กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
3
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าหลักปฏิทินกิจกรรม

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ฟรี

ค้นหาเฉาะ
การออกร้าน, แผงลอย การออกร้าน, แผงลอย
กีฬา กีฬา
คนตรี คนตรี
งานวิชาการ งานวิชาการ
ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง
ละคร ละคร
ศิลปะ ศิลปะ
สังคม, วัฒนธรรม สังคม, วัฒนธรรม
สัมนา, บรรยาย, โต้วาที สัมนา, บรรยาย, โต้วาที
อื่นๆ อื่นๆ
ตารางปี พ.ศ. 2560
ชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่ เว็บไซต์ ข้อมูล
เดือนมกราคม

การกำหนดกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจในการประชาสัมพันธ
11 มกราคม

11 มกราคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมชัน้ 11 คณะ นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
เอ็นคอนเส็ปท์จัดสอบ SIM เตรียมความพร้อมทุกสนาม
14 มกราคม

21 มกราคม

จ.กรุงเทพมหานคร
คณะทันตะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.enconcept.com
งานวิชาการ ศิลปะ คนตรี ละคร สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
ธัญญาพาร์ค ท่องแดนสัตว์มหัศจรรย์ในพยัญชนะไทย
14 มกราคม

14 มกราคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

http://www.thanyapark.com
งานวิชาการ ศิลปะ คนตรี สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ ทรูปลูกปัญญา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
14 มกราคม

14 มกราคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ลานหินอ่อนตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

-
งานวิชาการ ศิลปะ คนตรี ละคร สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง การออกร้าน, แผงลอย สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
งานแสดง แสง สี เสียง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี2560
18 มกราคม

01 กุมภาพันธ์

จ.สุพรรณบุรี
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง อื่นๆ
ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์
18 มกราคม

14 กุมภาพันธ์

จ.กรุงเทพมหานคร
กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

http://www.thailandpavilion2017.com
เดือนกุมภาพันธ์
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม การออกร้าน, แผงลอย สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
กิจกรรม “สตาร์ทอัพ บรอดเวย์”
06 กุมภาพันธ์

15 กุมภาพันธ์

จ.กรุงเทพมหานคร
ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง อื่นๆ
ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา
14 กุมภาพันธ์

30 เมษายน

จ.กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD
14 กุมภาพันธ์

31 มีนาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

-

วัดทุ่งเศรษฐี (ราม 2) จัดงานประจำปี 16-19 ก.พ.
16 กุมภาพันธ์

19 กุมภาพันธ์

จ.กรุงเทพมหานคร
วัดทุ่งเศรษฐี

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
ประชุมวิชาการนานาชาติมุ่งยกระดับการสื่อสารยุค4.0
23 กุมภาพันธ์

24 กุมภาพันธ์

จ.กรุงเทพมหานคร
คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.commarts.chula.ac.th
เดือนมีนาคม
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ The 3rd MICE Academy & Career Day 2017
10 มีนาคม

10 มีนาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.facebook.com/micecapabilities
งานวิชาการ กีฬา ศิลปะ คนตรี ละคร สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
สถาบันกันตนาเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี2560
13 มีนาคม

01 กรกฎาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
สถาบันกันตนา

http://www.facebook.com/kantanainstitute/
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง การออกร้าน, แผงลอย สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
29 มีนาคม

09 เมษายน

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-
เดือนเมษายน
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6
20 เมษายน

20 พฤษภาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 60, 99

http://www.facebook.com/truelittlemonk
งานวิชาการ ศิลปะ คนตรี ละคร สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง อื่นๆ
“สถาบันกันตนา” เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
22 เมษายน

02 พฤษภาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
สถาบันกันตนา

http://www.kantana.ac.th
เดือนพฤษภาคม
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง การออกร้าน, แผงลอย อื่นๆ
ด็อกส์ อิน เดอะ พาร์ค
19 พฤษภาคม

21 พฤษภาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

http://www.thanyapark.com
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
นิทรรศการดีมาร์ค โชว์ 2017 (DEmark Show 2017)
26 พฤษภาคม

31 พฤษภาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

http://www.demarkaward.net
เดือนมิถุนายน
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง อื่นๆ
“สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”
01 มิถุนายน

02 มิถุนายน

จ.กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

http://www.panasonic.com/th

เด็กไทยเตรียมโชว์ไอเดียผ่านคลิปวิดีโอ สร้างอาเซียน
01 มิถุนายน

31 กรกฎาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/asean
งานวิชาการ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
งาน โพรแพ็ค เอเซีย 2017
14 มิถุนายน

17 มิถุนายน

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง การออกร้าน, แผงลอย สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ
The Food Innovation Asia Conference 2017
15 มิถุนายน

17 มิถุนายน

จ.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

-
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม สัมนา, บรรยาย, โต้วาที อื่นๆ เตรียมจัดงาน DRIVE AWARD 2017
29 มิถุนายน

29 มิถุนายน

จ.กรุงเทพมหานคร
หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-
เดือนกรกฎาคม
งานวิชาการ ศิลปะ สังคม, วัฒนธรรม ธรรมชาติ, สิ่งแวดลอ้ม, สัตว์เลี้ยง อื่นๆ
เชิญร่วมเยี่ยมชมบูธ Fashion Design Creativity (FDC
25 กรกฎาคม

30 กรกฎาคม

จ.กรุงเทพมหานคร
อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

-

การศึกษาดอทคอมให้บริการในการประกาศข้อมูลที่ผู้จัดให้มาเท่านั้น
ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ หากงานมีการเลื่อนวัน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือข้อมูลไม่ถูกต้องจากที่ประกาศ
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการเดินทางที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือทางผู้จัดโดนตรง


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2017 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม