กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ประโยคภาษาไทย

ในประโยคภาษาไทยสามารถแบ่งชนิดของคำตามความหมายและหน้าที่ได้ 7 ชนิด

 1. คำนาม (Noun)
 2. คำสรรพนาม (Pronoun)
 3. คำกริยา (Verb)
 4. คำวิเศษณ์ (Adjective/Adverb)
 5. บุพบท (Preprosition)
 6. คำสันธาน (conjunction)
 7. คำอุทาน (Interjection)

คำวิเศษณ์ (Adjective/Adverb)

คำวิเศษณ์ คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม สรรพนาม กริยา หรือวิเศษณ์ด้วยกัน เพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ในภาษาไทย คำวิเศษณ์สามารถใช้ขยายได้ทั้งนาม สรรพนาม กริยา และวิเศษณ์ ในขณะที่ในภาษาอังกฤษจะแยกคำวิเศษณ์ออกเป็นสองประเภทคือ คำคุณศัพท์ (adjective) ใช้ขยายได้เฉพาะคำนามและสรรพนามเท่านั้น และคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ใช้ขยายกริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน
คำวิเศษณ์ในภาษาไทยมี 10 ชนิดดังนี้

 1. ลักษณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกลักษณะ ชนิด ขนาด สัณฐาน สี
  เสียง กลิ่น รส อาการ เป็นต้น
  • คุณพ่อชอบขนมหวาน
  • คนชั่วต้องถูกลงโทษ
  • ใบไม้เน่าเปื่อย
 2. กาลวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ อดีต ปัจจุบัน อนาคตเป็นต้น
  • นักเรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนแต่เช้า
  • ครูโบราณตั้งใจสอนและเข้มงวดนักเรียนมาก
  • ครอบครัวของเราจะไปงานเลี้ยงตอนค่ำ
 3. สถานวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกสถานที่ หรือระยะทาง เช่น บน ล่าง ใกล้ ไกล หน้า หลัง ขวา ซ้าย ใน นอก เหนือ ใต้ เป็นต้น
  • ญาติของผู้ป่วยกรุณารอข้างนอก
  • เกิดความไม่สงบทางภาคใต้
  • บ้านของสุดาอยู่หลังซ้ายมือ
 4. ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกจำนวนปริมาณ เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่ มาก น้อย หลาย หมด เป็นต้น
  • ชุมชนแออัดแห่งนี้มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก
  • ฉันเขียนจดหมายลาครูหนึ่งฉบับ
  • ปกรณ์หายออกไปจากบ้านหลายวันแล้ว
 5. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงคำถาม เช่น ใคร ใด อะไร ไหน ทำไม อย่างไร เป็นต้น
  • วิชาอะไรที่นักเรียนชอบมากที่สุด
  • กานดาชอบดอกไม้ประเภทไหน
  • เพื่อนใครมารออยู่ข้างนอก
 6. นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความชี้เฉพาะเจาะจง เช่น นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น อย่างนั้น อย่างนี้ ทีเดียว เป็นต้น
  • น้ำตกแห่งนี้สวยงามมาก
  • บ้านหลังโน้นขาย 1 ล้านบาท
  • ฉันออกแบบเสื้อชุดนั้นด้วยตัวเอง
 7. อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง หรือบอก
  ความไม่แน่นอน เช่น ใคร อะไร ใด ไหน ทำไม อื่น เป็นต้น (โดยรูปประโยคจะเป็นลักษณะบอกเล่า ไม่ใช่คำถาม)
  • ประเทศไหนก็น่าไปเที่ยวทั้งนั้น
  • พนักงานคนอื่นๆ กลับไปหมดแล้ว
  • การ์ตูนอะไรมีเนื้อเรื่องไม่สร้างสรรค์เลย
 8. ประดิษชญาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงการขานรับใช้ในการเจรจาโต้ตอบ เช่น จ๊ะ จ๋า ค่ะ ครับ วะ โว้ย ขา เป็นต้น
  • ท่านครับมีคนมารอพบท่านครับ
  • คุณยายขาหนูขออนุญาตไปซื้อของนะคะ
  • ลูกดื่มนมก่อนนอนหรือยังจ๊ะ
 9. ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงการปฏิเสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้
  มิได้ หามิได้ เป็นต้น
  • คุณพ่อไม่ชอบดื่มสุรา
  • มิตรแท้หาไม่ได้ง่ายในสังคมปัจจุบัน
  • พวกเรามิได้พูดปดกับอาจารย์เลยครับ
 10. ประพันธวิเศษณ์ วิเศษณ์เชื่อมประโยค

ข้อควรจำ

นักเรียนจะเห็นว่าปฤจฉาวิเศษณ์ นิยมวิเศษณ์ และ
อนิยมวิเศษณ์ คล้ายกับปฤจถาสรรพนาม นิยมสรรพนาม และอนิยมสรรพนาม จึงเกิดความสับสนได้ หากพิจารณาอย่างละเอียดจะสังเกตเห็นความแตกต่างกันระหว่างวิเศษณ์กับสรรพนาม คือ ถ้าเป็นคำวิเศษณ์จะอยู่หลังคำที่ถูกขยาย และจะช่วยให้คำที่ถูกขยายมีความหมายชัดเจน แต่ถ้าเป็นคำสรรพนามหมายความถึงคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ไม่มีคำที่ถูกขยายปรากฏอยู่ข้างหน้า และไม่ได้ทำหน้าที่ขยายคำกริยา จะเป็นคำสรรพนาม เช่น
 • ใครหยิบหนังสือของฉันไป (ปฤจฉาสรรพนาม)
 • หนังสือใครวางอยู่บนโต๊ะ (ปฤจฉาวิเศษณ์)
 • นี่คือเพื่อนรักของฉันตั้งแต่เด็ก (นิยมสรรพนาม)
 • สุชาติเดินทางมาที่นี่เมื่อวานนี้ (นิยมวิเศษณ์)
 • อะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตของตน (อนิยมสรรพนาม)
 • เสื้อผ้าชุดไหนๆ ก็สวยทั้งนั้น (อนิยมวิเศษณ์)
หน้าที่ของคำวิเศษณ์
 1. ขยายคำนาม เช่น
  • นักเรียนเก่าเดินเข้าห้องเรียนได้
  • เด็กฉลาดสอบได้คะแนนดี
  • กุหลาบสีแดงสวยงามมาก
 2. ขยายคำสรรพนาม เช่น
  • เพื่อนเองมาหาเมื่อเช้านี้
  • ประชาชนทั้งหลายต่างแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
  • เรานี้ล้วนแต่ต้องตายทุกคน
 3. ขยายคำกริยา เช่น
  • ทหารเดินเร็วจริงๆ
  • อาจารย์อุบลสอนหนังสือดีมาก
  • คลื่นสึนามิโฉมกระหน่ำที่เกาะพีพี
 4. ขยายคำวิเศษณ์ เช่น
  • แกงส้มถ้วยนี้มีรสเปรี้ยวจริงๆ
  • พี่ชายของฉันเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม
  • รถชนกันเสียงดังโครม
 5. เป็นอกรรมกริยา หรือเป็นกริยาบอกสภาพ เช่น
  • บ้านหลังนี้แพง
  • ประเทศอิตาลีสวยงาม
  • เครื่องชายชุดนี้เก่าแก่
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม