กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
 

| องค์ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษา และขั้นตอนการรับสมัคร | คำอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ |
| ปฏิทินการสอบ | รหัสและรายชื่อวิชา | สถิติ | ข้อสอบ | รวมข่าว Admission | ประกาศ O-Net |


ปฏิทินการสอบ ปี 2553 / 2554 / 2555

สทศ.ประกาศตารางสอบ O-NET ป.6, ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554

ตารางสอบ ป.6
วัน เดือน ปี
เวลาสอบ (น.)
รหัสชุดวิชา
วิชา
จำนวนข้อ
ระยะเวลา
วันพุธที่
1 กุมภาพันธ์
2555
08.30 – 09.20 น.
09.20 – 10.10 น
64
62
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
50 นาที
50 นาที
1 ชั่วโมง 40 นาที
พัก 20 นาที
10.30 – 11.20 น.
11.20 – 12.10 น.
61
63
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
50 นาที
50 นาที
1 ชั่วโมง 40 นาที
พัก 1 ชั่วโมง
13.10 – 14.00 น. 65 วิทยาศาสตร์ 50 นาที 50 นาที
พัก 20 นาที
14.20 – 14.50 น.
14.50 – 15.20 น.
15.20 – 15.50 น.
66
67
68
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นาที
30 นาที
30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที

 


 

ตารางสอบ ม. 3
วัน เดือน ปี
เวลาสอบ (น.)
รหัสชุดวิชา
วิชา
จำนวนข้อ
ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่
2 กุมภาพันธ์
2555
08.30 – 10.00 น.
94
คณิตศาสตร์
90 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
พัก 30 นาที
10.30 – 12.00 น.
91
ภาษาไทย
90 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
พัก 1 ชั่วโมง
13.00 – 14.30 น. 93
ภาษาอังกฤษ
90 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที
วันศุกร์ที่
3 กุมภาพันธ์
2555
08.30 – 10.00 น. 95
วิทยาศาสตร์
90 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที
พัก 30 นาที
10.30 – 12.00 น. 92
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที
พัก 1 ชั่วโมง
13.00 – 13.40 น. 96
สุขศึกษา
40 นาที 2 ชั่วโมง
13.40 – 14.20 น. 97
ศิลปะ
40 นาที
14.20 – 15.00 น. 98
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 นาที

 


 

ตารางสอบ ม.6
วัน เดือน ปี
เวลาสอบ (น.)
รหัสชุดวิชา
วิชา
ระยะเวลา
วันเสาร์
18 กุมภาพันธ์
2555
08.30 – 10.30 น.
02
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 ชั่วโมง
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น.
04
คณิตศาสตร์ีี
2 ชั่วโมง
พัก 1 ชั่วโมง
14.30 – 16.30 น.
03
ภาษาอังกฤษ
2 ชั่วโมง
วันอาทิตย์
19 กุมภาพันธ์
2555
08.30 – 10.30 น.
01
ภาษาไทย
2 ชั่วโมง
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น.
05
วิทยาศาสตร์
2 ชั่วโมง
พัก 1 ชั่วโมง
14.30 – 16.30 น.
06
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2 ชั่วโมง

ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2555


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม