กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-break
=================================
Description:   Break away  หมายถึง ออกจาก (leave, free oneself from) ตัวอย่างเช่น Fortunately, he broke away from that lawless group years ago.

Description:   Break down หมายถึง เครื่องยนต์เสีย (fail to function or operate)  ตัวอย่างเช่น My car broke down and had to be towed to a garage

Description:   Break in หมายถึง  (1)เริ่มต้นใช้งาน  (begin to use)  ตัวอย่างเช่น I don’t like to break in a new pair of shoes.  (2)สอดแทรก, บุกรุก (interrupt)  ตัวอย่างเช่น I could tell the story much more easily if you don’t break in so often.

Description:   Break into  หมายถึง ปล้น (burglarize : enter by force) ตัวอย่างเช่น Thieves broke into our flat and stole my wife’s diamond ring.

Description:   Break out  หมายถึง เกิดขึ้นทันทีทันใด (happen suddenly ; begin-used of evils such as wars, epidemics, fires.) ตัวอย่างเช่น War broke out on June 5th.   Last night fire broke out near our school.

Description:   Break up  หมายถึง (1)แตกเป็นส่วนๆ (break into small pieces)  ตัวอย่างเช่น I broke up the candy and gave each child a small piece.  (2)สิ้นสุดลง (terminate; come to an end- used of school terms, parties, meeting) ตัวอย่างเช่น The meeting didn’t break up until twelve o’clock.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม