียนที่ตรงกับสายอาชีพก็ยิ่งเป็นการดี แต่หากต้องการศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนสายอาชีพก็ทำได้เช่นกัน

  • คุณภาพการศึกษา

    หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับในองค์กรของรัฐบาลและเอกชนทั่วโลก เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาได้รับการดูแล กลั่นกรองแก้ไขและปรับปรุงจากทางรัฐบาลตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
    ลักษณะการเรียนการสอน เพื่อนนักศึกษาร่วมหลักสูตร และลักษณะบรรยากาศของสถาบันการศึกษา ที่นักศึกษาจะได้สัมผัสในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถสรุปได้ดังนี้
•  ขนาดของชั้นเรียน โดยส่วนมากสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ หรือว่าเป็นสัมมนากลุ่มเล็กและมีการสนทนาโต้ตอบกันภายในห้องเรียน
•  การทำรายงานเป็นกลุ่ม หรือ ทำคนเดียว
•  เพื่อนนักศึกษาร่วมหลักสูตรมีประวัติการศึกษาอย่างไร พิจารณาได้จาก เงื่อนไขการรับเข้าเรียนในด้านการศึกษา หากนักศึกษาเพิ่งเรียนจบไม่มีประสบการณ์ทำงาน การเข้าเรียนหลักสูตรที่ต้องแข่งขันกับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานอาจทำให้นักศึกษาต้องขยันเรียนมากขึ้น
•  ลักษณะบรรยากาศของสถาบันการศึกษา บางมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศเป็นกันเอง เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชน และให้ความสนใจกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล แต่บางมหาวิทยาลัยอาจมีบรรยากาศอาจเน้นการให้นักศึกษาพึ่งตนเองเป็นหลัก
    สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หากทราบแน่นอนว่าสนใจเรียนคณะอะไร จะเรียนวิชาเอกด้านใด ให้พิจารณาถึงขนาดของคณะที่สนใจ วิชาต่างๆที่เปิดสอน แต่หากยังไม่แน่ใจว่าสนใจเรียนวิชาเอกด้านใด ให้พิจารณามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีสาขาวิชาให้เลือกมากกว่า
    สำหรับนักศึกษาที่สนใจหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการวิจัย ควรพิจารณาผลงานวิจัยและงานเขียนเชิงวิชาการของคณะในมหาวิทยาลัยที่สนใจ ว่าเป็นอย่างไร แต่ในบางครั้งในคณะและมหาวิทยาลัยที่ดีอาจจะไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านที่นักศึกษาสนใจก็ได้ ในกรณีนี้นักศึกษาควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเพื่อขอคำแนะนำอีกทางหนึ่ง

  • งบประมาณ

    ค่าเล่าเรียนของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ในบางครั้งความแตกต่างของราคาอาจมาจากจำนวนวิชาที่ต้องเรียน ระยะเวลาเรียน ชื่อเสียง หรือจากนโยบายของแต่ละสถาบัน หากนักศึกษาทราบแน่ชัดว่าตนเองมีงบประมาณเท่าไร และสนใจเรียนหลักสูตรอะไร การเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนของแต่ละสถาบัน ร่วมกับการเปรียบเทียบวิชาเรียนที่นักศึกษาสนใจ ก็ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น
   พื้นฐานการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา
    ในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา นักศึกษาต้องคำนึงถึงพื้นฐานการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมาของตนเองด้วย เนื่องจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง กำหนดเกรดเฉลี่ยในการรับเข้าศึกษาต่อ และในบางสาขาอาจกำหนดให้มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาต่อ (เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท เอก และ Post Doctoral Program)

  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

    หากนักศึกษายังมีข้อจำกัดด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นนักศึกษาสามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษได้ทั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชน รัฐบาล หรือในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสนใจจะเรียนต่อหลักสูตรเฉพาะ สถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เรียกว่า English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS)
    การตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาอาจตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้เรียนภาษาอังกฤษก่อน หากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป นักศึกษาที่ได้รับเงื่อนไขนี้ต้องทราบว่า ต้องผ่านการทดสอบให้ได้ในระดับที่กำหนดเท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อได้

  • ระยะเวลาในการเรียน

    ระยะเวลาในการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรจะถูกกำหนดแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน อาจมีระยะเวลาเรียนที่เท่ากันหรือแตกต่างกันประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีก็ได้ ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งรายวิชาของสถาบันว่าเป็นวิชาที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาหรือไม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดเอาไว้

มหาวิทยาลัยต่าง ๆในประเทศออสเตรเลีย

มีนักศึกษานานาชาติ จำนวนมากกว่า 84,000 คนจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 80 ประเทศ กำลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย และนี่ เป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง ของนักเรียนนักศึกษานานาชาติทั้งหมด ที่ลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตรต่าง ๆ ของออสเตรเลีย
คำว่า มหาวิทยาลัยและปริญญา ได้รับการคุ้มครอง ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้งหลาย ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามมาตรการการรับรองคุณภาพ ที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ชื่อเหล่านี้ได้
ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจดทะเบียน ไว้ในทะเบียนกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของชาติ 39 มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาขั้นสูง หรือขั้นอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองวุฒิ อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ยังมีวิทยาเขตสาขาต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งวิทยาเขตต่างประเทศเหล่านี้ จะมีหลักสูตร ที่มีการเตรียมการแบบเป็น"คู่แฝด" และหลักสูตรการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ทั่วโลก และประเทศออสเตรเลียมีสัญญาข้อตกลงเป็นทางการ กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เกือบ 4000 สัญญา
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียจำนวนมาก เน้นการเรียน และการค้นคว้า ตามที่เคยปฏิบัติมา ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เน้นไปทางด้านอาชีพ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ มากกว่า แต่ก็มีอยู่บ้าง ที่เป็นการผสมผสาน ระหว่างการเรียน การสอน กับการวิจัย
ประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงว่า เป็นวัฒนธรรมที่ทันสมัย และมีการทำวิจัยอย่างเข้ม ซึ่งเป็นที่สนใจ ของนักศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและการพัฒนาของออสเตรเลีย จัดอยู่ในอันดับสูง ของประเทศในกลุ่ม OECD

ค่าเล่าเรียนต่าง ๆ
ในออสเตรเลีย นักศึกษานานาชาติ จำเป็นต้องชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่แพง และถูกมาก เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียม ในประเทศอังกฤษ หรืออเมริกา
บางสถาบันการศึกษา อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างอื่นเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับส่วนตัวนักศึกษาด้วย ซึ่งอาจรวมถึง ค่าสมาชิกองค์กรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทดลอง ต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าอุปกรณ์การกีฬา ท่านอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเฉพาะอย่าง ที่เกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ ค่าหนังสือแบบเรียน ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน และค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียน ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับบางหลักสูตร จำนวนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะแตกต่างกันไป แต่ละหลักสูตร และสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถประมาณค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยได้ ดังที่ปรากฏข้างล่างนี้ และนักศึกษาควรใช้ค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยนี้ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น ค่าเล่าเรียนทั้งหมด ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าภาษีสินค้าและบริการ (จีเอสที)
สถาบันการศึกษา จะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเมื่อใด และอย่างไร

หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรการเตรียมพื้นฐาน ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ประมาณปีละ 9,000 - 14,000 เหรียญออสเตรเลีย

เช่น หลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย การเตรียมตัว และหลักสูตรเชื่อมต่อ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

ระดับปริญญาตรี

ประมาณปีละ10,000 - 13,500 เหรียญออสเตรเลีย

เช่น ปริญญาตรีในสาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับปริญญาตรีในสาขาทางการปฏิบัติการในห้องทดลอง

ประมาณปีละ 11,000 - 16,500 เหรียญออสเตรเลีย

เช่น คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับอนุปริญญาโท

ประมาณ 9,000 - 16,000 เหรียญออสเตรเลีย

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

ประมาณปีละ 11,000 - 18,500 เหรียญออสเตรเลีย

หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรระดับ 1-4
ระดับอนุปริญญา
ระดับอนุปริญญาขั้นสูง

ประมาณ 5,500 - 18,000 เหรียญออสเตรเลีย

หลักสูตรการเรียนในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

ประมาณ 6,000 - 13,000 เหรียญออสเตรเลีย
ประมาณ 5,000 - 11,000 เหรียญออสเตรเลีย

หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาหลักสูตรที่เรียนหรือขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา

ประมาณ 3,500 - 13,500 เหรียญออสเตรเลีย

Contact Information for Admission
Phone: +61 7 3012 8269

Fax: +61 7 3012 8268

Postal Address:
GPO Box 2122, Brisbane Qld 4001

Street Address: Level 2, Queen Adelaide Building, 90-112 Queen Street Mall, Brisbane Qld 4000
(we are opposite the Myer Centre, above Rebel Sport)

 

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม