กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > ไกด์...ก่อนไปเรียนประเทศออสเตรเลีย - 02 / 04 / 2552

Good Guide for Studying in Australia
ไกด์...ก่อนไปเรียนประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย (Australia) หรือ ชื่อทางการ คือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ชื่อ Australia มาจากคำในภาษาละติน ว่า terra australis incognita  หมายถึง ดินแดนทางใต้ที่ไม่รู้จัก  ออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อาลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข

ออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย โดยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมเต็มทวีป (แต่จัดเป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกเช่นกัน) และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคออสตราเลเชีย  มีลักษณะของประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศออสเตรเลียนับรวมถึงเกาะแทสเมเนีย ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย ) เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจาก รัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา และ บราซิล
ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็นที่ราบสูง พื้นที่ของประเทศมีทั้งแห้งแล้งและอุดมสมบูรณ์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร เนื้อที่ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย จึงมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา ชาวออสเตรเลียเรียกดินแดนที่แห้งแล้งและทุรกันดารนี้ว่า "เอาต์แบ็ก" มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทางแถบชายฝั่งตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า "เขตเซนทรัลโลว์แลนด์" เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด แม่น้ำลำธารต่าง ๆ อาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี  นอกจากนั้นประชากรยังอาศัยหนาแน่นในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และรัฐทัสมาเนีย เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก มีฝนตกชุก

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวมานาน  ดังนั้น ธรรมชาติจึงถูกทำลายน้อยมาก ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบ และป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง มีสัตว์ และพืชรวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิดที่ไม่พบเห็นในดินแดนอื่น เช่น จิงโจ้ หมีโคอาล่า วอมแบต ดิงโก้ พอสซั่ม ตุ่นปากเป็ด และตัวกินมด สัตว์และพืชหายากเหล่านี้คงมีให้เห็นอีกนาน เพราะชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างมาก

ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออกทางเหนือ

EDUCATION IN AUSTRALIA
การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ
1. อนุบาลศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. อุดมศึกษา
ฉบับนี้พี่ขอพูดถึงเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐบาลทั้งหมด ยกเว้น Bond University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย เอกชนเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลีย โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี บางสาขาอาจใช้เวลาการศึกษามากกว่านั้น สำหรับน้องๆ ที่ต้องการได้ปริญญาเกียรตินิยม คือ ต้องเพิ่มระยะเวลาเรียนอีก 1 ปี   ปีการศึกษานึงจะเริ่มตั้งแต่ ก.พ.-ธ.ค. โดยทั่วไปการเปิดเรียนของรัฐต่างๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาค โดยทั่วไป หากนักเรียนไทยมีคะแนนมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และผลการเรียนดี ก็สามารถต่อชั้นได้เลย เป็นการศึกษาวิชาเพื่อประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี ขึ้นไปตามลำดับ จนถึงการศึกษาขั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย น้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับนี้จะได้รับวุฒิต่าง ๆ กันดังนี้
อนุปริญญา (Diploma)
มีหลักสูตร 2 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี อาจสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ของปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ได้ปริญญาตรี(Bachelor's Degree) หลักสูตรปริญญาตรีทางมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป จะมีระยะเวลา 3 ปี ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จะมีระยะเวลาศึกษา 4 ปี หลักสูตรทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ จะมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี และถ้าเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาโท (Post Graduate Diplomas or Graduate Diplomas)
มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี หลังจากจบปริญญาตรี ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่ต่างสาขา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทตามปกติ

ปริญญาโท (Master's Degree)
มีระยะเวลาศึกษา 1 - 2 ปี แล้วแต่สาขา และสถาบันการศึกษาที่จัดโครงการศึกษาระดับปริญญาโทของออสเตรเลียมี 2 แบบ คือ
1. Master Degree By Research ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัย
2. การเสนอผลการวิจัย และการสอบ Comprehensive Exam

ระบบการเรียนปริญญาโท  มี 3 ลักษณะ คือ
1. Cousework เป็นการเรียนแบบเข้าฟังคำบรรยาย
2. Thesis เป็นการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์
3. Cousework & Thesis เป็นการเรียนผสมระหว่างการเข้าฟังคำบรรยาย และการเขียนวิทยานิพนธ์

เฉพาะ MBA รับผู้เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ในกรณีที่จบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่งและต้องการเรียนปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยอาจให้ทดลองเรียน 1 ปีก่อน ซึ่งเรียกว่า Master Qualifying ต้องมีผลสอบเป็นที่น่าพอใจจึงจะสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 -5 ปี เป็นหลักสูตร Cousework เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกนี้ด้วย แต่ยังเป็นส่วนน้อยผู้เรียนระดับปริญญาเอก ควรมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะการศึกษาขั้นปริญญาเอกของออสเตรเลียเป็นโครงการวิจัย (By Research) เพียงประการเดียว

สภาพภูมิอากาศ

ออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร พื้นที่กว่า 1 ใน 3  ของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ด้วยขนาดพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่ จึงมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น กำลังเย็นสบาย  ตลอดทั้งปีออสเตรเลียจะมีฟ้าใส และแดดแรง โดยเฉพาะตามเมืองชายทะเล และเมืองในแถบทะเลทราย จึงควรป้องกันการถูกแดดเผา โดยการใส่หมวกปีกกว้างและทาครีมกันแดดเสมอ  
ประเทศออสเตรเลียมี 4 ฤดูกาล ดังนี้
1.ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและอาจมีป่า
2.ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งทางตอนใต้และเมืองในเขตป่าฝนจะตกชุก บางแห่งอาจมีน้ำท่วม
3.ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัด มีหิมะตกเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป
4.ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม

เวลา
  แบ่งเวลาตามเส้นแบ่งของโลกออกเป็น 3 เขตเวลา (Time Zone)
1.เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time - EST) ใช้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิคตอเรีย รัฐทัสเมเนีย รัฐควีนสแลนด์ และเมืองแคนเบอร์ร่า เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง

2.เวลาภาคกลาง (Central Standard Time - CST) ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียและมณฑลตอนเหนือ เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง

3.เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time - WST) ใช้ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง  
ขอบคุณที่มาจาก www.igointer.com

 

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม