กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

List:                 Idioms-get
=================================

Description:   Get at  หมายถึง มาถึง, เข้าถึง (reach) ตัวอย่างเช่น The baby tries to get at the brightly coloured candles.

Description:   Get along หมายถึง
(1)ทำให้สำเร็จ (make progress)  ตัวอย่างเช่น How is he getting along in English? 
(2)ตกลง, เข้ากันได้ (agree, be friendly, be in harmony) ตัวอย่างเช่น They are getting along well.

Description:   Get away หมายถึง หลบหนี (escape) ตัวอย่างเช่น The prisoner had little difficulty in getting away from the police.

Description:   Get back หมายถึง (1)เอาคืน,กลับบ้าน (return; reach home again)  ตัวอย่างเช่น He left for London on Monday and won’t get back until Saturday.  (2)ได้รับ, ได้คืน (receive)  ตัวอย่างเช่น Stop worrying about the money you lent him. You will get it back.

Description:   Get in หมายถึง เข้ามา (enter) ตัวอย่างเช่น He invited us to get in the car and go for a ride with him.

Description:   Get into หมายถึง มาถึงจุดหมาย (arrive at the station -at the end of the journey) ตัวอย่าง เช่น We got into (to) Bedford at 5 p.m.

Description:   Get off หมายถึง (1)ละทิ้ง, ออกจาก (leave or depart from a vehicle) ตัวอย่างเช่น We got off the subway at 80th street. You are in the wrong bus. (2) ลงรถ ตัวอย่างเช่น Get off (this bus) at the next stop.

Description:   Get on หมายถึง ขึ้นรถ (board or enter a vehicle) ตัวอย่างเช่น I get on the bus at Silom Road.

Description:   Get on with หมายถึง ประสบความสำเร็จ (make progress; be successful) ตัวอย่างเช่น You are getting on very well with your English.

Description:   Get out (of) หมายถึง ลงรถ (leave, depart from a vehicle) ตัวอย่างเช่น  I told the bus driver that I wanted to get out at 72nd Street. I got out (of the car) at the cross-roads

Description:   Get over หมายถึง ฟื้นไข้ (recover from illness, distress, mental or physical weakness) ตัวอย่างเช่น It took me a long time to get over my cold.

Description:   Get rid of หมายถึง กำจัด (become free of, escape from) ตัวอย่างเช่น We can’t get rid of the mice in our department.

Description:   Get through หมายถึง (1)เสร็จ  (finish) ตัวอย่างเช่น We got through work at five o’clock. (2)สอบผ่าน (pass a course or examination successfully) ตัวอย่างเช่น I got through everything except Physics.

Description:   Get together หมายถึง พบปะ (unite, meet as a group) ตัวอย่างเช่น We all try to get together at least once a year.

Description:   Get up หมายถึง ตื่นนอน, สุกขึ้นจากเตียงหรือเก้าอี้ (arise from a bed, chair, etc.) ตัวอย่างเช่น I usually get up at six o’clock.
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม