กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-look
=================================
Idioms-look, Look about หมายถึง
Description:   Look about หมายถึง ค้นหา, ตรวจสอบ (search around, examine) ตัวอย่างเช่น As soon as we get there, we will begin to look about for a good piece of land.

Idioms-look, Look after หมายถึง
Description:   Look  after หมายถึง ดูแล (take care of) ตัวอย่างเช่น Our friend has promised to look after my baby while we are away.

Idioms-look, Look at หมายถึง
Description:   Look at หมายถึง จ้อง (to direct the eyes toward, watch) ตัวอย่าง เช่น The teacher told us to look at the blackboard.

Idioms-look, Look down upon หมายถึง
Description:   Look down upon หมายถึง ดูถูก (despise, scorn, consider inferior) ตัวอย่างเช่น Some rich men often look down upon the poor.

Idioms-look, Look for หมายถึง
Description:   Look for หมายถึง ค้นหา (search for, try to find) ตัวอย่างเช่น Many students are looking for summer jobs.

Idioms-look, Look forward to หมายถึง
Description:   Look forward to หมายถึง ตั้งตาคอย (anticipate with pleasure) ตัวอย่างเช่น I am looking forward to receiving your visit.

Idioms-look, Look into หมายถึง
Description:   Look into หมายถึง สืบสวน (investigate) ตัวอย่างเช่น The police are looking into the records of all those involved in the crime.

Idioms-look, Look like หมายถึง
Description:   Look like หมายถึง ดูเหมือน (resemble) ตัวอย่างเช่น With his dark hair and light skin, he looks just like his mother.

Idioms-look, Look on หมายถึง
Description:   Look on หมายถึง มองผ่านๆ (watch without participating; be a spectator only, not a participator) ตัวอย่าง เช่น John took part in the games but I just looked on.

Idioms-look, Look out หมายถึง
Description:   Look out หมายถึง ระวัง (be careful) ตัวอย่างเช่น As I was just about to cross the road my friend said, “Look out ! There’s a lorry coming.”  I was about to step out in front of the coming truck when some body yelled to me to look out.

Idioms-look, Look out for หมายถึง      
Description:   Look out for หมายถึง ระวังตัว (be on the alert for) ตัวอย่างเช่น There were signs everywhere warning people to look out for falling rocks.

Idioms-look, Look over หมายถึง         
Description:   Look over หมายถึง ตรวจ (examine; check quickly)  ตัวอย่างเช่น The auditors are looking over the bank’s books.

Idioms-look, Look up to หมายถึง         
Description:   Look up to หมายถึง ชื่นชม (respect, admire) ตัวอย่างเช่น They all look up to him as their leader.

Idioms-look, Look through หมายถึง    

Description:   Look through หมายถึง ทวน, ทบทวน, ตรวจสอบ(revise a lesson, study, examine) ตัวอย่างเช่น Look through these bills and check them before I pay them.
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม