กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

วิทยาการและเทคโนโลยีกับสังคมปัจจุบัน

 1. ผลเสียจากการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ได้แก่
  1. ปัญหาด้านสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกแปรสภาพ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดกาก หรือของเสียจากการผลิต พร้อมๆ ไปกับการลดลงของทรัพยากร
  2. ปัญหาจากการประยุกค์ใช้ทางการเมือง การทหาร มีคำกล่าวกันว่า สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็น สงครามทางเคมี ในขณะที่ ครั้งที่ 2 เป็น สงครามทางฟิสิกส์ ในปัจจุบันเทคดนโลยีใหม่ๆ ทุกแขนง ได้ถูกนำไปประยุกค์ใช้ทางด้านทหาร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำลายล้างกันและกัน ทำให้ลบประมาณการจัดหาอาวุธของแต่ละประเทศเพิ่มสูงขึ้น
  3. ปัญหาน่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาอะตสาหกรรม เศรษญกิน สังคม ของประเทศ จะไม่สามารถดำเนินไปอย่างน่อเนื่อง หากขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วิทยาการ และ เทคโนโนลีจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรือง ในทางกลับกัน สังคมหรือประเทศ ที่ละเลยไม่สนใจที่ดูดซับเทคโนโลยี ก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้สังคมหรือประเทศนั้น ไม่อาจพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด
 2. การเผาผลาญน้ำมันดิบ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิด
  • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และลอยอยู่ในอากาศปนกับน้ำฝน ทำให้น้ำฝนมีสภาพเป็นกรด
 3. บุคคลแรกที่ค้นพบ ดีดีที เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช คือ
  • มูลเลอร์ (สวิส)
 4. ผู้ที่ได้พยายามคิดค้นพัฒนา ดินระเบิด ซึ่งมนุษย์สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างปลอดภัย คือ
  • อัลเฟรด โนเบล (นักเคมีชาวสวีเดน)
 5. ก๊าซที่มนุษย์สังเคราห์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องปรับอากาศ และ จะไปทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ คือ
  • ก๊าซคลอโรฤลูออโรคาร์บอน
 6. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เริ่มเพิ่มขึ้นมากอย่างชัดเจน เมื่อ
  • เริ่มยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตวรรษที่ 19
 7. โรคมินามาตะ เป็นโรคที่เกิดจาก
  • สารปรอท
 8. สงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจัยที่กำหนดการแพ้ชนะของคู่สงคราม คือ
  • อำนาจทำลายล้างที่เกิดจากแรงระเบิด ซึ่งเป็นผลด้านวิชาการทางเคมี แต่
  • สงครามโลกครั้งที่ 2 อาวุธสำคัญ ที่กำหนดความได้เปรีรยบเสียเปรียบ คือ
   • ระเบิดปรมาณู ซึ่งเป็นผลทางด้านวิทยาการทางฟิสิกส์
 9. ข้อควรคำนึง ในการใช้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ได้แก่
  1. เทคโนโลยี จะส่งผลกระทบ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น กินยาแก้หวัด แล้วจะเกิดอากรข้างเคียง คือ ง่วงนอน
  2. ต้องผ่านการับฟังความคิดเห็น ของบุคคลฟลายฝ่าย เพื่อให้วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นสามารถอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์ชาติอย่างสูงสุด
  3. การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ
  4. การคำนึงถึงสมดุลระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยีและธรรมชาติ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม