กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

กฎหมาย

เป็นข้อกำหนดของรัฐเพื่อจัดระเบียบสังคม ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ

 1. ลักษณะของกฎหมาย  ประกอบด้วย
  1. ต้องใช้ได้ทั่วไป
  2. ต้องใช้ได้ตลอดไป
  3. ต้องตราโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐ
  4. ต้องควบคุมความประพฤติของมนุษย์
  5. ต้องมีสภาพบังคับทางกฎหมาย
 2. ระบบกฎหมายของโลก  แบ่งออกเป็น 2 ระบบ
  1.  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ยึดตามคำพิพากษาของศาลที่เคยเกิดขึ้นหรือประเพณีท้องถิ่นมาตัดสินคดี แม่แบบกฎหมายนี้คือประเทศอังกฤษ
  2. ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้พิจารณาคดี แม่แบบกฎหมายนี้คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. ลำดับความสำคัญของกฎหมาย
  1. รัฐธรรมนูญ  เป็นกฎหมายสูงสุดใช้ปกครองประเทศ
  2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ช่วยขยายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์
  3. พระราชบัญญัติ  เป็นกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐสภา
  4. พระราชกำหนด  เป็นกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายบริหารในกรณีเร่งด่วน
  5. พระราชกฤษฎีกา  เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร
  6. กฎกระทรวง  เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร
  7. กฎหมายท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ประเภทของกฎหมาย
  1.  กฎหมายมหาชน  เกี่ยวกับรัฐกับประชาชน เช่น :-  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง ฯลฯ
  2. กฎหมายเอกชน  เกี่ยวกับเอกชนกับเอกชน  เช่น :-  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  3. กฎหมายระหว่างประเทศ  เกี่ยวกับรัฐต่อรัฐ  ประเทศต่อประเทศ  เช่น :-  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ฯลฯ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม