กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

สทศ.แจ้ง กำหนดการรับสมัคร การเลือกสนามสอบ
และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 ตุลาคม 2552

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 สอบเดือนตุลาคม 2552 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ขึ้นไป และผู้ที่ต้องการสมัครเพิ่มรายวิชา และเปิดให้เลือกสนามสอบที่ต้องการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 โดย สทศ. ขอแจ้งกำหนดการรับสมัคร/การเลือกสนามสอบ/ตารางสอบ ดังต่อไปนี้
            กำหนดการรับสมัคร
            สมัครสอบ-ชำระค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 สมัครทาง www.niets.or.th ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (1) เคาน์เตอร์ธนาคาร (2) ATM (3) Internet Banking
            เลือกสนามสอบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2552
            ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่  www.niets.or.th
            ยื่นคำร้องขอแก้ไข ชื่อ/นามสกุล/เลขประจำตัวประชาชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ส่งเอกสารขอแก้ไขทางไปรษณีย์ มาที่ สทศ.
            ประกาศสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ วันที่ 5 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ทาง www.niets.or.th
            วันสอบ GAT/PAT ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2552 ณ สนามสอบทั่วประเทศ
            ประกาศผลสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่ www.niets.or.th และส่งผลสอบทางไปรษณีย์
            กำหนดการเปิดให้เลือกสนามสอบ
            1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี ผู้สมัครกลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552
            2. พื้นที่ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,นครนายก,สระบุรี,นครสวรรค์,อุทัยธานี,กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สุพรรณบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม ผู้สมัครกลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552
            3. พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จังหวัด ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ตาก,ราชบุรี,กาญจนบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สมัครกลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552
            4. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,ชัยภูมิ,อำนาจเจริญ,หนองบัวลำภู,ขอนแก่น,อุดรธานี,เลย,หนองคาย,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร ผู้สมัครกลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-12 สิหาคม 2552
            5. พื้นที่ภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,ระนอง,ชุมพร,สงขลา,สตุล,ตรัง,พัทลุง,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552 กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552
            6. พื้นทีภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,อุตรดิตถ์,แพร่,นาน,พะเยา,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2552 กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552
            หมายเหตุ (1) ผู้สมัครจะต้องเลือกสนามสอบตามกำหนดการประกาศข้างต้น
                         (2) ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่ไม่ได้เลือกสนามสอบตามวันที่กำหนด ขอให้เข้ามาเลือกสนามสอบ ในวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552
                         (3) หลังจากวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ผู้สมัครที่ไม่เข้าระบบมาเลือกสนามสอบ สทศ.จะจัดสนามสอบให้ตามความเหมาะสม
                         (4) สทศ.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆ ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.niets.or.th หรือ Call Center 0 2975 5599
            คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 3 (สอบเดือนตุลาคม 2552)
            1. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าระบบ GAT/PAT
            1.1 กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครเก่า ที่เคยสมัครและชำระเงินแล้ว และไม่ต้องการสมัครเพิ่ม เข้าระบบ GAT/PAT โดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
            1.2 กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครเก่า ที่เคยสมัครและชำระเงินแล้ว และต้องการสมัครเพิ่ม เข้าระบบ GAT/PAT ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเลือกสนามสอบ กรณีที่ต้องการเพิ่มวิชาสอบ สามารถสมัครเพิ่มวิชา/สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน ที่ธนาคาร หลังจากนั้น ต้องเข้าระบบ GAT/PAT อีกครั้ง เพื่อเลือกสนามสอบ
            1.3 กลุ่มที่ 3 กรณีผู้สมัครใหม่ (ยังไม่เคยสมัคร) ผู้สมัครต้องลงทะเบียนทาง www.niets.or.th ก่อน เพื่อขอขื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากนั้น เข้าระบบ GAT/PAT เพื่อสมัครสอบ/พิมพ์ใบชำระเงิน/ชำระเงินทางธานาคาร/เลือกสนามสอบที่ต้องการ
            2. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัค
            กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 (สอบเดือนตุลาคม 2552)
            วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-11.30 น. รหัสและชื่อวิชา 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. รหัสวิชาและชื่อวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
            วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-11.30 น. รหัสและชื่อวิชา 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. รหัสและชื่อวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
            วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-11.30 น. รหัสและชื่อวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป เวลา 13.00-16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
            วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-11.30 น. รหัสและชื่อวิชา 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. รหัสและชื่อวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
            ประกาศผลสอบวันทื่ 10 พฤศจิกายน 2552
            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2219 2992-5 โทรสาร 0 2219 2996 www.niets.or.th/


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม