กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > University of Southern Queensland - 18 / 01 / 2552

University of Southern Queensland
USQ เรียนต่อที่นี่ดีอย่างไร???  ใครอยากไปเรียนต่อระดับปริญญาที่ออสเตรเลียควรอ่าน...

สวัสดีค่า ไม่ทราบว่าน้องๆที่เรียนจบม.ปลายแล้วต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศได้มองหามหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อกันหรือยังคะ? พี่ว่าการเลือกเรียนที่ใดที่หนึ่งก็คงยากอยู่ที่จะตัดสินในว่าจะเรียนอะไรดี และจะเรียนที่ไหนดี โดยเฉพาะการเรียนไกลบ้านก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพสถานบันการเรียนการสอนและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ วันนี้เรามีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับ TOP ของออสเตรเลียเมือง Queensland ซึ่งนับว่า University ที่ทาง “การศึกษาอัพเกรด” ได้คัดเลือกมานั้นเป็นระดับที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

“รู้จักกับมหาวิทยาลัย USQ”

University of Southern Queensland นั้นมีวิทยาเขตอยู่ทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ และมีวิทยาเขตอยู่นอกประเทศอีก 3 แห่งด้วยกัน โดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมือง Toowoomba ที่อยู่ห่างจากตัวเมือง Brisbane ประมาณ 1.5 ขม. เดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอีกสองวิทยาเขตที่ Fraser Island และ Springfield ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยกัน เนื่องจาก USQ ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองมากนักจึงมีค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก ส่วนระดับการศึกษาที่เปิดสอนนั้นมีตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี โท และระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งยังมีระดับอนุปริญญาโท อนุปริญญาตรี และสาขาเฉพาทางวิชาชีพเปิดสอนทั้งระบบทางไกลและในมหาวิทยาลัยอีกด้วย หลักสูตรที่เปิดสอนนั้นที่สำคัญได้แก่ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลายแขนง หลักสูตรภาษอังกฤษ หลักสูตรบัญชีและการเงิน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และ อื่นๆอีกมากมาย ที่ทางสถาบัน NEA นั้นรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการการเรียนการสอนทางภาษาของประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย นอกจากนี้ USQ ยังมีหลักสูตรพิเศษทางภาษาที่เรียกว่า English Language, Culture & Trianing Programs-ECLP) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆตลอดจนนักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภษษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ปัจจุบัน University of Southern Queensland นั้นมีนักศึกษาทั้งหมด 26,000คน จากร้อยกว่าประเทศทั่วโลก และเป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 30 % และจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดโดยประมาณนั้นอีก 75 % เป็นนักศึกษาระบบทางไกลในออสเตรเลีย และในประเทศอื่นๆ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นในการจัดการสอนที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำทางการศึกษาระบบทางไกล และการศึกษานานาชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการสังคม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาทางไกลของ USQ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ห่างออกไปไดติดต่อสื่อสารตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องการท่องเที่ยว และอาชีพในอนาคตของนักศึกษา ฯลฯ กับนักศึกษาด้วยกันเองในระบบการศึกษาทางไกลจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้หลักสูตรที่จัดไว้ให้กับระบบการศึกษาทางไกลนั้นเป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรของนักศึกษาที่เข้าไปเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตำราประกอบการเรียนการสอน และเนื้อหาข้อสอบ ตลอดจนการประเมณ์ผล ดังนั้นหากพูดถึงเรื่องการศึกษาทางไกลนั้นคงต้องยกให้ที่ USQ เป็นสุดยอดทางด้านนี้และเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจเลยทีเดียว

Why University of Southern Queensland (USQ)???

  • การเรียนการสอนมีจำนวนนักศึกษาในอัตราเทียบกับคณาจารย์เป็นอัตราส่วนที่ไม่หนาแน่นจนเกินไป ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาจาร์ยผู้สอนสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
  • USQ มีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่วิทยาเขตของ USQ โดยนักศึกษาสามารถเลือกที่พักได้ตามอัธยาศัย
  • ทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศหลักสูตรการศึกษาทางไกลในระดับมหาวิทยาลัยดังนั้น นักศึกษามีความจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบบการศึกษา ระหว่างการเรียนในวิทยาเขตกับการศึกษาทางไกลก็สามารถทำได้ทันที
  • มีเกณฑ์ในการประเมิณผลการศึกษาแบบปัจเจกบุคคล และ USQ ยังรองรับนักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันจากประเทศอื่นๆอีกด้วย
  • วิทยาเขตต่างๆของ USQ ล้วนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียบพร้อมให้นักศึกษาอย่างพอเพียง ตลอดจนค่าครองชีพต่ำ และภายในวิทยาเขตก็ยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย

คณะหรือหลักสูตรที่มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงเอก
Check ได้ที่ website: http://www.usq.edu.au/handbook2007/

Programs and courses

Arts
Business
Education
Engineering and Surveying
Sciences
Combined degrees
 

 

Option studies 
General studies
Preparatory and non-award
Language programs
Professional development single courses
Postgraduate research

 

CONTACT INFORMATION FOR ADMISSION TO USQ ติดต่อ-สอบถาม:
Mailing address
Toowoomba campus
Administration Office/Visitor Information: B-Block 
Hours of opening:  9.00am to 5.00pm (AEST)

Street Address

Mailing Address

Phone/Fax

West Street
Toowoomba Qld 4350
AUSTRALIA
Toowoomba campus map

University of Southern Queensland
Toowoomba Qld 4350
AUSTRALIA

Phone: +61 7 4631 2100
Fax:  +61 7 4631 2893


Fraser Coast campus
Administration Office/Visitor Information: A-Block 
Hours of opening: 8.30am to 5.00pm (AEST)

Street Address

Mailing Address

Phone/Fax

161 Old Maryborough Road
Hervey Bay Qld 4655
AUSTRALIA
Fraser Coast campus map

University of Southern Queensland
Fraser Coast campus
PO Box 910
Hervey Bay Qld 4655
AUSTRALIA

Phone: +61 7 4120 6133
Fax: +61 7 4120 6173
Freecall: 1800 675 287


Springfield campus
Hours of opening: 8.30am to 4.30pm (AEST)

Street Address

Mailing Address

Phone/Fax

Sinnathamby Boulevard
Springfield Qld 4300
AUSTRALIA
Springfield campus map

University of Southern Queensland
Springfield campus
Education City
PO Box 4196
Springfield Qld 4300
AUSTRALIA

Phone: +61 7 3470 4100
Fax: +61 7 3470 4201


Brisbane centre
Hours of opening:  9.00am to 5.00pm (AEST)

Street/Mailing Address

Phone/Fax

 

Ground Floor/333 Adelaide St
Brisbane Qld 4000
AUSTRALIA

Phone: +61 7 3853 3233
Fax: +61 7 3853 3222

 


USQ (Australia) European center

Street/Mailing Address

Phone/Fax

 

Carl-Benz-Str.2
75015 Bretten
GERMANY

Phone: +49 07252 97750
Fax: +49 07252 977550

 

 

เงินตราประเทศออสเตรเลีย: ใช้หน่วยเงินตราเป็น A$ (A$1 = 100 เซ็นต์) โดยมีค่าเงินตราต่าง ๆ ดังนี้ เหรียญ : 5 เซ็นต์ 10 เซ็นต์ 20 เซ็นต์ 50 เซ็นต์ A$1 และ A$2 ธนบัตร : A$5 A$ 10
ค่าครองชีพประเทศออสเตรเลีย:ค่าครองชีพของนักศึกษาเฉลี่ยต่อปี จะตกอยู่ในช่วงประมาณ A$10,000-A$15,000 ซึ่งรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าเครื่องเขียน เสื้อผ้า และสันทนาการต่าง ๆ
การเดินทางในประเทศออสเตรเลีย: เมืองซิดนีย์ - ท่านสามารถเดินทางได้ทั้งบกและทางน้ำ สำหรับทางบกจะมีทางรถยนต์ รถประจำทาง รถไฟใต้ดิน รถไฟและทางเรือเฟอร์รี่ ซึ่งนักศึกษาสามารถซื้อตั๋วโดยสารแบบสัปดาห์ ราคาจะอยู่ประมาณ A$ 20-A$33 หรือจะเป็นตั๋วเดือน ราคาจะอยู่ประมาณ A$15-A$28 เมืองอื่น ๆ - ท่านสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถประจำทาง และรถไฟ
การทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: นักเรียนที่กำลังศึกษาในต่างประเทศสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้ เมื่อเริ่มต้นเข้าศึกษาแล้ว โดยอาจทำงานนอกเวลาหรือชั่วคราว (พาร์ทไทม์) หรือฝึกทดลองงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ นักศึกษาบางคนอาจสอนพิเศษนักเรียนหรือทำงานในวิทยาเขตเช่นตามห้องสมุด ห้องอาหาร ร้านหนังสือ หรือทำงานนอกวิทยาเขตก็ได้ เช่นพนักงานทำความสะอาด แคชเชียร์ พี่เลี้ยงดูแลเด็ก งานสวน งานในภัตตาคาร และงานบริการอื่น ๆ แต่ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยออกจากทางมหาวิทยาลัย ปกติแล้วนักศึกษาทำงานชั่วคราวได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ในระหว่างศึกษาอยู่ ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่ต้องยื่นขออนุญาตทำงานพิเศษที่ Department of Immigration & Multicultural Affairs (DIMA) โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม A$55 และกรอกแบบฟอร์ม 157P

 

 

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม