กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 38 หลอด

Key Vocabulary for Entrance

 1. accomplish(v) ทำให้สำเร็จ (syn: achieve) (ant: fail, abandon)
 2. accurate(adj) ที่ถูกต้อง (syn: correct, right, exact) (ant: incorrect)
 3. accumulate(v) เก็บรวบรวม, สะสม (syn: collect, gather)(ant: scatter)
 4. alcoholism คือโรคพิษสุราเรื้อรัง แต่ alcohol abuse ดื่มสุราในทางที่ผิด
 5. agriculture(n) การเกษตรกรรม (syn: farming, cultivation)
 6. bizarre(adj) แปลกประหลาด พิลึก (syn: strange, weird)(ant: ordinary, simple)
 7. brutal(adj) โหดร้าย (syn: cruel, bestial) (ant: nice, generous)
 8. blend(v) รวบ, ผสม (syn: mix) (ant: separate, segregate)
 9. compromize(v) ประนีประนอม (syn: agree, have a deal) (ant: argue)
 10. compulsory(adj) ที่บังคับ (syn : mandatory) (ant : optional, elective)
 11. confidential(adj) ลับเฉพาะ  (syn : secret, hidden) (ant : obvious)
 12. emigration การอพยพออก, emigrant ผู้อพยพออก (syn : migrate)
 13. immigration การอพยพเข้า, immigrant คนเข้าเมือง
 14. endeaver หรือ endeavor พยายาม (syn : try, attempt, make an effort)
 15. enthusiastic(adj) กระตือรือร้น (syn: active, energetic) (ant: inactive)
 16. environment(n) สิ่งแวดล้อม (syn: surrounding, atmosphere)
 17. familiar(adj) คุ้นเคย (syn: accustomed, habitual) (ant: irregular)
 18. fatal(adj) ถึงตาย, เคราะห์ร้าย, อันตราย (syn: deadly, lethal)
 19. fertile(adj) อุดมสมบูรณ์ (syn: abundant, productive, fruitful)(ant: fruitless)
 20. genius(n) พรสวรรค์, คนฉลาด (syn: talent, cleverness, intellect)
 21. glance(v) เหลือบมอง (syn:sight, look, view) เราใช้ glance at + คน, สิ่งของ
 22. glory(n) เกียรติยศ, ชื่อเสียง, ความรุ่งโรจน์ (syn:fame) แต่ glory in = be proud
 23. greedy(adj) โลภ, ตะกละ, อยากได้ (syn: eager)
 24. greed for + สิ่งของ และ greedy over food ชอบเป็นพิเศษ 
 25. optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี(syn: hopeful)
 26. pessimistic(adj) มองโลกในแง่ร้าย (syn: hopeless)
 27. outrage + upon, on, against + something การฝ่าฝืนกฎหมาย, การผิดศีลธรรม
 28. trust ศรัทธา, เชื่อถือ, ไว้ใจ (syn: faith, rely on, depend on, credit)
 29. trust in + someone, something (trust someone with something) (trust someone to do something)
 30. useful(adj) เป็นประโยชน์ (syn: helpful, beneficial)
 31. useful for + someone, doing something (or) useful to do something
 32. willing(adj) เต็มใจ (syn: voluntary, minded, spontaneous)
 33. willing + to do something เต็มใจในการทำบางสิ่งบางอย่าง
 34. withhold(v) ระงับ, ถอนกลับ (syn: retain, refuse, forbear)
 35. withhold + something + from + someone ระงับบางสิ่งจากบางคน
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม