กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 2 หลอด

คำราชาศัพท์

ความหมายของราชาศัพท์
ราชาศัพท์ คือ คำสุภาพไพเราะซึ่งนำมาใช้ให้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล  เราจำแนกบุคคลเป็น 5 ระดับ คือ : -  1.  พระมหากษัตริย์  2.  เจ้านายชั้นสูง  3.  พระสงฆ์  4.  ขุนนาง  5.  สุภาพชน
การใช้คำราชาศัพท์
การใช้คำว่า “ทรง”

 1. ทรง + คำนามสามัญ --> กริยาราชาศัพท์  เช่น : -  ทรงช้าง  ทรงม้า  ทรงดนตรี ฯลฯ
 2. ทรง + กริยาสามัญ --> กริยาราชาศัพท์ เช่น :  -  ทรงบรรยาย  ทรงวิ่ง  ทรงวาดรูป ฯลฯ
 3. ทรง + คำนามราชาศัพท์ --> กริยาราชาศัพท์ เช่น : -  ทรงพระบรรทม  ทรงพระสำราญ ฯลฯ
 4. ทรง + มีหรือเป็น + คำสามัญ เช่น : -  ทรงเป็นทหาร  ทรงเป็นผู้นำ  ทรงมีเหตุผล ฯลฯ
 5. ไม่ใช้ทรง + คำกริยาราชาศัพท์ เช่น : -  พระราชทาน  ประทาน  ประทับ  ประสูติ  เสด็จ  ฯลฯ (มักใช้ผิด เช่น : -  ทรงประทับ  ทรงเสด็จ ฯลฯ)
 6. ไม่ใช้ทรง + มี หรือ เป็น + คำราชาศัพท์ เช่น : -  เป็นพระราชโอรส  เป็นพระอาจารย์  มีพระราชดำรัส (มักใช้ผิด เช่น : -  ทรงเป็นพระราชโอรส  ทรงเป็นพระอาจารย์  ทรงมีพระราชดำรัส ฯลฯ)

การใช้คำว่า “เสด็จ”

 1. เสด็จ + คำกริยาสามัญ  เช่น : -  เสด็จออก  เสด็จขึ้น  เสด็จลง ฯลฯ
 2. เสด็จ + คำนามราชาศัพท์ เช่น : -  เสด็จพระราชดำเนิน ฯลฯ
 3. ส่งเสด็จ หรือรับเสด็จ พระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศ์ชั้นสูง ใช้ส่งเสด็จพระราชดำเนิน รับเสด็จพระราชดำเนิน  ถ้าใช้กับพระราชวงศ์ชั้นรอง  ให้ใช้ว่า  รับเสด็จ  ส่งเสด็จ
 4. ใช้ ”เสด็จ” เป็นคำแทนพระองค์  สำหรับพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรส พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน เช่น : -  เสด็จกรมหลวงฯ  เสด็จพระองค์กลาง

 

การใช้คำว่า “พระบรมราช” หรือ ”พระบรม”

 1. “พระบรมราช” หรือ ”พระบรม” +  คำนามที่สำคัญยิ่ง  ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น  เช่น : -  พระบรมราชโองการ  พระบรมราโชวาท  พระบรมราชานุเคราะห์  ฯลฯ  ยกเว้น พระบรมราชินูปถัมภ์ (ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ) พระบรมศพ (ใช้สำหรับเจ้านายชั้นสูง)
 2. “พระราช” + คำนาม  ใช้ได้ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสมเด็จพระบรมราชกุมารี เช่น : -  พระราชดำริ  พระราชกระแส  พระราชประวัติ ฯลฯ
 3. “พระ” + คำนาม  ใช้สำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าจนถึงพระองค์เจ้า เช่น : -  พระดำริ  พระประวัติ  พระฉายาลักษณ์
 4. (ภาพถ่าย)  พระสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด)  พระรูป (รูปปั้น)  เป็นต้น
 5. “พระ” + คำนามหมวดทั่วไป  พวกอวัยวะ  เครื่องใช้  หรือ คำนามสามัญบางคำที่ไม่มีราชาศัพท์  จะใช้   

สำหรับพระมหากษัตริย์จนถึงพระองค์เจ้า  เช่น : -  พระเก้าอี้  พระโอสถ  พระเนตร  พระมาลา ฯลฯ

การใช้คำ “พระราชอาคันตุกะ” “อาคันตุกะ” (แขกผู้มาเยือน)  *ต้องยึดฝ่ายเจ้าบ้าน เป็นหลัก*

 1. พระมหากษัตริย์เป็นแขกของพระมหากษัตริย์  ใช้ “พระราชอาคันตุกะ” เช่น : -  พระราชินีแห่งอังกฤษ เป็น   
        ”พระราชอาคันตุกะ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. สามัญชนเป็นแขกของพระมหากษัตริย์  ใช้ “พระราชอาคันตุกะ” เช่น : -  ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ เป็น   
        ”พระราชอาคันตุกะ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 3. พระมหากษัตริย์เป็นแขกของสามัญชน  ใช้ “ทรงเป็นอาคันตุกะ” เช่น : -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ”ทรงเป็นอาคันตุกะ” ของประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส
 4. สามัญชนเป็นแขกของสามัญชน  ใช้ “อาคันตุกะ” เช่น : -  นายกรัฐมนตรีของไทยเป็น ”อาคันตุกะ” ของนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย

ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์

 1. ไม่ใช้คำ “ถวายการต้อนรับ, ถวายความจงรักภักดี ให้ใช้รับเสด็จ, เฝ้ารับเสด็จ และมีความจงรักภักดี แสดงความจงรักภักดี ฯลฯ
 2. การบังคมทูล  เมื่อต้องการกราบบังคมทูลว่าสามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสนองพระมหากรุณาธิคุณได้ จะใช้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม” แต่หากต้องการปฏิเสธจะใช้ว่า “หามิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
 3. กราบบังคมทูลพระกรุณา  ใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จะใช้ว่า “กราบบังคมทูล”
 4. พระบรมราชวโรกาส  จะใช้เมื่อต้องการขอโอกาส เช่น: - “ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท” แต่มักมีการใช้ผิดเช่น ใช้ว่า “ในพระบรมราชวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา” ซึ่งเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
 5. เครื่องสักการะ  หมายถึงเครื่องสักการะของพระเจ้าอยู่หัว ในการรายงานข่าวมักใช้ผิด เช่น :- นายกรัฐมนตรีนำเครื่องราชสักการะไปถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์” ที่ถูกต้องให้ใช้คำว่า ”เครื่องสักการะ”
 6. การอวยพร  พระภิกษุเท่านั้นจึงจะ “ถวายพระพร” พระเจ้าอยู่หัวได้เพราะเป็นผู้ทรงศีล คนธรรมดาสามัญใช้ “ถวายชัยมงคล”
 7. พระราชดำรัส, พระราชกระแส  แปลว่าพูด ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถจนถึงสมเด็จพระราชบรมราชกุมารี ส่วนคำว่า “รับสั่ง” แปลว่า “พูด” ให้แก่พระราชวงศ์ทั่วไป
 8. คำกริยา “สั่ง”
  “มีพระบรมราชโองการ”  ใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  “มีพระราชเสาวนีย์”  ใช้สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  “มีพระราชดำรัสสั่ง”  ใช้สำหรับพระยุพราช  พระบรมราชกุมารี  และพระราชวงค์
 9. คำกริยา “ตาย”
    “สวรรคต”  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระราชชนนี  สมเด็จพระยุพราช
  “ทิวงคต”  ใช้สำหรับเจ้าฟ้า ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ หรือพระราชาต่างชาติ
  “สิ้นพระชนม์”  ใช้สำหรับพระราชวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้า  พระองค์เจ้า  สมเด็จพระสังฆราช
  “สิ้นชีพตักษัย, สิ้นชีพิตักษัย, ถึงชีพิตักษัย” ใช้สำหรับหม่อมเจ้า
  “ถึงแก่อสัญกรรม”  ใช้สำหรับเจ้าพระยา  ประธานองคมนตรี  องคมนตรี  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี
  ประธานสภา  ประธานาธิบดี
            “ถึงแก่อนิจกรรม”  ใช้สำหรับพระยา  ข้าราชการซี 9 ขึ้นไป
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม