กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2

New Cambridge
นิวเคมบริดจ์จับมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษเปิดหลักสูตรในไทย
สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จับมือกับ
มหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ Birmingham City University
เปิดหลักสูตร Pre Sessional Course ในเมืองไทย


นายพงศกร เอี่ยมองค์ ผู้อำนวยการสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre – Sessional “...ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางสถาบันนิวเคมบริดจ์ได้ร่วมมือกับ Birmingham City University เปิดสอนหลักสูตร Pre – Sessional English Programme เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทยก่อนบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษที่ดูแลเรื่องการขอวีซ่า UKBA (UK Border Agency) ได้เปลี่ยนกฎเกี่ยวกับระดับผลคะแนน IELTS ของนักศึกษาต่างชาติที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – เอก จะต้องได้คะแนนทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ตํ่ากว่า 5.5 จึงทำให้มีนักเรียนจำนวนมากที่ไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงฤดูร้อนจำเป็นต้องลากกระเป๋ากลับบ้านก่อนที่จะได้เริ่มเรียน เนื่องจากระดับภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่ UKBA กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจึงยกห้องเรียนมาไว้ที่สถาบัน New Cambridge ที่ชั้น 14 ZEN office @ Central World สำหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์จากสถาบันนิวเคมบริดจ์ ที่ได้รับการรับรองให้เป็น “Birmingham City University Certified Teacher และอาจารย์ที่บินตรงมาจาก Birmingham City University

จุดเด่นของหลักสูตรดังกล่าวมี 4 ข้อหลักๆ
1. ช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาได้รวดเร็ว กับหลักสูตรระยะสั้นและเข้มข้น ช่วยพัฒนาคะแนน IELTS ที่ขาดหายไป 0.5 -1.0 ให้เพิ่มระดับภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ หรือ 14 สัปดาห์ ด้วยคุณภาพที่เหมือนกันกับหลักสูตรและอาจารย์ในประเทศอังกฤษ
2. ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักได้ถึง 100,000 – 200,000 บาท
3. หลักสูตรนี้สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในกลุ่มของ Navitas ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bcuic.navitas.com/
4. หลังจากผ่านหลักสูตร (In-Country Pre sessional) ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัย Birmingham City ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL อีกครั้ง

ส่วนระยะเวลาเรียนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
1. หลักสูตร 14 สัปดาห์
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 23 สิงหาคม 2556
ค่าเรียน 3,360 ปอนด์
เรียนสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง
สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบ IELTS 4.5
จำนวนผู้เรียน 10 – 18 คนต่อห้องเรียน
2. หลักสูตร 8 สัปดาห์
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2556
ค่าเรียน 1,920 ปอนด์
เรียนสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง
สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบ IELTS 5.0
จำนวนผู้เรียน 10 – 18 คนต่อห้องเรียน

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าวจะต้องทำการสอบ Placement Test ณ สถาบันนิวเคมบริดจ์ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2556 เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสมัครเรียน

ในปี 2013 มีแนวโน้มว่าหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีนักศึกษาไทยจำนวนมากให้ความนิยมในการเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร หากพวกเขามีความพร้อมด้านภาษาเป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการศึกษา ผู้เรียนจะสามารถสนทนากับอาจารย์และเพื่อนชาวต่างชาติ และนำความรู้ความสามารถไปใช้ต่อยอดได้ดีในอนาคตการทำงาน”

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ Birmingham City University
Birmingham City University มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและเก่าแก่ของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่เมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1843 หรือ 167 ปีที่แล้ว มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในด้านการเรียนการสอนในศาสตร์หลากหลายแขนงวิชา อาทิเช่น ศิลปะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชวน บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์

สนใจสมัครเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน Birmingham City University โทร 02 625 3053 หรือสถาบันนิวเคมบริดจ์ ประเทศไทย โทร 02 252 3133 เว็บไซต์ http://www.newcambridge.com
 

Guest
ก่อนเรียน Pre-Sessional ลองไปหาข้อมูลในนี้ดูก่อนค่ะ แนะนำเลย

[url=http://ielts-institute.blogspot.com/2013/05/pre-sessional-course.html]Pre-Sessional Course ในประเทศไทย[/url]
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 04/12/2556  19:15:44

 

กติกาในการใช้ฟอรั่ม

การศึกษาดอทคอมเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาพูดคุย สอบถามรวมถึงโฆษณาซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย การศึกษาดอทคอมจึงขออนุญาตกำหนดกฎกติกาในการใช้ฟอรั่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  • ห้ามลงข้อความที่ไม่สุภาพ / ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก
  • ก่อนตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่านกระทู้เก่าๆก่อน เพื่อมิให้ตั้งซ้ำกับของเดิม เพื่อช่วยกันประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • กรุณาเลือกห้องที่ตรงหรือใกล้เคียงกับกระทู้ที่สุด
  • ต้องเป็นสินค้า(ซื้อ-ขาย)ที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้น ห้ามลงประกาศนอกเหนือจากนี้
  • ห้ามลงสินค้า(ซื้อ-ขาย)เดิมๆซ้ำๆกัน
  • ไม่อนุญาตให้ใช้หลายสมาชิก ลงประกาศสินค้า(ซื้อ-ขาย)ชิ้นเดียวกัน
  • ต้องลงรายละเอียดสินค้า(ซื้อ-ขาย) รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับให้ครบถ้วน
  • ห้ามให้อ่านต่อที่เว็บอื่น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ link ออกไปเว็บไซด์อื่นเพื่อการโฆษณา

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศและปิดสมาชิกผู้ประกาศที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert List
   
Message:

Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VerifyCode:
   

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม