กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

ระบบเศรษฐกิจของโลก  เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางเศรษฐกิจคือความอยู่ดีกินดี แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1. แบบทุนนิยม  2. แบบสังคมนิยม 3. แบบเศรษฐกิจผสม

  1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (เสรีนิยม)   เอกชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจโดยรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดมีลักษณะเด่น คือ 1. เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  2. เอกชนเป็นผู้ดำเนินการผลิต  3. มีการแข่งขันโดยเสรีผ่านกลไกราคา (Demand and Supply)  
  2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม   รัฐมีอำนาจทางเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์ วางแผนการผลิต และควบคุมปัจจัยการผลิต มีลักษณะเด่น คือ 1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 2. รัฐดำเนินการผลิต  3. ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของบุคคล 4. ไม่มีกลไกราคา
  3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม   เป็นส่วนผสมที่ดีของแบบทุนนิยมและสังคมนิยม แต่เน้นที่ทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อสร้างสวัสดิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณสุข  การศึกษาแก่ประชาชนและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น
    มีลักษณะเด่น คือ 1. เอกชนมีสิทธิในปัจจัยการผลิต  2. รัฐดำเนินกิจกรรมเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อส่วนรวม 3. รัฐคุ้มครองความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  4. การผลิตขึ้นกับกลไกราคา
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม