กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

สทศ.แจ้งกําหนดการสอบ GAT/PATปี2553

ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม 2553)


กิจกรรม
กําหนดวัน

การรับสมัคร : แบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
11 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2552
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/เขต หรือ อําเภอที่ต้องการไปสอบ
11 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2552
3) ชําระเงิน
11 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2552
4) เลือกสนามสอบ
11 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2552
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบจังหวัดอื่น
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
11 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2552
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อําเภอที่จะสอบ
11 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2552
3) ชําระเงิน
11 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
15 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ
5 มกราคม 2553
พิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ
10 มกราคม 2553
การพิมพ์แบบทดสอบ
1 มกราคม 2553
การพิมพ์กระดาษคําตอบ
10 มกราคม 2553
การบรรจุ
14-20 มกราคม 2553
การส่งแบบทดสอบ
23-25 มกราคม 2553
กําหนดวันสอบ
6-9 มีนาคม 2553
ประกาศผลสอบ
10 เมษายน 2553

กําหนดการดําเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2/2553 (สอบเดือนกรกฎาคม 2553)


กิจกรรม
กําหนดวัน

การรับสมัคร : แบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
1-31 พฤษภาคม 2553
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/เขต หรือ อําเภอที่ต้องการไปสอบ
1-31 พฤษภาคม 2553
3) ชําระเงิน
1 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553
4) เลือกสนามสอบ
1 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบจังหวัดอื่น
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
1-31 พฤษภาคม 2553
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อําเภอที่จะสอบ
1-31 พฤษภาคม 2553
3) ชําระเงิน
1 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
1-31 พฤษภาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ
14 มิถุนายน 2553
พิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ
21 มิถุนายน 2553
การพิมพ์แบบทดสอบ
1 มิถุนายน 2553
การพิมพ์กระดาษคําตอบ
10 มิถุนายน 2553
การบรรจุ
14-20 มิถุนายน 2553
การส่งแบบทดสอบ
23-25 มิถุนายน 2553
กําหนดวันสอบ
3-4 และ 10-11 กรกฎาคม 2553
ประกาศผลสอบ
14 สิงหาคม 2553

กําหนดการดําเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 3/2553 (สอบเดือนตุลาคม 2553)


กิจกรรม
กําหนดวัน

การรับสมัคร : แบ่งผู้สมัครออกเป็น2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2553
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/เขต หรือ อําเภอที่ต้องการไปสอบ
15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2553
3) ชําระเงิน
15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2553
4) เลือกสนามสอบ
15 สิงหาคม – 19 กันยายน 2553
กลุมที่ 2 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบจังหวัดอื่น
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2553
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อําเภอที่จะสอบ
15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2553
3) ชําระเงิน
15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2553
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ
26 กันยายน 2553
พิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ
27 กันยายน 2553
การพิมพ์แบบทดสอบ
15 กันยายน 2553
การพิมพ์กระดาษคําตอบ
20 กันยายน 2553
การบรรจุ
20 กันยายน 2553
การส่งแบบทดสอบ
29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553
กําหนดวันสอบ
9 – 12 ตุลาคม 2553
ประกาศผลสอบ
10 พฤศจิกายน 2553


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม