กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2

บัณฑิตา
คำว่า Color กับ Colour ต่างกันยังไงคะ
คำว่า Color กับ Colour ต่างกันยังไงคะ
 

kawiin
คำตอบที่ได้รับหลอดไฟมากที่สุด
เหมือนกันครับ ทั้ง colour และ color แปลว่า สีเหมือนกัน
แต่ต่างกันตรงสำเนียงเวลาออกเสียง

Colour เป็นของ British
Color เป็นของ American
คำแปลทั้งหมดของColour
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย

1. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้ออ้าง
Synonym : pretext, excuse
คำที่เกี่ยวข้อง : คำกล่าวอ้าง

2. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความมีสีสัน
Synonym : luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness
Antonym : pallor,drabness,dullness,dimness
คำที่เกี่ยวข้อง : สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส

3. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณภาพที่เด่นชัด
Synonym : value, complexion, interest

4. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณภาพเสียง

5. colour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทาสี
Synonym : tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
คำที่เกี่ยวข้อง : ระบายสี, ย้อมสี

6. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี
Synonym : blush, flush
คำที่เกี่ยวข้อง : ใบหน้ามีเลือดฝาด

7. colour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยนสี
Synonym : tone, discolor, discolour

8. colour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอิทธิพลต่อ (ความคิด)
Synonym : influence, control, power

9. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เม็ดสี
Synonym : pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
คำที่เกี่ยวข้อง : รงควัตถุ, สีย้อม

10. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะภายนอก
Synonym : hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
คำที่เกี่ยวข้อง : คุณลักษณะ

11. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศิลปะการใช้สี

12. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สี
Synonym : hue, tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, chromaticity, undertone, cast, tincture, paint

13. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว

14. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีผิวที่มีสุขภาพดี
Synonym : complexion

15. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีสันต่างๆ

16. colour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หน้าแดง
Synonym : flush, blush, redden
มีผู้ให้หลอดไฟทั้งหมด 1 คน ได้แก้ patana 

kawiin
เหมือนกันครับ ทั้ง colour และ color แปลว่า สีเหมือนกัน
แต่ต่างกันตรงสำเนียงเวลาออกเสียง

Colour เป็นของ British
Color เป็นของ American
คำแปลทั้งหมดของColour
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย

1. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้ออ้าง
Synonym : pretext, excuse
คำที่เกี่ยวข้อง : คำกล่าวอ้าง

2. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความมีสีสัน
Synonym : luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness
Antonym : pallor,drabness,dullness,dimness
คำที่เกี่ยวข้อง : สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส

3. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณภาพที่เด่นชัด
Synonym : value, complexion, interest

4. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณภาพเสียง

5. colour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทาสี
Synonym : tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
คำที่เกี่ยวข้อง : ระบายสี, ย้อมสี

6. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี
Synonym : blush, flush
คำที่เกี่ยวข้อง : ใบหน้ามีเลือดฝาด

7. colour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยนสี
Synonym : tone, discolor, discolour

8. colour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอิทธิพลต่อ (ความคิด)
Synonym : influence, control, power

9. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เม็ดสี
Synonym : pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
คำที่เกี่ยวข้อง : รงควัตถุ, สีย้อม

10. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะภายนอก
Synonym : hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
คำที่เกี่ยวข้อง : คุณลักษณะ

11. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศิลปะการใช้สี

12. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สี
Synonym : hue, tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, chromaticity, undertone, cast, tincture, paint

13. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว

14. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีผิวที่มีสุขภาพดี
Synonym : complexion

15. colour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีสันต่างๆ

16. colour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หน้าแดง
Synonym : flush, blush, redden
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 24/05/2555  18:47:06
มีผู้ให้หลอดไฟทั้งหมด 1 คน ได้แก้ patana 

Siriya
ขอเสริมนิดนึงค่ะ การอ่านออกเสียง color กับ colour นั้น ออกเสียงเหมือนกันค่ะ
แต่สำเนียงไม่เหมือนกัน ระหว่าง british กับ American ค่ะ
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 18/06/2555  05:51:55

 

กติกาในการใช้ฟอรั่ม

การศึกษาดอทคอมเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาพูดคุย สอบถามรวมถึงโฆษณาซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย การศึกษาดอทคอมจึงขออนุญาตกำหนดกฎกติกาในการใช้ฟอรั่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  • ห้ามลงข้อความที่ไม่สุภาพ / ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก
  • ก่อนตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่านกระทู้เก่าๆก่อน เพื่อมิให้ตั้งซ้ำกับของเดิม เพื่อช่วยกันประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • กรุณาเลือกห้องที่ตรงหรือใกล้เคียงกับกระทู้ที่สุด
  • ต้องเป็นสินค้า(ซื้อ-ขาย)ที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้น ห้ามลงประกาศนอกเหนือจากนี้
  • ห้ามลงสินค้า(ซื้อ-ขาย)เดิมๆซ้ำๆกัน
  • ไม่อนุญาตให้ใช้หลายสมาชิก ลงประกาศสินค้า(ซื้อ-ขาย)ชิ้นเดียวกัน
  • ต้องลงรายละเอียดสินค้า(ซื้อ-ขาย) รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับให้ครบถ้วน
  • ห้ามให้อ่านต่อที่เว็บอื่น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ link ออกไปเว็บไซด์อื่นเพื่อการโฆษณา

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศและปิดสมาชิกผู้ประกาศที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert List
   
Message:

Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VerifyCode:
   

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม