กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
 

| องค์ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษา และขั้นตอนการรับสมัคร | คำอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ |
| ปฏิทินการสอบ | รหัสและรายชื่อวิชา | สถิติ | ข้อสอบ | รวมข่าว Admission | ประกาศ O-Net |


องค์ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษา และขั้นตอนการรับสมัคร

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางจะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 20%
 2. ผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) ให้ค่าน้ำหนัก 30%
 3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) ซึ่งให้ค่าน้ำหนัก 10% - 50 %
 4. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (Professional A Aptitude Test : PAT) ซึ่งให้ค่าน้ำหนัก 0% - 40 %
 5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันจะทำการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา โดยไม่คิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. สมัครและสอบ GAT PAT
  ครั้งที่ 1 สมัครสอบเดือนธันวาคม - มกราคม : สอบเดือนมีนาคม
  ครั้งที่ 2 สมัครสอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม : สอบเดือนกรกฎาค
  ครั้งที่ 3 สมัครสอบเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม : สอบเดือนตุลาคม
  สมัครทางเว็บไซด์ของ สทศ. http://www.niets.or.th/

 2. สมัครและสอบ ONET
  สอบเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนจะเป็นผู้ส่งรายชื่อนักเรียนไปเอง นักเรียนไม่ต้องสมัครเอง

 3. สมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
  เปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ทางเว็บไซด์ของ สกอ. http://www.cuas.or.th/

 4. สอบสัมภาษณ์
  สอบสัมภาษณ์ในเดือนเดือนพฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 5. ประกาศผลการคัดเลือก
  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเดือนพฤษภาคม ทางเว็บไซด์ของ สกอ. http://www.cuas.or.th/

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม