กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > Carrick Institute of Education - 29 / 12 / 2551

Carrick Institute of Education
“เรียนต่ออินเตอร์อย่างมีคุณภาพ กับ Carrick หลักสูตรที่หลากหลาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงซึ่งทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำให้การยอมรับ”


Carrick เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน พร้อมกับรางวัลการันตีคุณภาพหลักสูตรการศึกษา นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีกตังแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย นักเรียนที่เรียนกับสถาบันจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดี สถาบันจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้นักเรียนอย่างครบครัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

 

Website : carrickeducation.edu.au

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifข้อความจาก Founder and Managing Director

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gif“ ขอต้อนรับสู่ Carrick Institute of Education ที่ที่เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ เรามีหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมให้บริการกับนักเรียนทุกคน บุคลากรทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ทุกคนพัฒนาและก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ดี เอื้อต่อการเรียน หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐาน โดยหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ”

Catherine Carrick
Founder and Managing Director of Carrick Institute of Education

 

ชี้จุดเด่น WHY STUDY HERE???

 

 • เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ เปิดมานานกว่า 20 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาล
 • บุคลากรมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งหลักสูตรที่ทันสมัย ที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทั้งทักษะการสื่อสารและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน
 • ทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับ China Town การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
 • สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้ง่าย รวมทั้งมีกิจกรรมให้ทำมากมาย

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifสถานที่ตั้งของสถาบัน

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifLevel 4, 246 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000

หลักสูตร

 

1. General English (GE) ภาษาอังกฤษทั่วไป

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifระยะเวลาเรียน 5 - 56 สัปดาห์ และเปิดเรียนทุก ๆ วันจันทร์ ในส่วนของระดับภาษาทางสถาบันฯ จะทำการทดสอบความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษของน้องๆเพื่อจัดระดับการเรียนให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคน สถาบันกำหนดระดับไว้ ตั้งแต่อังกฤษขั้นต้นจนถึงขั้นสูง (Absolute Beginner to Advanced)

 

2. English for Academic Purposes (EAP)

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ ขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

3. IELTS Preparation

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ ต่อ 1 คอร์ส และเปิดเรียนทุก ๆ วันจันทร์ ต้องมีผลคะแนนIELTS 5.0 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS

 

4. First Certificate in English (FCE)

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ ต่อ 1 คอร์ส เป็นหลักสูตรของ University of Cambridge ประเทศอังกฤษ สามารถนำไปใช้สมัครเรียนต่อด้านวิชาชีพ หรือระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษได้

 

5. English for Vocational Education

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ ระยะเวลาเรียน ตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี ในระดับ Certificate to Advanced Diploma มีสาขาให้เลือกดังนี้

 • Accounting
 • Human Resources
 • Business Marketing
 • Event Management
 • Hairdressing
 • Hospitality Management
 • Commercial Cookery
 • Patisserie
 • Tourism Management

นอกจากนี้นำผลการเรียนไปต่อในมหาวิทยาลัยที่กำหนดได้อีกด้วย

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษในหลายๆด้านเช่น ในส่วนของการนำไปใช้ในการทำงาน, ท่องเที่ยว, สนทนา, ธุรกิจ ซึ่งมุ่งในแง่ของการใช้ที่ถูกต้อง และใช้กันในทางปฏิบัติจริงๆ เหมาะสมกับความต้องการของน้องๆแต่ละคน ในส่วนของภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ น้องๆสามารถเลือกเรียนตามสายวิชาที่สนใจ โดยต้องมีผลคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป เพื่อยื่นขอสมัครได้ โดยไม่เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปก่อน

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifวิธีการสอน

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifในแต่ละหลักสูตรจะเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น หนังสือ, ทีวี, อินเตอร์เน็ตเข้ามาประกอบการสอน เป็นต้น

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifระดับภาษาอังกฤษทั่วไปมีดังนี้

 

Level

ISLPR

IELTS Scores

TOEIC

TOEFL

TOEFL (CBT)

Elementary

ISLPR 1-/1

N/A

50-300

0-300

0-40

Pre-Intermediate

ISLPR 1/1+

IELTS 2.0-4.0

300-500

300-425

40-113

Intermediate

ISLPR 2

IELTS 4.5-5.0

500-600

425-475

113-150

Upper Intermediate

ISLPR 2+/3

IELTS 5.0-6.0

600-700

475-525

150-195

Advanced

ISLPR 3+

IELTS 6.0-8.0

700-800+

525-575+

195-233+

 

อัตราแลกเปลี่ยน 1A$ = 25 บาท

 

Carrick Institute of Education

 

ประเภทค่าใช้จ่าย

Perweek (AUD$)

(AUD$)

(Baht)

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่าสมัคร

 

200.00

5,000.00

148,075.00

http://australia.educatepark.com/images/wing.gifจำนวนที่ต้องชำระให้กับสถาบัน

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่าเล่าเรียน
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gif24 สัปดาห์

230.00

5,520.00

138,000.00

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่าประกันสุขภาพ
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gif7 เดือน

 

203.00

5,075.00

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่าธรรมเนียม
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifขอ Visa

 

 

14,500.00

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่า บ .ตัวแทนรับ
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifเอกสาร(VFS)

 

 

535.00

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่าตรวจสุขภาพเพื่อ
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifขอ Visa

 

 

2,100.00

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่า Airport Transfer

 

100.00

2,500.00

29,500.00

http://australia.educatepark.com/images/wing.gifOption กรณีที่ต้องการให้ทาง บริษัทฯ จัดหาที่พักให้

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifค่าจอง Homestay

 

200.00

5,000.00

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifHomestay 4
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifอาทิตย์(รวมอาหาร)

220.00

880.00

22,000.00

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifตั๋วเครื่องบิน
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifไป - กลับ ประมาณ
(สามารถหาซื้อได้เอง)

 

 

* 40,570.00

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifรวม

235,280.00

** หมายเหตุ
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifHomestay
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifไม่รวมอาหาร

160 ต่ออาทิตย์

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifShare
http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifAccommodation

  120-140 ต่ออาทิตย์

 

http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาภาษี และน้ำมัน

 

หมายเหตุ

 1. ควรมี pocket money ไปประมาณ A$ 1,500 - A$ 2,000
 2. Sydney หางานง่ายมาก รายได้ประมาณ A$ 200 - A$ 300 / สัปดาห์
 3. ค่าใช้จ่ายบางประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
 4. กรณีที่มีที่พักแล้ว และมีเพื่อนมารับ ก็ไม่จำเป็นต้องคิด ค่าจอง Home Stay, ค่า Home Stay, ค่า Airport Transfer
 5. สาเหตุที่ยกตัวอย่างค่าใช้จ่าย Home Stay เพียง 4 สัปดาห์ เพราะว่า โดยทั่วไปนักเรียนไทยจะหางานได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรายได้จะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าพี่พัก, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม