กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

สกอ.เผยสถิติการสอบ A-NET ปี 2552

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 นั้น ขณะนี้ สกอ.ได้ตรวจกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะประกาศผลในวันที่ 4 เมษายน 2552 เป็นต้นไป ทางเว็ปไซต์ www.cuas.or.th  ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถดูผลคะแนนโดยใช้เลขที่สมัคร และเลขที่นั่งสอบในการสืบค้น สำหรับสถิติการสอบครั้งนี้ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ จำนวน 190,556 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 173,951 คน ขาดสอบจำนวน 16,605 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.71 ของผู้สมัคร วิชาที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ 2 มีจำนวน 163,458 คน วิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาภาษาไทย 2 มีค่าเฉลี่ย 40.77 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 22.64
“เพื่อให้การนำผลคะแนน A-NET ไปใช้ในการสมัคร Admissions ได้อย่างถูกต้อง เมื่อผู้เข้าทดสอบรับทราบผลคะแนนแล้ว ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนที่ปรากฏในการประกาศผลการทดสอบ หากพบข้อผิดพลาดขอให้รีบดำเนินการขอแก้ไขก่อนการสมัครแอดมิชชั่น โดยเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมส่งหลักฐานไปยังกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โทรสาร 0-2576-5555, 0-2576-5777, 0-2354-5598, 0-2354-5624” เลขาธิการ กกอ. กล่าว
เลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2552 ว่า ยังคงใช้องค์ประกอบและเกณฑ์การคัดเลือกเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2551 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 96 แห่ง ร่วมรับนักศึกษาจากการคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน 741 คณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรหัสทั้งสิ้น 3,787 รหัส รับนักศึกษาได้จำนวน 121,615 คน
โดย สกอ. จะประกาศระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ทาง www.cuas.or.th หรือสามารถซื้อหนังสือระเบียบการฯ ได้ที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์ต่างจังหวัด 11 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสมัครทาง www.cuas.or.th ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยธนาคาร และที่ทำการไปรษณีย์
หลังจากนั้น สกอ. จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทาง www.cuas.or.th ทาง contact center  0-2576-5555 และ 0-2576-5777 ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และสุดท้าย สกอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ทาง www.cuas.or.th
“เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นได้เรียบร้อย ทาง สกอ. จึงขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับของคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองจะสมัครในหนังสือระเบียบการฯ ให้ละเอียด เช่น คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษา การกำหนดคะแนนขั้นต่ำในบางสาขาวิชา ก่อนจะสมัคร และขอให้กรอกข้อมูลการสมัครอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ผู้สมัครควรไปชำระเงินด้วยตนเองภายในวันที่กำหนดเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนให้เจ้าหน้าที่รับเงินตรวจสอบด้วย ในกรณีที่ได้สมัครและชำระเงินแล้ว และต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ ผู้สมัครจะต้องสมัครใหม่และนำใบสมัครใหม่ไปชำระเงิน โดย สกอ. จะพิจารณาอันดับการเลือกจากเลขที่ใบสมัครหมายเลขล่าสุดและชำระเงินแล้วเท่านั้น” เลขาธิการ กกอ. กล่าว


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม