กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ


ข้อมูลการรับสมัครเตรียมทหาร ปี2553,การสอบเตรียมทหารปี2553

ข้อมูลการรับสมัครเตรียมทหาร ปี2553

 

 

กำหนดการ วันรับสมัคร ตาราง วัน เวลา และสถานที่สอบ นักเรียนเตรียมฯ 4 เหล่า ปี 2553

กำหนดการต่างๆ ในการสอบเข้าเตรียมทหาร ปี2553

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอแนะนำให้ใช้วิธีการสมัครทางไปรษณีย์

ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเกินเหตุ ชัวร์ สะดวก และรวดเร็ว สถานที่จะขายใบสมัครตามต่างจังหวัด ก็จะมีขายตามสถานที่ตั้งของเหล่าทัพต่างๆ
ปีนี้ 2553 รับนักเรียนเตรียมทหารทั้งหมด

-ทบ. 185 นาย >
-ทร. 70 นาย + ตร.น้ำ 10 นาย
-ทอ. 85 นาย
-ตร. 180 นาย

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร : http://www.afaps.ac.th

โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 ม.10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. +66 (0) 2 572 5900, +66 (0) 3730 6025โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
*โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
*นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก

การรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2553

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2553 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ กรุณาศึกษารายละเอียด การรับสมัครได้จาก ระเบียบการรับสมัคร โดยข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการรับสมัครมีดังนี้

การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

 • วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553
 • สถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
  • โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
  • โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

การรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 ถึง
  วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กทม. ระหว่าง วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553

การสอบคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น วันเสาร์
  ที่ 3 เมษายน 2553
 • สอบรอบสอง (ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และพลศึกษา) ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553 ถึง วันจันทร์
  ที่ 19 เมษายน 2553

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นจึงเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ติดต่อสอบถาม :

กองสถิติและทะเบียนประวัติ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก (26001) โทร. 037-393015

เว็บไซต์ ข้อมูลการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2553 http://www2.crma.ac.th/admission


โรงเรียนนายเรือ
*โรงเรียนนายเรือ
*นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน ของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยผู้สมัคร ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เป็นชายโสด สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี มีขนาดร่างกายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนสูง ๑๕๕ - ๑๖๑ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๐ - ๔๖ กิโลกรัม
กำหนดรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร ประกอบด้วย เอกสารรับรองผล การศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี), เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มเติม
สนใจซื้อระเบียบการรับสมัครในราคาชุดละ ๖๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถซื้อได้ที่ โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศ, ราชนาวิกสภา, กรมการเงินทหารเรือ, ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ, สมาคมภริยาทหารเรือ, สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดซื้อได้ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือสงขลา, กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต, สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.๕ สัตหีบ, สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่ และค่ายตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี
หรือสั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ ๙๐ บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ ส่งในนาม "สำนักงานสอบคัดเลือก" โรงเรียนนายเรือ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัส ๑๐๒๗๐ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๙๐, ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๐
(ที่มา : รร.นร.)

เว็บไซต์ โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th

 

โรงเรียนนายเรืออากาศ
*โรงเรียนนายเรืออากาศ
*กองทัพอากาศ
*นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ

 

การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

กองทัพอากาศมีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดดังนี้

เว็บไซต์ โรงเรียนนายเรืออากาศ http://www.rtafa.ac.th
ข้อมูล การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
*โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
*นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ

 

รับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ

นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ

วิธีการสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เนตเว็บไซต์ www.rpca-admission.com

รับสมัครทางอินเตอร์เนตเท่านั้นโดยมีกำหนดเวลารับสมัครแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร ในวันที่ 26 ก.พ. 2553 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. สามารถโทรศัพท์ขอคำแนะนำหรือสอบถามในการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
034-312-037,034-312009 ต่อ 212 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่้าระเบียบการและใบสมัคร
60 บาท แนวข้อสอบ 40 บาท ค่าธรรมเนียมการสอบ 150 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เนต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 -26 ก.พ. 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนี่ยมการสอบแล้วและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ที่มีการระบุเลขลำดับสมัคร และรหัสประจำตัวสอบพร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com ได้ในวันที 8 มี.ค. 2553

หมายเหตุ:เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งอาศัยอยู่ในใกล้พื้นที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือผู้ที่มีความต้องการมาสมัครที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามารถเดินทางมาสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้แนะนำการรับสมัคร รวมทั้งมีบริการถ่ายรูป และชำระเงินค่าสมัครได้ทันที

ช่วงที่ 2. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มีนาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร ในวันที่ 14 มี.ค. 2553 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. สามารถโทรศัพท์ขอคำแนะนำหรือสอบถามในการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
034-312-037,034-312009 ต่อ 212 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่้าระเบียบการและใบสมัคร
60 บาท แนวข้อสอบ 40 บาท ค่าธรรมเนียมการสอบ 150 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เนต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 -14 มี.ค. 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนี่ยมการสอบแล้วและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ที่มีการระบุเลขลำดับสมัคร และรหัสประจำตัวสอบพร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com ได้ในวันที 17 มี.ค. 2553

หมายเหตุ:เนื่องจากช่วงวัีนที่ 9 - 14 มีนาคม 2553 เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่โรงเรียนเหล่าทัพอื่น เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้เ้พิ่มช่วงเวลารับสมัครเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร เป็นไปอย่างเหมาะสม และทั่วถึง โรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้คำแนะนำการรับสมัคร รวมทั้งมีบริการถ่ายรูป ซึ่งจะเดินทางไปรับสมัครที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง เช่นเดียวกันกับ เหล่าทัพอื่น ซึ่งเปิดรับสมัครด้วยตนเอง


เว็บไซด์โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ http://www.rpca.ac.th

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมทหาร / โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ /
โรงเรียนนายเรืออากาศ /โรงเรียนนายเรือ / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
/

 

รวบรวมข้อมูลการรับสมัครเตรียมทหาร ปี2553 โดย PR เว็บการศึกษาดอทคอม

 


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม