กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

สังคมไทย

 1. ลักษณะสำคัญของสังคมไทย มี 5 ลักษณะสำคัญ
  1. เป็นสังคมเกษตรกรรม  มีโครงสร้างทางสังคมแบบหลวมๆไม่เคร่งครัดต่อระเบียบกฎเกณฑ์
  2. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
  3. ยึดติดกับขนบธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อแบบโบราณและผูกพันต่อถิ่นฐานบ้านเกิด
  4. เป็นสังคมเปิดยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่
  5. มีการแบ่งชนชั้นโดยยึดจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
 2. ประเภทของสังคมไทย  มี 2 ประเภท
  1. ชุมชนเมือง  มีลักษณะดังนี้  :-
   1. มีคนเป็นจำนวนมากและมีความเป็นอยู่แตกต่างกัน
   2. มีการปกครองอย่างมีระเบียบ
   3. ติดต่อกันตามสถานภาพ
   4. ขึ้นอยู่กับเวลา
   5. มีสิ่งเย้ายวนหรือล่อใจมาก
   6. มีการแข่งขันกันมาก
   7. เป็นครอบครัวเดี่ยว
  2. ชุมชนชนบท  มีลักษณะดังนี้  :-
   1. พึ่งธรรมชาติ
   2. มีความเป็นอยู่คล้ายๆกัน
   3. มีมาตรฐานการครองชีพต่ำ
   4. ติดต่อกันแบบส่วนตัว
   5. ขาดเทคโนโลยี่ทำให้งานขาดประสิทธิภาพ
   6. ไม่มีความเจริญเท่าที่ควรจะเป็น
   7. มีการแข่งขันกันน้อย
   8. เป็นครอบครัวขยาย
 3. ค่านิยมในสังคมไทย   เกิดจากการยอมรับและเชื่อสืบต่อกันมาว่าเป็นสิ่งดีงามถูกต้องควรแก่การปฏิบัติ
 4. ที่มาของค่านิยมในสังคมไทย  มีที่มาดังนี้  :-
  1. มาจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  2. มาจากระบบสังคมเกษตรกรรม
  3. มาจากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภ
  4. มาจากระบบเจ้าขุนมูลนาย
 5.   ลักษณะของค่านิยมในสังคมไทย  มีที่มาดังนี้  :-
  1. เชื่อในเรื่องบาปบุญ  โชคลาภ  เครื่องรางของขลัง  เสี่ยงโชคและพิธีการต่างๆ
  2. มีการพึ่งพาอาศัยร่วมมือช่วยเหลือกันในชนบท  แต่แข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดในสังคมเมือง
  3. มีความพูกพันกับธรรมชาติ ขาดความกระตือรือร้นในสังคมชนบท แต่บริโภคเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมเมือง
  4. ยกย่องผู้มีการศึกษา  ฐานะเศรษฐกิจ และผู้ที่มีคุณงามความดี
 6. เอกลักษณ์สังคมไทย  คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน  ได้แก่
  1. ภาษาไทย 
  2. การแต่งกาย 
  3. การแสดงความเคารพ 
  4. สถาปัตยกรรม 
  5. ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
  6. ดนตรีไทย  กีฬาไทย  และการละเล่นพื้นบ้าน
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม