กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

การสอบแอดมิสชันส์,Admission 2552,A-NET 2552,O-NET2552,กวดวิชาฟรี,เฉลยข้อสอบเอเน็ท,เฉลยข้อสอบ admission 51

การสอบ O-Net | วิชาที่สอบของ O-Net (ม.6) | การสอบ A-Net | วิชาที่สอบของ A-Net
คำแนะนำในการเลือกคณะ | องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา | กลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น

การสอบแอดมิสชันส์,Admission 2552,A-NET 2552,O-NET2552,กวดวิชาฟรี

รายละเอียดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2551

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้กำหนดปฏิทินการทดสอบศักยภาพทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบศักยภาพทางวิชาชีพ หรือ PAT ประจำปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 เรียบร้อยแล้วดังนี้ รับสมัครทางเว็บไซต์ www.niets.or.th วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2551 ชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2551 ส่วนตารางการสอบ วันที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ GAT เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 1 หรือการวัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ PAT 2 หรือศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 3 หรือศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์ และประกาศผลสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2552

ผอ.สทศ.กล่าวต่อไปว่า ข้อสอบ GAT จะเป็นเรื่องของการวัดการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วน PAT จะเป็นการวัดเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนต่อร่วมกัน โดยข้อสอบ GAT และ PAT จะมีทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็มอย่างละ 300 คะแนน ทั้งนี้ สทศ.จะจัดการทดสอบดังกล่าวปีละ 3 ครั้ง ราวเดือนมกราคม พฤษภาคม และธันวาคม ซึ่งนักเรียนจะสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้เพื่อเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด และคะแนนที่ได้จากการสอบแต่ละครั้งจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการทดสอบดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

“สำหรับการจัดอันดับสถานศึกษาที่ได้รับคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET รวม 5 วิชา ระหว่างปีการศึกษา 2548-2550 ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 20 อันดับนั้น สทศ.ทำเพื่อให้กำลังใจและได้มีการส่งเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเหล่านั้น แล้ว และเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยเฉพาะในต่างจังหวัดว่า ควรส่งลูกหลานไปเรียนที่ไหนดี” ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของศธ. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบตารางทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2551 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นำเสนอดังนี้ ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และม.6 สอบวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2552

ข้อสอบโอเน็ท,กวดวิชา,ห้องสอบออนไลน์,ติวออนไลน์,การสอบแอดมิสชันส์

ปฏิทินกำหนดการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต
ปีการศึกษา 2551

10 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2551
โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนรอบที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
15 ก.ค. – 31 ส.ค. 2551
ศูนย์สอบส่งรายชื่อสนามสอบและจำนวนห้องสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ.
1 – 15 พ.ย. 2551
โรงเรียนแก้ไขข้อมูลรอบสุดท้ายบนเว็บไซต์
15 ก.ค. – 15 พ.ย. 2551
ศูนย์สอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนและสนามสอบครั้งสุดท้าย
1 – 15 พ.ย. 2551
นักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
5 ม.ค. 2552
สทศ. กำหนดเลขที่นั่งสอบให้ผ่านเว็บไซต์ สทศ.

ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

วิชาภาษาไทย
เวลา 08.30-9.30 น.

คณิตศาสตร์
เวลา 10.00-11.00 น.

วิทยาศาสตร์
เวลา 11.30-12.30 น.

สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

ภาษาไทย
เวลา 08.30-09.30 น.

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 13.00-15.00 น.

สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 08.30-10.30 น.

คณิตศาสตร์
เวลา 11.30-13.30 น.

ภาษาอังกฤษ
เวลา 14.30-16.30 น.

สอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552

ภาษาไทย
เวลา 08.30-10.30 น.

วิทยาศาสตร์
เวลา 11.30-13.30 น.

สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา
14.30-16.30 น.

ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2552 ประกาศผล วันที่ 8 เมษายน 2552 ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2552

ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2551

  1. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  3. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
  4. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  5. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
  6. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม