กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

แนวทางการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทย์ฯ-ทันตแพทย์ ปี 2553 ผ่านระบบรับตรง

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทัตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน เป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีดังนี้
ก. มีคุณสมบัติตามที่ กสพท.กำหนด และได้สมัครสอบกับ กสพท.
ข. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องสอบวิชาเฉพาะ และสอบวิชาสามัญ มีหลักเกณฑ์ ตามเกณฑ์ข้อสอบ และคะแนน
ค. ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่าน จากคณะ/สถาบันที่ประกาศ
การบริหารการสอบ มีแนวทาง ดังนี้
1. กสพท.จะเปิดการรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ทาง Internet
2. ค่าสมัครสอบทั้งหมด ประมาณ 1,215 บาท สามารถเลือกคณะ/สถาบัน ได้ 4 ลำดับ
3. กสพท. เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามัญ
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร และกฎเกณฑ์การสอบ ใช้หลักการเดิมของ กสพท.
เกณฑ์ข้อสอบและคะแนน
น้ำหนักคะแนนที่ใช้
O-NET 0%
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ
วิทยาศาสตร์ น้ำหนักคะแนน –
คณิตศาสตร์ น้ำหนักคะแนน –
ภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน –
ภาษาไทย น้ำหนักคะแนน –
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น้ำหนักคะแนน –
เงื่อนไข คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% (หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น) และเป็นคะแนนสอบครั้งแรกของผู้สมัครเท่านั้น
วิชาสามัญ 70%
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ
วิทยาศาสตร์ น้ำหนักคะแนน 40%
คณิตศาสตร์ น้ำหนักคะแนน 20%
ภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 20%
ภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10%
สังคมศึกษา น้ำหนักคะแนน 10%
เงื่อนไข คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้ เท่ากับหรือมากกว่า 30%
วิชาเฉพาะ 30%
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ น้ำหนักคะแนน และเงื่อนไข
1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
หมายเหตุ ใช้คะแนนสอบที่จะสอบเข้าปีการศึกษา 2553 เท่านั้น
กำหนดการรับสมัครและการสอบ
1. วันรับสมัครสอบ สิงหาคม 2552 ทาง Internet
2. สอบวิชาเฉพาะ ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2552
3. ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ ธันวาคม 2552
4. สอบวิชาสามัญ ประมาณปลายเดือนมกราคม 2553
5. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ มีนาคม 2553
6. สัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ ภายใน มีนาคม 2553
7. สอบ O-NET และประกาศผล O-NET ตามประกาศของ สทศ.
8. สัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 (ถ้ามี) เมษายน 2553
9. ประกาศผลขั้นสุดท้าย และส่งรายชื่อไปตัดสิทธิ์ที่ ทปอ. ภายในเมษายน 2553 ขึ้นกับประกาศของ สทศ.และทปอ.
กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เรื่อง : สำราญ จันทุมา


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม