กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-put
=================================
Idioms-put, Put about หมายถึง
Description:   Put about  หมายถึง กังวล (worry) ตัวอย่างเช่น He is much put about by this.

Idioms-put, Put across หมายถึง
Description:   Put across  หมายถึง ทำให้เชื่อมั่น (convince) ตัวอย่างเช่น We try to put across our story. 

Idioms-put, Put aside หมายถึง
Description:   Put aside หมายถึง (1)พลิกหน้า (place at one side) ตัวอย่างเช่น The teacher told them to put aside their books.  (2)เก็บ, รักษาไว้ (save)  ตัวอย่างเช่น Jimmy puts 10 dollars aside away every week.

Idioms-put, Put away หมายถึง
Description:   Put away หมายถึง จัดเก็บในที่เหมาะสม (put something in its proper place, save) ตัวอย่างเช่น If you have finished with these tools, please put them away.

Idioms-put, Put back หมายถึง
Description:   Put back หมายถึง เก็บเข้าที่เดิม (return; replace something where it belongs)  ตัวอย่างเช่น Please put this plate back on the shelf where it belongs.

Idioms-put, Put down หมายถึง
Description:   Put down หมายถึง วางลง, ยุติ, สยบไว้ (cease to hold, lay aside, place in position) ตัวอย่างเช่น Put down book and help your mother with the dishes.

Idioms-put, Put off หมายถึง
Description:   Put off หมายถึง เลื่อนออกไป (postpone, delay)  ตัวอย่างเช่น The meeting has been put off until next week.
           
Idioms-put, Put on หมายถึง
Description:   Put on หมายถึง (1)สวมใส่ (place upon oneself said of clothes: dress oneself in) ตัวอย่างเช่น He put on his hat and coat and went out.  (2)เปิดไฟ (switch or turn on -electric fire, gas, light or fire) ตัวอย่างเช่น Put on the electric fire, it is rather cold.

Idioms-put, Put out หมายถึง
Description:   Put out หมายถึง ดับไฟ (extinguish, cause to stop burning) ตัวอย่างเช่น The fireman soon put the fire out.

Idioms-put, Put to หมายถึง
Description:   Put to หมายถึง (1)ตั้งคำถาม, ยื่นขอเสนอ (ask a question or make an offer) ตัวอย่างเช่น Put a question to someone. (2)แนะนำ, ชักจูงให้เห็นด้วย (suggest; inviste someone to consider that) ตัวอย่างเช่น I put it to you that you haven’t told the whole truth.

Idioms-put, Put together หมายถึง
Description:   Put together หมายถึง ประกอบ, รวบรวม (assemble) ตัวอย่างเช่น It is easy to take a watch apart but rather difficult to put it together again.

Idioms-put, Put up หมายถึง
Description:   Put up หมายถึง ก่อตั้ง (build, erect) ตัวอย่างเช่น They are putting up several new houses on this street.

Idioms-put, Put up with หมายถึง
Description:   Put up with หมายถึง อดทน (endure without protest, bear patiently) ตัวอย่างเช่น There are many inconveniences that you have to be put up with when you a camping.

Idioms-put, Put the watch right หมายถึง
Description:   Put the watch right หมายถึง ตั้งเวลานาฬิกา (to set the watch) ตัวอย่าง เช่น I put my watch right when I had the eight o’clocks news.

Idioms-put, Put someone right หมายถึง
Description:   Put someone right หมายถึง ทำให้ดีขึ้น (to make well again) ตัวอย่างเช่น Lighter meals will probably put you right.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม