กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-come
=================================
Description:   Come about  หมายถึง เกิดขึ้น (happen)  ตัวอย่างเช่น How did the accident come about?

Description:   Come across หมายถึง พบโดยบังเอิญ (meet or find unexpectedly)  ตัวอย่างเช่น I came across this vase in a shop on Silom Road.

Description:   Come along หมายถึง ไปเป็นเพื่อน, ไปด้วยกับ (accompany; come with somebody)  ตัวอย่างเช่น John wants to come along with us to the movie.

Description:   Come around หมายถึง ไปเยี่ยม (visit, come to, come round) ตัวอย่างเช่น He comes around to see us once or twice a week.

Description:   Come back หมายถึง ย้อนนึกถึง (return to memory) ตัวอย่างเช่น His words on that subject often come back to me.

Description:   Come down หมายถึง ล้มป่วย (become ill) ตัวอย่างเช่น My brother came down with mealses last week.

Description:   Come in หมายถึง เข้ามาในห้อง (enter a room, building) ตัวอย่างเช่น Please come in and have a seat.

Description:   Come off หมายถึง ประสบความสำเร็จ (succeed) ตัวอย่างเช่น The show didn’t come off because the script was so bad.

Description:   Come on หมายถึง ให้รีบๆ, เร่งรีบ (Hurry please, come along-often said to someone who is hesitating of delaying) ตัวอย่างเช่น Come on!  I am tired of waiting.
                             
Description:   Come to หมายถึง (1)ขึ้นทัน, เท่าเทียมกัน (equal) ตัวอย่างเช่น These groceries came to twenty baht. (2)เกิดขึ้นทันที (appear suddenly)  ตัวอย่างเช่น The idea came to me when I was listening to the radio.

Description:   Come up หมายถึง เกิดขึ้น (arise) ตัวอย่างเช่น The question of better pay for nurses has never come up before.

Description:   Come over หมายถึง มาเยี่ยมนานๆ ที, มาเยี่ยมแบบไม่สม่ำเสมอ (visit casually) ตัวอย่างเช่น Come over anytime you like.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม