กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2

มณีภัทร
wireless กับ wifi ต่างกันอย่างไรคะ
wireless กับ wifi ต่างกันอย่างไรคะ
 

ชิชา
Wi-Fi ก็คือ Wireless Fidelity ค่ะ

Wi-Fi คือ องค์กรหนึ่งที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless LAN หรือระบบ Network แบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่างยี่ห้อกันนั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ประสบปัญหา หากอุปกรณ์นั้นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะมีการประทับตรา Wi-Fi Certified ซึ่งหมายความว่า อุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ อุปกรณ์อื่นที่มีตรา Wi-Fi Certified ได้ แล้วจึงกลายมาเป็นคำศัพท์ของอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

Wi-Fi สาธารณะ

Wi-Fi public hotspot คือ จุดที่ให้บริการ อินเทอเนตไร้สาย เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ต่อใช้งาน จุดที่ให้บริการมักจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น สนามบิน โรงแรม คอพฟี่ชอฟ ผู้ใช้อาจจะต้องมีการจ่ายค่าบริการในการใช้ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ คุณสมบัติที่จำเป็นของ Wi-Fi public hotspot คือ

• ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ต้องมีการลง ซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม
• ผู้ใช้สามารถใช้งานได้จากหลากหลาย operating system (OS)
• ผู้ใช้สามารถหาอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ง่ายในราคาถูก สามารถทำงานร่วมกับ hotspot ได้

ผู้ให้บริการ public hotspot ทุกแห่งจึงต้องเลือกเทคโนโลยีที่ได้เสถียร ได้รับการยอมรับมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทุกแห่งก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานคือ IEEE 802.11 หรือ Wi-Fi

โครงสร้างของ Wi-Fi Public Hotspot ประกอบไปด้วย สามส่วนหลักคือ
1) wireless access
2)hotspot gateway
3) authentication server

Wireless Access

เป็นส่วนที่ผู้ใช้เชี่อมต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi การเชื่อมจะผ่านทางอุปกรณ์ที่ชื่อว่า access point ซึ่งให้บริการ wireless access อุปกรณ์ access point ที่ใช้ในงาน public hotspot ก็จะมีคุณสมบัติโดยทั่วไปเช่นเดียวกับ access point ที่ใช้บ้านหรือ ออฟฟิต แต่เนื่องจากถูกติดตั้งในที่สาธารณะ access point นี้จึงต้องมีคุณสมบัติที่คงทนต่อความเสียหายด้านกายภาพ และ รองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากจึงต้องมีความน่าเชื่อถือสูง interface อีกด้านของ access point ก็จะการเชื่อมต่อกับ hotspot gateway ผ่านทาง wired Ethernet ณ จุดนี้ สามารถเป็นจุดโหว่ด้านความปลอดภัยได้ ถ้ามีการติดตั้ง access point, wired Ethernet, hub และ hotspot gateway ที่ไม่มิดชิดหรือไม่มีการป้องกันทาง
กายภาพที่ดีพอ ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงตัวอุปกรณ์เหล่านี้ และทำการเชี่อมต่อสายโดยตรงเพื่อดักจับข้อมูล หรือ ทำการโจมตีระบบในรูปแบบอื่นๆต่อไปได้ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยด้านกายภาพของ อุปกรณ์ hotspot จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 26/04/2555  12:11:21

ชิชา
ขยายความ Wireless ให้อีกค่ะ


Wireless


ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)ระบบเครือข่ายไร้สาย


ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (ไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล) เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เรียบร้อย และเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น
หลักการทำงานของระบบ Wireless LAN
การทำงานจะมีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ และกระจายสัญญาณ หรือที่เราเรียกว่า Access Point และมี PC Card ที่เป็น LAN card สำหรับในการเชื่อมกับ access point โดยเฉพาะ การทำงานจะใช้คลื่นวิทยุเป็นการรับส่งสัญญาณ โดยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.4 to 2.4897 Ghz และสามารถเลือก config ใน Wireless Lan (ภายในระบบเครือข่าย Wireless Lan ควรเลือกช่องสัญญาณเดียวกัน)
ระยะทางการเชื่อมต่อของระบบ Wireless LAN
ภายในอาคาร
1. ระยะ 50 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps
2. ระยะ 80 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps
3. ระยะ 120 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps
4. ระยะ 150 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps
ภายนอกอาคาร
1.ระยะ 250 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps
2. ระยะ 350 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps
3. ระยะ 400 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps
4. ระยะ 500 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 26/04/2555  12:14:51

 

กติกาในการใช้ฟอรั่ม

การศึกษาดอทคอมเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาพูดคุย สอบถามรวมถึงโฆษณาซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย การศึกษาดอทคอมจึงขออนุญาตกำหนดกฎกติกาในการใช้ฟอรั่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  • ห้ามลงข้อความที่ไม่สุภาพ / ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก
  • ก่อนตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่านกระทู้เก่าๆก่อน เพื่อมิให้ตั้งซ้ำกับของเดิม เพื่อช่วยกันประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • กรุณาเลือกห้องที่ตรงหรือใกล้เคียงกับกระทู้ที่สุด
  • ต้องเป็นสินค้า(ซื้อ-ขาย)ที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้น ห้ามลงประกาศนอกเหนือจากนี้
  • ห้ามลงสินค้า(ซื้อ-ขาย)เดิมๆซ้ำๆกัน
  • ไม่อนุญาตให้ใช้หลายสมาชิก ลงประกาศสินค้า(ซื้อ-ขาย)ชิ้นเดียวกัน
  • ต้องลงรายละเอียดสินค้า(ซื้อ-ขาย) รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับให้ครบถ้วน
  • ห้ามให้อ่านต่อที่เว็บอื่น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ link ออกไปเว็บไซด์อื่นเพื่อการโฆษณา

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศและปิดสมาชิกผู้ประกาศที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert List
   
Message:

Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VerifyCode:
   

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม