กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  เราแบ่งการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ช่วง :-

 1. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยก่อนปี 2475  ยังคงศูนย์รวมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยที่ 3 สถาบันหลัก คือ พระมหากษัตริย์ ศาสนา และครอบครัว
 2. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลังปี 2475  สถาบันหลักของสังคมไทยเริ่มมีความเป็นสากลมากขึ้นเกิดชนชั้นผู้นำที่มีการศึกษาและนำความเจริญจากประเทศตะวันตกเข้ามาพัฒนาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งสถาบันสังคมต่างๆ
 3. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลังปี 2533  หลังจากการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย  เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่กระทบต่อสังคมไทย เกิดระบบทุนนิยมเสรี การไหลบ่าเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมวลชน ทำให้สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  ได้แก่

 1. ปัจจัยจากภายนอก  เกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย  เปลี่ยนไปตามการเมือง   ระหว่างประเทศ  ทุนนิยมเสรี  ตลาดการค้าโลก ความรู้และเทคโนโลยี่  ภาษาและวัฒนธรรม 
  เทคโนโลยี่สารสนเทศและสื่อมวลชน ฯลฯ
 2. ปัจจัยจากภายใน  เกิดจากเปลี่ยนแปลงภายในของสังคมไทยเอง  ทั้งเป็นแบบมีแผนหรือไม่มีแบบแผนล่วงหน้าก็ได้
     การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ 

เพื่อความอยู่รอดไทยจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ในเรื่องต่อไปนี้ :-

 1. เศรษฐกิจฐานความรู้  พัฒนาคนไทยและเทคโนโลยี่ให้มีความชัดเจน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. เศรษฐกิจฐานมนุษย์  ต้องให้ความสำคัญในการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย
 3. เศรษฐกิจฐานคุณภาพ  ต้องมีระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่เป็นสากล
 4. เศรษฐกิจฐานการเปลี่ยนแปลง  ต้องสร้างคนไทยให้มีความพร้อมและปรับตัวให้ทันกระแสโลก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสังคมไทย

 1. ระบบสถาบันสังคมและครอบครัวอ่อนแอลง
 2. เสียเปรียบทางการค้าและการแข่งขันทางการตลาด
 3. เสียเปรียบเรื่องเงินทุนและการเงินระหว่างประเทศ
 4. ถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมและภาษา
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม