กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ
=================================

List:                 Idioms-go
=================================
Idioms-go, Go ahead หมายถึง
Description:   Go ahead หมายถึง ทำต่อไป (continue; lead the way) ตัวอย่างเช่น you go ahead and I’ll follow; I’m not ready.

Idioms-go, Go down หมายถึง
Description:   Go down หมายถึง (1)ลดต่ำลง (become lower in price, weight, wind, sea) ตัวอย่างเช่น The newspaper states that prices of all farm products are expected to go down soon.   During her illness her weight went dewn 5 kilograms.  (2)จมลง (sink) ตัวอย่างเช่น The ship went down with all on board.

Idioms-go, Go on หมายถึง
Description:   Go on หมายถึง (1)ทำต่อไป (continue any action) ตัวอย่างเช่น He went on talking. (2)เดินต่อไปเรื่อยๆ (continue a journey) ตัวอย่างเช่น Go on till you come to the cross-roads.

Idioms-go, Go out หมายถึง
Description:   Go out หมายถึง (1)ออกจากบ้าน (leave the house) ตัวอย่างเช่น When I telephoned, his mother told me that Billy had just gone out.  (2)ปิดไฟ,ดับไฟ (extinguish of lights, fires) ตัวอย่างเช่น The light went out and we were left in the dark.

Idioms-go, Go over หมายถึง
Description:   Go over หมายถึง (1)เปิดเผย, ทบทวน (review, restudy) ตัวอย่างเช่น Let’s go over this exercise again.  (2)ตรวจสอบ  (check over, examine) ตัวอย่างเช่น I want to go over the contract carefully with my lawyer before I sign it.

Idioms-go, Go up หมายถึง
Description:   Go up หมายถึง ขึ้น (rise) ตัวอย่างเช่น Prices are going up every day.
 
Idioms-go, Go through หมายถึง
Description:   Go through หมายถึง สำเร็จ, เสร็จ (finish) ตัวอย่างเช่น He went through with his plan although his friends advised him to abandon it.

Idioms-go, Go with หมายถึง
Description:   Go with หมายถึง (1)เข้าคู่ (match) ตัวอย่างเช่น I want to buy a new tie to go with this blus suit. (2)ไปด้วยกันกับ (court, go out in the company of) ตัวอย่างเช่น He went with Helen yesterday.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม