กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

Past Continuous: ฮดีตนั้นสำคัญไฉน???

Tense คือรูปกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ หมายความว่า ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ก็จะมีรูปกิริยา ที่เป็นอดีต (past tense) ถ้าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในสภาวะ การณ์ปัจจุบัน ก็จะมีรูปกิริยาที่เป็นปัจจุบัน (Present Tense) ถ้าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะมีรูปกิริยาที่ เป็นอนาคต ก็จะมีรูปกิริยาที่เป็นอนาคต (Future Tense) อนาคต โครงสร้างของ Tense ต่างๆ มีหลายแบบสรุปคร่าวๆได้ 12 แบบ หากแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงสร้างและวิธีการใช้ Past Continuous กันให้คล่องขึ้น Grammar จริงๆไม่ยากค่ะเพียงแต่ต้องจำหลักการไปใช้ และต้องขยันทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ หากจำหลักจนแม่นแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถเลือกมาใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
PAST CONTINUOUS โครงสร้าง: Subject + was, were + V-ing + Object

Form รูปแบบ

  Positive Negative Question
I / he / she / it I was speaking. I was not speaking. Was I speaking?
you / we / they You were speaking. You were not speaking. Were you speaking?

Exceptions in Spelling วิธีการสะกด

Exceptions in spelling when adding ing Example
final e is dropped (but: ee is not changed) come – coming
(but: agree – agreeing)
after a short, stressed vowel, the final consonant is doubled sit – sitting
l as final consonant after a vowel is doubled (in British English) travel – travelling
final ie becomes y lie – lying

หลักการใช้ Past Continuous แบบคร่าวๆ
1. ใช้ในเหตุการณ์ที่แสดงอาการกำลังกระทำในอดีต เช่น
They were speaking in the bookstore.(พวกเขากำลังพูดอยู่ในร้านขายหนังสือ)
She was going to post office.(หล่อนกำลังจะไปที่ทำการไปรษณีย)์
2. ใช้แสดงถึงการกระทำที่ต่อเนื่องกันในอดีต เช่น
What were you doing all last summer? (เธอทำอะไรตลอดฤดูร้อนที่แล้วเหรอ?)
I was enjoying myself at the seaside.(ผมรื่นเริงกับการเที่ยวทะเล)
3. เหตุการณ์เกิด 2 เหตุการณ์ ขณะที่เหตุการณ์หนึ่งดำเนินก่อน และเหตุการณ์ที่สองมาแทรก
มีหลักการ คือ เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ใช้ Past Continuous เหตุการณ์หลังใช้ Past Simple tense เช่น
When I returned home, she was playing pingpong. (ตอนฉันกลับบ้าน เธอเล่นปิงปองอย)ู่
4. เหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีต ต้องใช้ Past Con ทั้งคู่ มีคำว่า while หรือ as มาเชื่อม เช่น
I was playing while you were studying. (ฉันกำลังเล่นในขณะที่เธอกำลังเรียน)
5. เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ ณ เวลาจุดใดจุดหนึ่งในอดีตที่ระบุไว้ชัดเจน เช่น
They were cleaning the room at eight o'clock yesterday.(พวกเขาทำความสะอาดห้อง 8 โมงเมื่อวาน)
6. ใช้ในการสมมุติ เป็นข้อแม้ การคาดคะเน แสดงถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง เช่น
What would you do if it was raining? (คุณจะทำอย่างไรถ้าฝนกำลังตก?)
ลองทำแบบฝึกหัดกันหน่อย: TEST YOURSELF!!!

I. Write the ing form of the verbs.
1. live → 
2. stay → 
3. run → 
4. win → 
5. cycle → 

II. Complete the table in past progressive.
positive
negative
question
It was raining.
They were not playing.
Was I listening?
Caron was not eating.
You were singing.

III. Was or Were?
1. Wedancing.
2. The dogbarking.
3. The printerprinting out a photograph.
4. The pupilswriting a test.
5. Sue and Garethwalking up the hill.

IV. Write sentences in past progressive.
1. she / on a chair / sit  → 
2. she / home / go → 
3. they / not / the match / watch → 
4. you / in the shop / work → 
5. I / not / a magazine / read  → 

V. Write questions in past progressive.
1. he / the car / wash → 
2. you / your bag / pack → 
3. his head / ache → 
4. we / tea / drink → 
5. you / the bike / repair  → 

VI. Ask for the information in the bold part of the sentence.
1. Jamie was doing a language course in London.  → 
2. Andrew was carrying a heavy box.  → 
3. The teacher was testing our English. → 
4. At six o'clock, we were having dinner. → 
5. 5. Sally was hurrying to school because she was late.  → 

เฉลยแบบฝึกหัด
Answers:
I. 1) living 2)staying 3)running 4)winning 5)cycling

II. 1) It wasn't raining, Was it raining? 2) They were playing. ,Were they playing? 3)I was listening. , I was not listening. 4) Caron was eating. , Was Caron eating? 5) You were not singing , Were you singing?

III. 1)were 2)was 3)was 4)were 5)were

IV.
1)he / the car / wash He was washing the car.
2)she / home / go She was going home.
3)they / not / the match / watch They were not watching the match.
4)you / in the shop / work You were working in the shop.
5)I / not / a magazine / read I was not reading a magazine.

V.
1)she / on a chair / sit Was she sitting on a chair?
2) you / your bag / pack Were you packing your bag?
3) his head / ache Was his head aching?
4) we / tea / drink Were we drinking tea?
5) you / the bike / repair Were you repairing the bike?

VI.
1. Jamie was doing a language course in London. Where was Jamie doing a language course?
2. Andrew was carrying a heavy box. What was Andrew carrying?
3. The teacher was testing our English. Who was testing our English?
4. At six o'clock, we were having dinner. When were we having dinner?
5. Sally was hurrying to school because she was late. Why was Sally hurrying to school?

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม