กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

การสอบ O-Net | วิชาที่สอบของ O-Net (ม.6) | การสอบ A-Net | วิชาที่สอบของ A-Net
คำแนะนำในการเลือกคณะ | องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา | กลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น

เนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รหัสวิชา 01 วิชา ภาษาไทย
สาระที่ 1: การอ่าน
สาระที่ 2: การเขียน
สาระที่ 3: การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4: หลักการใช้ภาษา
สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม

รหัสวิชา 02 วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3: เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4: ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5: ภูมิศาสตร์

รหัสวิชา 03 วิชา ภาษาอังกฤษ
สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

รหัสวิชา 04 วิชา คณิตศาสตร์
สาระที่ 1: จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2: การวัด
สาระที่ 3: เรขาคณิต
สาระที่ 4: พีชคณิต
สาระที่ 5: การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

รหัสวิชา 05 วิชา วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 : พลังงาน
สาระที่ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา 06 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2: ชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 3: การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
สาระที่ 4: การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และ การป้องกันโรค
สาระที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต

รหัสวิชา 07 วิชา ศิลปะ
สาระที่ 1: ทัศนศิลป์
สาระที่ 2: ดนตรี
สาระที่ 3: นาฏศิลป์

รหัสวิชา 08 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1: การดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2: การอาชีพ
สาระที่ 3: การออกแบบและเทคโนโลย
สาระที่ 4: เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ 5: เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม