กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ความแต่กต่างทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการพัฒนาประเทศ

 1. สาเหตุของความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่
  1. ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และ ศาสนา
  2. สภาพทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างด้านถิ่นที่อยู่อาศัย ก็ทำให้คนเรามีวัฒนธรรมแตกต่างกันไป
  3. รูปแบบเศรษฐกิจ ความแตกต่างในการผลิตและการใช้ชีวิต ทำให้คนมีความเชื่อ ค่านิยมแตกต่างกันออกไป เปช่น สังคมชนบททำการผลิตโดยอาศัยธรรมชาติ
 2. บริเวณวัฒนธรรม (Culture Area) หมายถึง
  • พื้นที่หนึ่งๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมเด่นเฉพาะตัว ที่เราเรียก เป็นเอกลักษณ์ครอบคลุมอยู่
 3. การพิจารณาความแตกต่างระหย่างสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งกับอีกแหล่งหนึ่งนั้น จะต้องอาศัยประเด็นทางวัฒนธรรมเป็นเกณฑ์ คือ
  1. ความเชื่อ
  2. ค่านิยม
  3. ศาสนา
  4. เชื้อชาติ
 4. ประเทศที่รณรงค์ต่อต้านการนำน่านิยมจากสังคมตะวันตก เข้ามาในสังคมของตอนอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าขัดกับประเพณีที่เคร่งครัดของชาวอิสลาม คือ
  • อิหร่าน
 5. คู คลักซ์ แคลน คือ
  • สมาคมต่อต้านพวผิวดำในสหรัฐอเมริกา ออกทำร้ายคนดำทางภาคใต้ของประเทศ
 6. ในไทยความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีหน่วยงานดำเนินการ คือ
  • สำนักงานเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ และ หน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่นี้คือ
  • องค์การความร่วมมือทางการศึกษาวิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
 7. ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน เกิดจาก
  • ความพยายามเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจเป็นสำคัญ คือ พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม
 8. การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ได้สร้างปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม แก่สังคม เกษตรหลายประการ เช่น
  1. การมีรายได้น้อยของคนในสังคมเกษตรเมื่อเทียบกับคนในสังคมอุตสาหกรรม
  2. การขาดการศึกษาของคนในชนบท เกิดจากรัฐให้บริการศึกษาไม่ทั่วถึง
  3. ปัญหาด้านการสาธารณสุขในชนบท
 9. ผลกระทบของความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการพัฒนาประเทศ คือ
  1. ผลกระทบที่มีต่อการวางแนวทางการพัฒนาประเทศเนื่องจากประเทศไทยปัจจุบันประกอบด้วย 2 สังคมอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การว่งแผน ในรูปแบบเดียวกันเป็นไปได้ยยาก เพราะการวางแผนให้เกิดประโยชน์ทางอุตสาหกรรมก็มักจะเกิดผลเสียทางด้านเกษตรกรรม
  2. ผลกระทบที่มีต่อการแจกแจงรายยได้ระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท การเปลียนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจทำให้คนชนบทหันมามีค่านิยมทางการบริโภคสินค้า และบริการแบบสังคมเมือง เช่น ต้องการโทรทัศน์ ตู้เย็น ฯลฯ แต่ไม่อาจทำได้ เพราะรายได้ต่ำกว่ามาก ทำให้คนเหล่านี้เกิดความไม่พอใจ และ อาจเกิดความขัดแย้งภายในสังคมได้
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม