กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > Northern Melbourne Institute of TAFE - 21 / 01 / 2552

Northern Melbourne Institute of TAFE
“สถาบัน TAFE ที่ใหญ่ที่สุด-หลักสูตรโดยคำนึงถึงตลาดแรงงานในอนาคต”

NMIT มี 5 วิทยาเขต อยู่ทางตอนเหนือของนครเมลเบิร์น (ห่างจากศูนย์กลางนครประมาณ 3-20 กิโลเมตร) มีเครื่องอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ดังตัวอย่างเช่น สถาบันมีศูนย์กลางการบริการและการโรงแรมที่มีภัตตาคาร 2 แห่ง ที่เพรสตัน และมีศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดหลายแห่งในรัฐวิคทอเรีย
การศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพในประเทศออสเตรเลีย
ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพของออสเตรเลีย (VET) มักเรียกกันในประเทศอื่น ๆ ว่า การศึกษาและฝึกอบรมสายเทคนิคและอาชีพ (TVE) ให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และเน้นทางด้านอาชีพ นักศึกษาสามารถพัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเอง โดยการศึกษา และการผสมผสาน ระหว่างการศึกษาและการทำงาน
หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ เปิดสอนในสถาบันของรัฐบาล ที่เรียกว่าสถาบันเทฟ และในวิทยาลัยเอกชน ซึ่งรัฐบาลเฝ้าดู ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และวิทยาลัยเอกชนทุกสถาบัน เพื่อให้แน่ใจว่า มีคุณภาพสูง
ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ ของออสเตรเลีย สามารถหางานด้วยความรู้ที่ว่า ทักษะของตน เป็นที่ต้องการของนายจ้าง ภายใต้กรอบคุณวุฒิ ทางการศึกษาของออสเตรเลีย ผู้สำเร็จการศึกษา ยังสามารถศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับสูงขึ้น รวมทั้ง การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา และปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย ได้ด้วย
อ้างอิงจาก website: www.studyinaustralia.gov.au

WHY STUDY HERE??? ทำไมที่นี่จึงน่าเรียน

 • เป็นสถาบัน TAFE ที่ใหญ่ที่สุด
 • เป็นสถาบันที่ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญในวงการธุรกิจมาแล้วกว่า 30,000 คน
 • เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรอันทันสมัยและกว้างขวาง ครอบคลุมความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
 • มีอาจารย์ผู้สอนที่ทุ่มเททั้งความรู้และความเชี่ยวชาญตามสาขาเพื่อการสอนอย่างเต็มที่
 • เป็นสถาบันที่มีการออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงตลาดแรงงานในอนาคตเป็นหลัก
 • มีนักศึกษาต่างประเทศมาจากกว่า 45 ประเทศ

เกี่ยวกับสถาบัน TAFE
วิทยาลัย หรือ เทฟ (TAFE) คือ สถาบันที่ให้ความรู้ในสายวิชาชีพแก่ผู้ที่สนใจในสาขาต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยมีหลายหลายหลักหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ อาทิเช่น Business, IT, Design, การโรงแรม, นักบิน, Multimedia เป็นต้น โดยระยะเวลาการเรียนการสอนจะมีตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี วุฒิที่ไดรับจากการเรียนวิทยาลัยคือ Certificate, Diploma, Advanced Diploma

ในปัจจุบัน TAFE ส่วนใหญ่จะมีศูนย์ภาษาเป็นของตนเอง ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ TAFE จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อน
วิทยาลัย TAFE แบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ คือ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV) ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน เน้นความรู้ระดับปฏิบัติงาน
 • อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาเรียนรวม 2 ปี เป็นหลักสูตรระดับปฏิบัติงานและวางแผน
 • อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียนรวม 2-3 ปี สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อในระดับปริญญาตรีได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าที่สูงกว่าตำแหน่งหัวหน้างาน


สถาบัน TAFE ที่ขอแนะนำได้แก่

 • Northern Melbourne Institute of TAFE — NMIT
 • Box Hill Institute of TAFE
 • Holmesglen Institute of TAFE
 • William Angliss Institute of TAFE
 • Kangan Batman Institute of TAFE
 • TAFE NSW
 • Adelaide Institute of TAFE
 • Melbourne Institute of Technology — MIT
 • TAFE South Australia

นอกจากนี้ วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานนอกสถาบัน รวมทั้งให้บริการการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในหลักสูตร Matriculation ซึ่งเป็นหลักสูตรสามัญเร่งรัด 1 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายและต้องการสอบเพื่อให้ได้วุฒิดังกล่าว เพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัย (TAFE)

วิทยาลัยที่เปิดสอนทั่วประเทศออสเตรเลียจะอยู่ตามเมืองต่างๆ เช่น Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Canberra วิทยาลัยทุกแห่งที่แนะนำให้นักศึกษาได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล

นอกจากนี้ หลักสูตรในวิทยาลัยเอกชน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเพิ่มเติม หลังจากจบปริญญาตรีมาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาเรียนสั้น เน้นการปฏิบัติ

นักศึกษามีผล TOEFL ประมาณ 500 หรือ IELTS ประมาณ 5.0-5.5 สามารถสมัครเรียนได้เลย ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน กับวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาชีพได้

ในบางวิทยาลัยซึ่งทาง Stellar Sydney Education & Migration Centreจัดให้ นักศึกษาจะไม่ต้องสอบ IELTS เนื่องจากวิทยาลัยเอกชนจะวัดผลจากการเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันเอง ถ้าผ่านถึงเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด ก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจได้

 • มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียทุกแห่งมีศูนย์สอนภาษาเป็นของตนเอง หรืออาจจะประสานงานกับสถาบันสอนภาษา การดำเนินงานของศูนย์สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการรับรองคุณภาพจาก NEAS (National ELT Accreditation Scheme) หรือ English Australia

  เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่เพียงพอในการเข้าเรียนต่อในสถาบันระดับสูง

ระดับการศึกษา

IELTS

TOEFL

มัธยมศึกษา/เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

5.0 - 5.5

500 (177) - 525 (197)

วิทยาลัย (TAFE)

5.5 - 6.0

525 (197) - 550 (213)

ปริญญาตรี

6.0 - 6.5

550 (213) – 575 (233)

ปริญญาโท

6.0 - 6.5

550 (213) – 575 (233)

ปริญญาเอก

6.5 – 7.0

575 (233) – 600 (250)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 5 สัปดาห์
 • Certificate II ระยะเวลาเรียน 6 เดือน
 • Certificate III ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • Certificate III & IV ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • Certificate IV ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (AUS $)

 • ภาษาอังกฤษ ค่าเล่าเรียน $260 ต่อสัปดาห์
 • Certificate III ค่าเล่าเรียนประมาณ $4,300 - $8,400 ต่อปี
 • Certificate III & IV, อนุปริญญา (Diploma),อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ค่าเล่าเรียน $8,400 ต่อปี

 

การขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
การดำเนินการของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้บริหารสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ บริษัทวีเอฟเอส - สำนักงานเพื่อการ ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนย์บริการ จัดส่งเอกสารจีดีเอใกล้บ้านท่านทั้ง 6 แห่งในประเทศ
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่:
ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์
ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34889 ถนนสาทรใต้กรุงเทพฯ 10120
 
เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ +66 (0) 26723476 / 77/ 78/ 79
Email: info@vfs-au.net
วันทำการ : จันทร์ถึงศุกร์ เวลายื่นเอกสาร : 08.30 – 15.00 น.เวลาจ่ายหนังสือเดินทาง : 15.00 – 16.30 น.
การยื่นใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียนั้น ไม่มีผลใด ๆ ต่อ การ พิจารณาวีซ่า ข้อกำหนดในการขอวีซ่ายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
สถานฑูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติวีซ่า โดยประเมินจากคุณสมบัติของ ผู้ยื่นขอวีซ่าตามข้อกฎหมายและนโยบายของประเทศออสเตรเลีย พนักงานของสำนักงานเพื่อ การยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐบาลออสเตรเลีย และไม่มีอำนาจใด ๆ ในการ ให้คำปรึกษาหรืออนุมัติวีซ่า
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทว ีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบในการรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอวีซ่า, เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การยื่นขอวีซ่า และจ่ายหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า การให้บริการของสำนักงานเพื่อการยื่นขอ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียยังอำนวยความสะดวกในการติดตามหนังสือเดินทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การติดตามหนังสือเดินทาง
ค่าบริการ 500 บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า12 ปี คิดค่าบริการ 350 บาทบวกภาษีภาษ ีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถ้าใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด ้วยบัตรเครดิต
การยื่นใบสมัครขอวีซ่าสามารถส่งใบสมัครได้ที่สถานฑูตออสเตรเลียกรุงเทพฯโดยการนัดหมาย ล่วงหน้า ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au

CONTACT INFORMATION FOR ADMISSION

Stellar Sydney Education and Migration Centre มีสาขาทั้งในประเทศไทยและในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย สำหรับการติดต่อในเรื่องการทำวีซ่านักศึกษา ปรึกษาในเรื่องการศึกษาต่อ หรือการทำงานในประเทศออสเตรเลีย ติดต่อได้ที่:

Thailand

สาขากรุงเทพ    : บริษัทสเตลลา เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1/7 อาคารสีบุญเรือง2  ชั้น 4  ห้อง 404   ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500

Ph: 02-2343388   Fax: 02-2343388
Email:thinnapat@stellaraustralia.com
www.stellar-education.com

Australia

Suite 108 Manning Building
451 Pitt Street, Sydney NSW 2000
Ph: 612-92127489    Fax: 612-92124550
Email: joy@stellaraustralia.com

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม