กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

เปิดเทอมใหม่...หัวใจคนไทยยังคงว้าวุ่น.! ครุ่นคิดและหวั่นวิตกถึงอนาคตของประเทศว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหนอ.! จะอย่างไรก็อย่าท้อ อย่าหมดกำลังใจ นาทีจะต้องร่วมมือร่วมใจ รัก สามัคคีกัน ร่วมกันสร้างประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
เปิดเทอมใหม่ ได้เรียนในโรงเรียนใหม่ ได้ศึกษาในสถาบันใหม่ วันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมิตรภาพใหม่ ความรู้ใหม่และประสบการณ์ใหม่ที่จะได้จากการเรียนรู้ ว่ากันว่าการเรียนหรือการทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ ต้องอาศัยสติปัญญาและกำลังใจอย่างมหาศาล
จุดหมายของการศึกษาก็คือ การปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้การศึกษายังมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ 4 ประการ กล่าวคือ 1.รู้จักตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้อง 2.รู้จักสภาพแวดล้อมของตนเองอย่างถูกต้อง 3.มีทักษะในการประกอบอาชีพ 4.มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์
ดังนั้น การเรียนให้สำเร็จหรือประสบความสำเร็จในการเรียน จึงมิได้มีความหมายเพียงเรียนจบแล้วได้ใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึง ความสามารถในการปรับตัว การมีเจตคติในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย
มีข้อสังเกตุจากนักวิชาการระบุไว้ว่า บุคคลที่สามารถเรียนได้สำเร็จ มักจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ คือ หนึ่งความคิดแจ่มใส สองทำงานเป็นระบบ สามขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบสูง สี่มีจินตนาการ มีความมุ่งมั่น  และห้ามีสมาธิ มีใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ปราชญ์บอกว่า “คนเก่งไม่ใช่คนที่ได้ทำสิ่งที่ตนชอบ แต่ชอบสิ่งที่ตนทำ” เชื่อว่าหลายคนมีเคล็ดลับหรือหลักปฏิบัติของตนเองในการเรียน ขอให้ปฏิบัติในสิ่งดีงาม เพื่อนำทางไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า วันนี้ขอนำหลักธรรม “อิทธิบาท” หรือ “อิทธิบาท 4” มาย้ำเตือนสติกัน “อิทธิบาท 4” เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จ หรือคุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ คุณเครื่องสำเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี 4 ประการ คือ

ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย

จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป

วิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

หลักธรรมนี้อธิบายความหมายไว้ชัดเจน รู้แล้วต้องปฏิบัติจึงจะเกิดมรรคผล ขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม