กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

  บางครั้งการจัดอันดับการศึกษาของแต่ละสถาบันว่าคณะไหนสุดฮิต? และมหาวิทยาลัยของที่ไหนเป็นที่นิยมเป็นค่านิยมหนึ่งซึ่งมีมานานและยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาเกือบทุกคนและท่านผู้ปกครองทุกท่านคงไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องการให้ความสำคัญทางการศึกษาและการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและอนาคตของลูกหลาน สำหรับในความคิดของผู้เขียนนั้นโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการจัดอันดับนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบอกถึงคุณภาพทางการเรียนการสอนและความนิยมของสังคมส่วนใหญ่ที่มองในมุมกว้าง หากแต่ว่าในการที่นักศึกษาแต่ะคนจะเรียนจบออกมาทำงานและประสบความสำเร็จนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะมีส่วนดีในแง่ที่หากนักศึกษาจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และขึ้นชื่อว่าเข้ายากแล้ว การได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันแห่งนั้นถือว่าเป็นตัวการันตีคุณภาพของคนๆนั้นว่ามีความสามารถเพียงใดในแง่ความฉลาด ความอดทน และความขยัน ซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบสถาบันแล้วถัดมาก็จะวัดอีกด้วยผลการเรียนว่าเป็นอย่างไร? จะเห็นได้ว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่าในการทำงานหรือในการคัดสรรเลือกคนเข้าทำงานให้กับบริษัท หรือแม้กระทั่งเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำ เป็นนักบริหาร เป็นนักการเมือง สิ่งที่คนส่วนมากจะมองก็คือประวัติทางการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆตามมา ดังนั้นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด หรือคณะที่ดีที่สุดเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เนื่องจากสิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการจริงๆคือ การยอมรับ ความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง โดยเฉพาะการตอบรับเข้าทำงาน หลังจากการได้รับปริญญาบัตรเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ...ไม่งั้นเราจะเรียนกันไปเพื่ออะไร จริงมั้ยคะ? สรุปหากถามว่าสำคัญมั้ย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และการเลือกสถาบันที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง? สำคัญค่ะ จากผลทางการวิจัยจาก U.S.News& World Report “America’s Best Colleges” ปี 2008 ได้กล่าวไว้ถึงสาเหตุการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญดังนี้  

         Higher education becoming more global การจัดอันดับมีความสำคัญเนื่องจากการศึกษาในระดับสูงมีความต้องการและสำคัญอย่างมากทั่วโลก ปัจจุบันค่านิยมที่ว่าเรียนให้สูงไว้ยิ่งดีเพราะการมีการศึกษาสูงจะทำให้ยกระดับคุณภาพของบุคคลนั้นๆในทางสังคม

         Knowledge the key driver of international competitiveness  การอันอันดับมีความสำคัญเนื่องจากเป็นกุญแจแข่งขันที่สำคัญทางการศึกษาทั่วโลกเนื่องจากแต่ละสถาบันและแต่ละประเทศต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประเทศตัวเอง การจัดอันดับทางการศึกษาเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะชี้วัดระดับมาตรฐานคุณภาพทางสังคมของแต่ละประเทศได้เช่นกัน

         Increasing desire for comparative information เป็นค่านิยมและความต้องการในการแข่งขันทางข้อมูลงานวิจัยและผลงาน เป็นค่านิยมของทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในแง่ความต้องการทางข้อมูลข่าวสารว่าที่ใดดีที่สุด ที่ใดมีคุณภาพที่สุด การจัดอันดับทางการศึกษาเป็นเสมือนการจัดอันดับเพื่อให้ผู้บริโภค (ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ)ได้รับทราบว่าควรจะเลือกที่ใดที่สังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันยอมรับว่าดีจริง การจัดอันดับมีขึ้นเนื่องจากความต้องการที่จะทราบข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบของคนที่มีเพิ่มขึ้นทั่วโลกเป็นจำนวนมาก

         Unique positions of THES and QS as international and independent experts in higher education มีการจัดอันดับขึ้นเนื่องจากสถาบันแต่ละสถาบันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันดังนั้นจึงต้องใช้มาตรฐานเดียวกันมาวัด ดังนั้นการจัดอันดับมีข้อดีในแง่ที่จะเป็นการเปิดเผยเฉพาะเจาะจงว่าแต่ละสถาบันมีความโดดเด่นในการสอนคณะใดและมีมาตรฐานใดเป็นหลักไม่ว่าจะเป้นดูที่ผลงานวิจัย หรือจำวนนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน หรือดูที่มาตรฐานคะแนนสอบเข้าโดยรวม ดังนั้นการจัดอันดับสามารถทำงานนักศึกษาเลือกเส้นทางที่เฉาะเจาะจงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆที่ตนเองตั้งเป้าเอาไว้

         Raises awareness of all 500+ universities involved in the project การจัดอันดับเป็นการยกระดับความตื่นตัวของมหาวิทยาลัยกว่า 500 แห่งทั่วโลกในแง่ที่จะพัฒนาศักยภาพและคณภาพของสถาบันตัวเองให้โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาอาทิเช่นการทำโครงการต่างๆจากทางมหาวิทยาลัยจะมีมากขึ้น ดังนั้นการเป็น Top 100ระดับโลกหรือ Top10 ระดับประเทศเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จทางการเรียนการสอนของสถาบันนั้นๆอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นๆจะมีความตื่นตัวในการพัฒนาบุคคลากรผู้สอนเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้จากนักศึกษา เพิ่มการทำงานวิจัย พัฒนาคุณภาพทางการสอนเพื่อเพิ่มอัตราการได้รับว่าจ้างงานของนักศึกษาหลังจบปริญญา และเพื่อสร้างนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จทางการทำงานในระดับนานาชาติ

Four key themes, as basis for comparison: หลัก 4 ประการในที่ใช้เป็นดัชนีมาตรฐานในการวัดจัดอันดับและเปรียบเทียบ

         Research Quality คุณภาพของงานวิจัย

         Graduate Employability อัตราการได้รับว่าจ้างงานของนักศึกษาหลังรับปริญญา

         International Commitment ความสัมพันธ์และการเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

         Teaching Quality คุณภาพทางการสอน

International Students Abroad : น่ารู้เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติและการศึกษาต่อในต่างประเทศ

International Study Trends ค่านิยมในการศึกษาต่อต่างประเทศในอนาคต (ที่มาจาก IDP-British Council)

-*ที่มาจาก Center for World-Class Universities, Shanghai Jiao Tong University, website: http://www.arwu.org/rank2008

โดย บ.. แว่น

Study Abroad

 


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม