กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-take
=================================

Idioms-take, Take after หมายถึง
Description:   Take after หมายถึง คล้ายคลึง (resemble esp. a parent or relation) in features or character. ตัวอย่างเช่น Your daughter does not take after you in any way.

Idioms-take, Take apart หมายถึง
Description:   Take apart หมายถึง แยกออกเป็นส่วนๆ  (disassemble) ตัวอย่างเช่น It is easy to take a camera apart.

Idioms-take, Take away หมายถึง
Description:   Take away หมายถึง ย้าย, เคลื่อนย้าย (remove)  ตัวอย่างเช่น The child was taken away from school.

Idioms-take, Take care of หมายถึง

Description:   Take care of หมายถึง ดูแล (watch; give attention to) ตัวอย่างเช่น Who will take care of your dog while you are away on your vacation?

Idioms-take, Take off หมายถึง
Description:   Take off หมายถึง (1)ถอด-เสื้อผ้า (remove-said particularly of clothes) ตัวอย่างเช่น He took off his hat and bowed politely as she passed. (2)นำเครื่องลงจอด-เครื่องบิน   depart-said particularly of aeroplanes ตัวอย่าง เช่น The plane took off at eight.

Idioms-take, Take out หมายถึง
Description:   Take out หมายถึง (1)ติดตามไปด้วย (accompany, escort) ตัวอย่างเช่น Whom is Jack taking out tonight?  (2)ดึงออก, นำออกมา (remove, extract from a pocket ตัวอย่าง เช่น How can I take these ink stains out of my blouse?

Idioms-take, Take over หมายถึง
Description:   Take over หมายถึง เข้าครอบครอง (assume in charge of) ตัวอย่างเช่น Mr. Collins will take over my duties a week after I leave.

Idioms-take, Take part หมายถึง
Description:   Take part หมายถึง มีส่วนร่วม (participate)  ตัวอย่างเช่น Henry was sick and didn’t take part the meeting last week.

Idioms-take, Take place หมายถึง
Description:   Take place หมายถึง เกิดขึ้น (happen, occur) ตัวอย่างเช่น Where did the accident take place?

Idioms-take, Take sides หมายถึง
Description:   Take sides หมายถึง เข้าข้าง, เห็นด้วยกับข้างใดข้างหนึ่ง (be partial to one side as against the other) ตัวอย่างเช่น We were advised not to take sides until we heard all the facts.

Idioms-take, Take time หมายถึง
Description:   Take time หมายถึง ใช้เวลาว่าง (leisurely) ตัวอย่างเช่น Since there was no need to hurry, we took our time leaving.

Idioms-take, Take turns หมายถึง
Description:   Take turns หมายถึง สลับ, เปลี่ยน (alternate) ตัวอย่างเช่น She and her sister take turns helping their mother to clean the house.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม