กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

คำถาม?....จะเริ่มต้นอย่างไรดี หากต้องการไปเรียนต่อเมืองนอก ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา?

 

คำตอบ....ขั้นแรกต้องทราบว่าจะเรียนที่สถาบันไหน เมืองอะไร และรัฐอะไร จากนั้นต้องเริ่มค้นหาข้อมูลเช่น
ค้นจาก http://www.petersons.com/

 หรือ http://www.riannok.com/university/usa.html

 

 

คำถาม?....ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครเรียน?

 

คำตอบ....เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ที่สำคัญได้แก่
-ใบสมัครของสถาบัน
-Transcript ผลการเรียน
-ผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 ขึ้นไป
-ถ้าเรียนสาขาธุรกิจ ต้องมี GMAT หรือเรียนกด้านวิทยาศาสตร์ต้องมี GRE
-หนังสือรับรองการผ่านงานอย่างน้อย 2 ปี ถ้าเรียนด้านธุรกิจ เช่น MBA
-หลักฐานการเงินของผู้ปกครองหรือผู้ให้การสนับสนุนการเรียน
-หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร (Statement of Purpose)
-หนังสือรับรองจากอาจารย์และหรือผู้บังคับบัญชา 2-3 ฉบับ (Reference Letters)
-ได้รับการตอบรับจากสถาบัน ทางสถาบันจะส่ง I-20 มาให้เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียน (F-1)

 

คำถาม?....ถ้าไม่มีคะแนน TOEFL จะสมัครได้หรือไม่?

คำตอบ....สามารถสมัครผ่านสถาบันภาษาอังกฤษที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยบางแห่ง หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งมีศูนย์ภาษาให้เรียน ส่วนมากนักศึกษายังคงต้องสอบทำคะแนน TOEFL ก่อนที่จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

 

คำถาม?....คะแนน GPA เฉลี่ยเท่าใหร่ ถ้าต้องการสมัครเรียนระดับปริญญา?

คำตอบ....สำหรับระดับปริญญา ส่วนมากต้องการคะแนน GPA เฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 อย่างน้อยขึ้นไป มีบางสถาบันที่อาจรับคะแนนต่ำกว่านี้ ซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะมีข้อมูลไว้ให้เลือก

 

 

คำถาม?....การสมัครเรียนและการขอวีซ่าอย่างไหนที่ยากกว่ากัน?

 

คำตอบ....การสมัครเรียนไม่ยากเนื่องจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐมีระบบการรับสมัครที่ดีมากและรวดเร็ว
แต่การขอวีซ่าเข้าสหรัฐมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่า การเตรียมเอกสารประกอบการย่นวีซ่าจะต้องรู้ขั้นตอนและมีความชำนาญเพียงพอจึงจะมีโอกาสสำร็จสูง ผู้สมัครเองมักถูกปฏิเศธวีซ่าเนื่องจากขาดความชำนาญในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ

 

คำถาม?....การสมัครเรียนเอง หรือใช้บริการของตัวแทนมหาวิทยาลัย อย่างใหนจะดีกว่ากัน?

คำตอบ....การสมัครเรียนเองหรือสมัครผ่านตัวแทนรับอนุญาติมีข้อแตกต่างคือ
ผู้สมัครจะเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการสมัครเท่าเดิม เนื่องจากตัวแทนรับอนุญาตจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้สมัครแต่อย่างไร
การสมัครผ่านตัวแทนจะได้รับบริการครบทุกขั้นตอนตั้งแต่
o การหาที่เรียน
o การเตรียมและจัดส่งใบสมัคร
o การหาที่พักทั้งแบบ Homestay, Apartment หรือ Dormitory
o การจัดรถรับส่งสนามบิน
o การติดต่อสื่อสารกับสถาบันแทนผู้สมัคร
o การติดตามผลการสมัคร
o และที่สำคัญคือมีความชำนาญเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าซึ่งมีความยุ่งยากมากมาย
o ผู้สมัครเกือบจะไม่ต้องทำอะไรเองทั้งสิ้น

 

คำถาม?....ค่าเล่าเรียนโดยประมาณในสหรัฐเป็นอย่างไร?

คำตอบ....ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
หลักสูตรภาษา 6 เดือน 100,000 - 180,000 บาท
ปริญญาโท 1 ปี 500,000 - 660,000 บาท
ค่าใช้จ่ายและที่พัก / เดือน 40,000 - 60,000 บาท

 

คำถาม?....ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวีซ่าเท่าใหร่?

คำตอบ....ค่าธรรมเนียมวีซ่า $100 ประมาณ 4,000 บาท จ่ายที่ทำการไปรษณ๊ย์ทั่วไป
ค่า SEVIS FEE $100 จ่ายผ่านระบบ online
ค่าธรรมเนียมในการนัดสัมภาษณ์ 400 บาท จ่ายผ่านระบบ online
ค่าจัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์ 50 บาท จ่ายที่สถาฑูต

 

คำถาม?....ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า?

คำตอบ....การนัดสัมภาษณ์ประมาณ 15-45 วันล่วงหน้าแล้วแต่จะมีคิวว่างหรือไม่ เมื่อได้รับอนุมัติ สถานฑูตจะจัดส่งพาสปอร์ตให้ทางไปรษณีย์ ประมาณ 3-5 วัน

 

คำถาม?....เคยถูกปฏิเสธวีซ่าจะขอใหม่อีกได้หรือไม่?

คำตอบ....ผู้สมัครสามารถขอใหม่ได้ไม่จำกัด ถ้าหากพิสูตรได้ว่าสถานะของผู้สมัครเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมากเมื่อถูกปฏิเสธครั้งที่แล้ว แต่จะสามารถยื่นใหม่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน

 

คำถาม?....วีซ่าที่ขอจะได้ระยะเวลายาวนานเท่าใหร่?

คำตอบ....ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรียนหรือแผนการเรียน เช่น เรียนภาษา 6 เดือนแล้วจะต่อปริญญาโท ก็อาจได้รับวีซ่าถึง 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและการเขียน Statement of Purpose ของผู้ขอด้วย

 

คำถาม?....ถ้าผู้ให้การสนับสนุนเป็นบริษัทจะได้หรือไม่ และมี Bank statement ในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีได้หรือไม่?

คำตอบ....ใช้ได้ แต่ต้องมีเอกสารรับรองบริษัท และหนังสือรับรองจากธนาคารในส่วนของ Bank Statement ซึ่งยอดเงินหมุนเวียนจะต้องมียอดที่สูงพอในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

ไขปัญหาศึกษาต่อต่างประเทศ

1. ถาม : ควรเตรียมตัวล่วงหน้านานเท่าใด ถ้าสนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ ระดับภาษาอังกฤษใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ระดับมัธยมศึกษาประมาณ 6-7 เดือน และประมาณ 8 เดือนขึ้นไปสำหรับระดับมหาวิทยาลัย

 

2. ถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ แต่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อน ถ้าพื้นฐานดีก็อาจจะเรียนเพิ่มเติมประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าพื้นฐานไม่ดี อาจจะต้องใช้เวลาเรียนเพิ่มอีกประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี

 

3. ถาม : การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศกับต่างประเทศ อย่างไหนดีกว่ากัน?

ตอบ : การเรียนภาษาในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสได้ฝึกฝน ได้ใช้งานจริง และยังมีสิ่งแวด-ล้อมที่ช่วยให้พัฒนาเร็วยิ่งขึ้น เช่น ดูทีวี. คุยกับเพื่อนต่างชาติ

 

4. ถาม : เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ จึงจะไปเรียนต่อต่างประเทศได้?

ตอบ : เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จะหาที่เรียนได้ง่าย เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ถ้ามีคะแนน TOEFL, IELTS, GMA สูงก็จะหาโรงเรียนได้ง่ายขึ้น เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนหลักสูตร Certificate หรือเตรียมความพร้อมก่อน แต่ถ้ามีคะแนน IELTS 6.5/TOEFL 580 ก็อาจจะได้รับการพิจารณา

 

5.ถาม : ถ้าจะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาที่ต่างกับที่จบมาในระดับปริญญาตรี จะทำได้หรือไม่?

ตอบ : ทำได้ แล้วแต่สถาบันจะพิจารณา ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะต้องเรียนเพิ่มบางวิชาเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน

 

6. ถาม : การสอบ IELTS และ TOEFL จะไปสอบได้ที่ไหนบ้าง ?

ตอบ : IELTS สอบถามได้ที่ IDP โทร.0-2638-3111 และที่ British Council โทร.0 2652 5480-9  TOEFL สอบถามได้ที่ IIE โทร.0 2652 0653

 

7. ถาม : ถ้าติดต่อกับ Agency จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

ตอบ : 1.ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

2.ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงปัญหาและความล่าช้าต่าง ๆ

3.แนะนำทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จในการศึกษา

4.ข้อมูลที่ Agency ให้จะผ่านการตรวจสอบและพิจารณามาระดับหนึ่ง เพราะ Agency มีประสบการณ์ในการติดต่อกับโรงเรียน

5.ช่วยนักเรียนให้คิดทบทวนว่าต้องการเรียนอะไร และผู้เรียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

6.ช่วยติดต่อส่งใบสมัคร ยื่นวีซ่า การโอนเงินค่าเล่าเรียน จัดหาที่พัก

7.บริการรับ-ส่งที่สนามบิน

8. เป็นที่ปรึกษาเสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงข้างกายเราที่พร้อมจะอำนวยความสะดวก

 

8. ถาม : การอยู่ Homestay นั้น เหมาะกับนักศึกษาหรือไม่?

ตอบ : การพักกับครอบครัวจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาทุกวัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาก่อน

 

9.ถาม : การไปเรียนต่อต่างประเทศจะได้วีซ่านานแค่ไหน ถ้าวีซ่าหมดขณะกำลังศึกษาอยู่จะต่อวีซ่าได้อย่างไร?

ตอบ : อายุวีซ่าที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรที่สมัครเรียน เช่นหลักสูตร 1 ปี ก็จะได้

วีซ่าประมาณ 1 ปี 1 เดือน นักเรียนที่สามารถต่อวีซ่าได้ในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ ตราบเท่าที่ยังคงสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาไม่จำเป็นต้องกลับประเทศไทยเพื่อต่อวีซ่า

 

10.ถาม : จะเรียน MBA ต้องสอบ GMAT หรือไม่?

ตอบ : สถาบันในสหรัฐอเมริกา/แคนาดา ส่วนใหญ่ต้องการคะแนน GMAT แต่สถาบันในออสเตร-เลีย อังกฤษ และนิวซีแลนด์จะมีทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการ

 

11.ถาม : เมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วสามารถทำงานด้วยได้หรือไม่?

ตอบ : ถ้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะไม่สามารถทำงานได้ แต่ถ้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่จะสามารถทำงาน Part Time ได้ แต่จะไม่เกิน 16-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

12.ถาม : เรียนทางไกลดีไหม และมาตรฐานเป็นอย่างไร?

ตอบ : เรียนทางไกลเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ดีในระดับหนึ่ง เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องละทิ้งภารกิจหน้าที่ ขอเพียงให้มีเวลาที่จะค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนรายงานและรู้จักการใช้ Internet ก่อนเรียนควรเช็กก่อนว่าสำนักงาน ก..รับรองมาตรฐานหรือไม่ เท่าที่ทราบ ก..ยังไม่รับรอง

 

13.ถาม : หลังจากจบการศึกษา จะขออยู่ต่อเพื่อทำงานได้หรือไม่?

ตอบ : โดยทั่วไปนักศึกษาสามารถยื่นขออยู่ต่อเพื่อทำงานหาประสบการณ์หรือฝึกงานหลังจบหลักสูตรได้ โดยจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี

 

14.ถาม : ไปเรียนต่อต่างประเทศต้องตรวจสุขภาพหรือไม่?

ตอบ : แล้วแต่ประเทศที่เลือกไปศึกษา ระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนและหลักสูตรที่เลือก

โดย  พัทธนันท์ กฤดิบวร (นักเรียนทุนฮาวาย  & ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 60)


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม