กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > RMIT University - 09 / 12 / 2551

RMIT University
การศึกษาระดับโลกที่Australia

มารู้จักมหาวิทยาลัย RMIT (อาร์ เอ็ม ไอ ที)
มหาวิทยาลัย RMIT ก่อตั้เมื่อปี ค.ศ.1887 ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 120ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มพัฒนาและขยายขอบข่ายการศึกษาที่หลากหลายและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในออสเตรเลียมหาวิทยาลัย RMITเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษาต่างชาติที่เลือกศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียเนื่องจาก RMIT นั้นมีมาตรฐานการเรียนการสอน และงานวิจัยที่โด่งดัง มากกว่านั้นทาง RMIT University ยังมี สถาบันภาษา RMIT English Worldwide ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1968 ที่เมือง Melbourne เป็นแห่งแรกก่อนที่จะขยายสถาบันภาษาไปตามประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากได้แก่ หลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมการบิน ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากหลักสูตรนี้สามารถสมัครเรียนในคณะวิศวกรรมการบินของทาง RMIT University ได้โดยตรงเช่นกัน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อสมัครเรียนต่อโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย RMIT Melbourne, Australia หลักสูตรต่างๆนี้สามารถเลือกเรียนได้ที่ทุกสถาบันภาษาใน Campus ของ RMIT English Worldwide ทั่วโลก

โปรแกรมภาษาอังกฤษแนววิชาการเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันภาษา RMIT ของ RMIT University Campus นั้นมีอยู่ทั่วโลก สำหรับเมืองไทยนั้น RMIT มี RMIT English Worldwide Bangkok Campus ซึ่งมีทั้งหมด 3 แคมปัสด้วยกันซึ่งเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาในต่างประเทศที่เข้าเรียนกับสถาบันภาษานั้นสามารถผ่านเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัย RMIT ที่ Melbourne, Australia ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการสอบ IELTS/TOEFL  อีกนับว่าเป็นจุดหลักที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ต้องการสอบข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา เพียงผ่านการเรียนภาษาจากทางสถาบันภาษาของ RMIT ก็สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือ ระดับปริญญาเอกตามสาขาที่ตนเองสนใจได้เลยทันที

 

Why RMIT? เหตุผลหลักที่นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย

  • คุณภาพของอาจารย์และประสบการณ์สอนที่สูงโดยผ่านการคัดเลือกโดยตรงจากทางมหาวิทยาลัย RMIT
  • ประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัย RMIT หลังจบการศึกษามีความเป็นมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับโลก
  • สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย
  • นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย RMIT ได้โดยไม่ต้องสอบ IELTS/TOEFL หากผ่านการเรียนภาษากับทาง RMIT ENGLISH WORLDWIDE CAMPUS
  • ความหลากหลายของหลักสูตรและคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งมีกว่า 30 คณะทั้งในระดับปริญญาตรี-เอก (Undergraduate Degree-Postgraduate Degree) หลายหลากหลักสูตรเพื่อตอบสนองหลายความต้องการ
  • มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่น่าเรียนเนื่องจากอยู่ท่ามกลางตัวเมือง Melbourne และเป็นศูนย์รวมทางด้านธุรกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายในตัว ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆที่นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวเอาไปใช้ในอนาคตได้มากหว่าที่อื่น
  • การศึกษาและงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในระดับสูงและทางมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานช่วยเหลือและสนับสนุนผลงานของนักศึกษาเพื่อที่จะผลักดันในนักศึกษาที่เรียนอยู่หรือจบไปแล้วมีความก้าวหน้าทางการงานและสาขาอาชีพของแต่ละคน
  • RMIT University Alumni Relation มีเครือข่าย Network ที่เหนียวแน่นและกว้างขวางในวงการศึกษาและการทำงานกับองค์กรต่างๆเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยและคณะนักศึกษาที่เรียนจบไปในแต่ละรุ่นมีการติดต่อและประสานงานร่วมมือกันในเรื่องงานกิจกรรม Alumni Relation ทุกปี

คณะที่เปิดสอนระดับปริญญาตี-เอกในมหาวิทยาลัย RMIT  Melborne, Australia
Business (คณะทางด้านบริหารธุรกิจ)

Design and Social Context
(คณะทางด้านการออกแบบ การศึกษา มนุษศาสตร์ และ สังคมสงเคราะห์)

Science, Engineering and Technology
 (คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี)

 

“Why Australia???”

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

            นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในออสเตรเลียจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับได้ทำงานร่วมกันภายใต้กรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ ที่มีหลักการไปในแนวทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีหลักประกันคุณภาพทางการศึกษา   
             การศึกษาและฝึกอบรมของออสเตรเลียได้รับการควบคุมมาตรฐานโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษารักษามาตรฐานของตนไว้

กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย

        กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย หรือ Australian Qualifications Framework (AQF) กำหนดระดับของการศึกษา และชื่อคุณวุฒิของระดับนั้น ๆ และยังมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงผลการศึกษาของแต่ละคุณวุฒิ แนวทางการได้รับคุณวุฒินั้น ๆ หลักการประเมินและการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการในการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ทำให้คุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมของออสเตรเลียได้รับการยอมรับทั่วโลก
      กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลียนี้ ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องโดยรัฐบาลออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย นักเรียนสามารถย้ายระดับการศึกษาจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งที่เชื่อมต่อกันได้ และสามารถย้ายจากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งได้โดยง่าย 

การรับรองคุณภาพการศึกษา

       สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียจะต้องจดทะเบียนขึ้นตรงต่อรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงและมาตรฐานการควบคุมความประพฤติของบุคคลในสถาบัน เพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ มาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งสถาบันเอกชนและของรัฐบาล รวมถึงประเด็นอื่น ๆ อาทิเช่น ระบบการเรียน คุณสมบัติการสอนของอาจารย์และครู สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เฉพาะทางอื่น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า นักศึกษาต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้อง

วัฒนธรรมอันหลากหลายและความเป็นมิตรของชาวออสเตรเลีย

       นักเรียนต่างชาติจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกเลือกไปเรียนที่ออสเตรเลีย เพราะออสเตรเลียมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้คนมีความเป็นมิตร มีสังคมที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนและท่องเที่ยวในประเทศเจ้าของภาษา อังกฤษได้อย่างสะดวกสบาย การที่มีนักเรียนและคนหลากเชื้อชาติอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ทำให้นักเรียนต่างชาติได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร  

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

            ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาและมาตรฐานการครองชีพที่มีคุณภาพและคุ้มค่าในราคาที่สมเหตุสมผล โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศอเมริกา ถือได้ว่ามีราคาต่ำกว่ามาก
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรที่มีคุณภาพมากมายให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียนและค่าเล่าเรียนก็ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศ อาทิเช่น อังกฤษ หรือ อเมริกานักเรียนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้า ซึ่งค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรและแต่ละสถาบันจะแตกต่างกัน โดยค่าเล่าเรียนที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้เป็นค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
โดยทั่วไป ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยจะประมาณ 9000 เหรียญออสเตรเลียน ดอลลาร์ ส่วนในระดับปริญญาเอกจะประมาณ 20,000 เหรียญออสเตรเลียน ดอลลาร์  ซึ่งในบางหลักสูตรค่าเล่าเรียนอาจจะสูงกว่าที่ได้กล่าวไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติงานในห้องทดลอง และมีการใช้คอมพิวเตอร์สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากมายให้แก่นักเรียนต่างชาติ ซึ่งค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่จะประมาณ 5,500 ถึง 18,000 เหรียญออสเตรเลียน ดอลลาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะเวลาของหลักสูตรการเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเป็นสิ่งที่นักเรียนไทยนิยมกระทำกัน ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอน และค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงมากนักของหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งโดยปกติจะอยู่ประมาณ 250 ถึง 350 เหรียญออสเตรเลียน ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่นักเรียนนิยมเลือกที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษกัน
สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลียก็เป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่งที่ท่านสามารถมั่นใจได้ทั้งในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและความปลอดภัย  ซึ่งประเทศออสเตรเลียนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนจะอยู่ประมาณ 6,000 ถึงประมาณ 13,000 เหรียญออสเตรเลียน ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งราคานี้ไม่รวมถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  มีสถาบันมากมายในประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนในหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย อาทิเช่น Foundation Studies และ Preparatory and Bridging courses ซึ่งค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ซึ่งโดยปกติจะอยู่ประมาณ 9,000 ถึง 14,000 เหรียญออสเตรเลียน ดอลลาร์ต่อปี
………………………………………………………………………………………………..
สถานทูต Australia :  http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/Home.htm
พบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับการเจาะ สถานศึกษาของทวีปออสเตรเลียกันเรียนต่ออินเตอร์ทวีปออสเตรเลียนะคะ
สำหรับการสมัครเรียนสามารถติดต่อได้ 2 วิธีคือ

  1. โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย

     Website:  http://www.rmit.edu.au/

Postal Address:
RMIT University
GPO Box 2476V
Melbourne, Victoria, 3001
Australia
Phone: (+61 3) 9925 2000
Fax: (+61 3) 9663 2764

  1. ติดต่อผ่านทางสถาบันภาษา

 RMIT English Worldwide Bangkok Campus
ศูนย์สีลม
191 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 5 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทร : 02-231-3653
โทรสาร : 02-231-3655
อีเมล์ : rmitbkk@rmit.ac.th

ศูนย์ ลาดกระบัง
ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ. ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย
โทร : 02-326-4682-4
อีเมล์ : rmitbkk@rmit.ac.th

ศูนย์ สยาม
ชั้น 7 อาคารสยามทาวเวอร์ (ติดสยามดีสคัพเวอร์รี) ถนน พระราม 1 กรุงเทพ ประเทศไทย
โทร : 02-658-0284
อีเมล์ : rmitbkk@rmit.ac.th

 

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม