กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-turn
=================================

Idioms-turn, Turn against หมายถึง
Description:   Turn against หมายถึง เปลี่ยนทัศนคติไปในทางลบ, ต่อต้าน (develop an aversion to change from a friendly to an unfriendly attitude) ตัวอย่างเช่น She tried to turn the children against their father.

Idioms-turn, Turn away หมายถึง
Description:   Turn away หมายถึง ปฏิเสธ (reject, refuse to admit, dismiss) ตัวอย่างเช่น Hundreds of people were turned away from the concert.

Idioms-turn, Turn back หมายถึง
Description:   Turn back หมายถึง กลับ (return; go in the reverse direction) ตัวอย่าง เช่น We turned back because we were going the wrong way,;  We drove up to their house, but they were not in and we had to turn back.

Idioms-turn, Turn down หมายถึง
Description:   Turn down หมายถึง ปฏิเสธ (reject) ตัวอย่างเช่น Henry tried to join the army but was turned down because of a weak heart.;  I turned down the job because the salary was so low.

Idioms-turn, Turn in หมายถึง
Description:   Turn in หมายถึง ส่งคืน, คืนให้ (give back) ตัวอย่าง เช่น You must turn in your equipment.

Idioms-turn, Turn off หมายถึง
Description:   Turn off หมายถึง ปิดไฟ (stop, close, shut off – gas, lights, TV) ตัวอย่างเช่น Be sure to turn off the lights when you leave the room.

Idioms-turn, Turn on (¹ turn off) หมายถึง
Description:   Turn on (¹ turn off) หมายถึง เปิดไฟ (open, begin) ตัวอย่างเช่น Turn the light on.

Idioms-turn, Turn over หมายถึง
Description:   Turn over หมายถึง พลิก, พลิกคว่ำ (capsize, upset, turn so that the upper and lower positions of an object are reversed; change position by rolling) ตัวอย่างเช่น The car swerved from the road, turned over twice and landed in the ditch.;  I turned the idea over in my mind but couldn’t make a decision.

Idioms-turn, Turn out หมายถึง
Description:   Turn out  หมายถึง ปรากฏ, กลายเป็น, ทำขึ้น, รวมตัว (assemble, gather) ตัวอย่าง เช่น She was surprised that such a large crowd turned out for the fair.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม