กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

คำประสม  คือ คำมูลตั้งแต่ 2 คำ รวมกันเป็นคำเดียว

 1. คำมูลที่เป็นคำไทยมารวมกัน : - พ่อ + ตา =  พ่อตา, โรง + เรียน = โรงเรียน, แม่ + บ้าน = แม่บ้าน, หมอ + ดู = หมอดู
 2. คำมูลที่เป็นคำไทยมารวมกับภาคอื่นๆ : - หลัก(ไทย) + ฐาน(บาลี) = หลักฐาน, พล(บาลี) + เมือง(ไทย) = เมือง, นัก(เขมร) + เรียน(ไทย) = นักเรียน, ทุน(ไทย) + ทรัพย์(สันสฤต) = ทุนทรัพย์

ลักษณะของคำประสม มีดังนี้ : -                                             

 1. มี 2 ส่วน คือส่วนประกอบหลักและส่วนประกอบขยาย เช่น : - โรง + เรียน = โรงเรียน, เรือ + ด่วน = เรือด่วน, ม้า + น้ำ = ม้าน้ำ, โรง + รับ + จำนำ = โรงรับจำนำ ,ห้อง + รับ + เเขก = ห้องรับแขก ฯลฯ
 2. ไม่อาจเเยกส่วนประกอบหรือสลับตำแหน่งเเล้วให้มีความหมายเหมือนเดิมได้  เช่น : - พ่อตา - ตาพ่อ,       ลูกไม้ - ไม้ลูก, แม่บ้าน - บ้านแม่ ฯลฯ
 3. สังเกตคำประสมได้จากมีคำหลักได้แก่คำว่า  เครื่อง  ของ  ที่  ชาว  นัก

  เช่น : -                                                                               
  ของ - ของกิน  ของใช้  ของคาว  ของหวาน
  ที่  -  ที่ดิน  ที่นอน  ที่ยืน  ที่เก็บของ 
  ชาว - ชาวบ้าน  ชาวนา  ชาวสวน  ชาวไร่
  นัก - นักเรียน  นักร้อง  นักเลง  นักมวย

 4. ต่างจากคำซ้อนตรงคำที่นำมาประสมจะต้องไม่เหมือนกัน  หรือความหมายใกล้เคียงกัน เช่น : – ซักฟอก  บุกรุก  แจกจ่าย (ซึ่งเป็นคำซ้อน)
ความหมายของคำประสม

 1.  ยึดความหมายจากคำหลัก  ส่วนคำประกอบเป็นเพียงส่วนเสริม  เช่น : - พ่อ + ตา = พ่อตา
                (พ่อของภรรยา), ตัด + เสื้อ = ตัดเสื้อ (ตัดเย็บเสื้อผ้า) ฯลฯ
 2.  เกิดคำที่มีความหมายใหม่โดยเอาความหมายของคำหลักและส่วนประกอบมาผสมความหมาย
               เช่น : – รถ + ไฟ = รถไฟ (รถชนิดหนึ่ง), ผ้า + กัน + เปื้อน = ผ้ากันเปื้อน (ผ้าสำหรับกันเปื้อน)
 3.  เกิดคำใหม่แตความหมายไม่เปลี่ยนไปจากคำหลักและส่วนประกอบเดิมที่ความหมายไม่เหมือนกัน
               เช่น : –  ลูก + บ้าน = ลูกบ้าน, แม่ + ทัพ = แม่ทัพ, พ่อ + ครัว = พ่อครัว, น้ำ + แข็ง = น้ำแข็ง
 4.  เกิดคำใหม่แต่ความหมายไม่เปลี่ยนจากคำหลักและส่วนประกอบเดิมที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น : – คัด + เลือก = คัดเลือก, ถ้อย + คำ = ถ้อยคำ, รวบ + รวม = รวบรวม, แค้น + เคือง = แค้นเคือง ฯลฯ
 5.  เกิดคำใหม่ที่มีลักษณะ อาการ หรือสถานที่
  เช่น : – ยา+กลางบ้าน = ยากลางบ้าน ,  หมา+ข้างถนน = หมาข้างถนน ฯลฯ
 6.  เกิดคำใหม่ในลักษณะเปรียบเทียบ
  เช่น : – ไก่ + อ่อน = ไก่อ่อน (ไม่ทันใคร), หมอ + เทวดา = หมอเทวดา (หมอวิเศษ)          มือ + กาว = มือกาว (คนร้าย), ตีน + แมว = ตีนแมว (พวกขโมย)  ฯลฯ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม