กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 3 หลอดสมองสองซีก สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 
สมอง.... สมองสองซีก
สมองของคนจะมีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม หรือ 3 ปอนด์ บรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สมองได้รับ ้การกระทบกระเทือนได้ง่าย ในสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของเซลล์ประสาททั้งหมดในร่างกาย โดยเป็นเซลล์ประสานงานเป็นส่วนใหญ่ เซลล์เหล่านี้ต้องการออกซิเจนและกลูโคสถึงร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว ความต้องการ - ออกซิเจนร้อยละ 20 ของออกซิเจนที่ร่างกายต้องการใช้ 
สมองของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงมีส่วนนอกเป็นเนื้อสีเทา ( gray matter ) ส่วนนี้มีตัวเซลล์ประสาทและออกซอน ที่ไม่มีเยื่อไมอีลิน แต่ส่วนในของสมองหลายแห่งมีเนื้อสีขาว ( white matter ) เนื่องจากมีใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินซึ่งมีสารพวก ลิพิดเป็นองค์ประกอบจึงเป็นสีขาว 
สมองของคนนับว่ามีพัฒนาการสูงที่สุด โดยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว และมีการเพิ่มรอยหยักบนสมองมากกว่าสัตว์อื่นๆคนจึงมีความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่าสัตว์อื่นๆ
สมองของคนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมองส่วนหน้า - สมองส่วนกลาง และ สมองส่วนหลัง 

ความฉลาดขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 
1. การมีรอยหยักบนสมอง 
2. อัตราส่วนของน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัว 
3. การเรียนรู้และประสบการณ์การฝึกฝน 
4. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
5. อาหารและออกซิเจนที่มาเลี้ยงสมอง
ขอบคุณที่มา: http://www.promma.ac.th/biology/web2/index.htm 

 
สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา
สมองของคนเราทำหน้าที่แตกต่างกันระหว่างซีกขวา กับซีกซ้าย และสมองซีกที่มนุษย์ต่าง จากสัตว์ก็คือการมีสมองซีก ซ้าย ที่คิดแบบมีเหตุมีผล วิเคราะห์ คำนวณ และคิดในแบบที่สลับซับซ้อน การเขียนแผนที่ความคิด จะเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่าง ซีกซ้าย กับซีกขวา เรียกว่า แผนที่ความคิด ช่วยให้เราใช้สมองได้คุ้มค่า นั่นเอง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องจำเนื้อหาบทเรียนไว้สอบ Mind Map จะช่วยให้เราจดจำได้อย่างดี ด้วยสมองซีกขวา และมีเหตุมีผลในการอธิบาย เรื่องราวต่างๆ ด้วยสมองซีกซ้าย 


สมองจะเจริญเติบโตได้ดีจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
(จากหนังสือ อ่านเพิ่มเติมเล่นที่ 1)
1. สิ่งแวดล้อมทางสังคม และอาหารที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในวัยเด็กๆ (ประมาณก่อน 10 ขวบ)
2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและการเรียน คือ การมีกิจกรรมทางสังคม เราเรียนดีขึ้นเมื่อเราทำงานกลุ่มด้วยกัน
3. ความสมผัสอันอ่อนโยนอบอุ่นในการเลี้ยงดู หรือดูแล
4. มีปฎิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม
5. สมองควรจะถูกใช้และถูกกระตุ้นทุกอณู และใช้คิดสิ่งต่างๆ ที่ท้าทายต่อสมอง เด็กเล็กๆ จะเรียนโดยการเล่น และการได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆ (exploration) การเล่น และการได้สัมผัสของจริง เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากสุดของการเรียน
6. การเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาสมองซีกขวาและใยประสาท
7. ให้มีความเครียดน้อยที่สุด คิดและทำสิ่งที่ท้าทายมากที่สุด

สมองเด็กผู้ชาย : ชอบการต่อสู้ ตื่นเต้น เล่นขว้างปา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง
สมองเด็กผู้หญิง : ชอบอ่านหนังสือ ฟังเพลง ทัศนะ ศึกษา งานบ้าน ทักษะทางภาษา 
ความรู้เกี่ยวกับสมองซีกซ้าย-ขวา:
จากผลการวิจัยระบุว่า มนุษย์เราใช้พื้นที่สมองเพียงแค่ 5% - 10% คนส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเรียน การทำงาน ซึ่งยังมีพื้นที่สมองอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานน้อยมาก ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย วิธีการดึงสมองส่วนนั้นมาใช้งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 

สมองของคนมีพัฒนาการสูงที่สุดเพราะมี ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวและมี
รอยหยักบนสมองมากกว่าสัตว์อื่นๆ โดยมีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม บรรจุอยู่ภายใน
กะโหลกศีรษะ เพื่อป้องกันสมองไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน สมองประกอบด้วยเซลล์
ประสาทร้อยละ 90 ของเซลล์ประสาททั้งหมดในร่างกาย โดยเป็นเซลล์ประสาทประสานงาน
เป็นส่วนใหญ่

       ในส่วนของสมองใหญ่หรือซีรีบรัม เป็นส่วนของสมองที่มีขนาดใหญ่ ผิวด้านนอกเป็น
สีเทา (gray matter) มีส่วนเนื้อสีขาว (white matter)อยู่ด้านใน แบ่งเป็น 2 ซีกโดยสมอง
ซีกซ้าย จะทำหน้าที่ควบคุมการพูด อ่าน เขียน ความเข้าใจภาษา ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ การมีเหตุผลและการแก้ปัญหา ส่วนซีกขวาจะควบคุมการจดจำเกี่ยวกับความ
สามารถด้านดนตรี ศิลปะ การแสดงออกทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การที่คน
เราจะถนัดซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับว่าใช้สมองซีกไหนควบคุมการเขียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆ
มากกว่ากัน 

ขอขอลคุณรูปและข้อมูลจาก :ฉลาดดอทคอม          

       
        
                

 

      
          
        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม