กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Reading-Environment
=================================
Description:   Reading-Environment ตัวอย่างคำศัพท์ที่มักพบในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น (1)
Environment สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม
Ecology นิเวศน์วิทยา
Ecosystem ระบบนิเวศน์วิทยา
Biologist นักชีววิทยา
Pollution มลภาวะ
Reading-Environment ตัวอย่างคำศัพท์ที่มักพบในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น (2)
Deforestation การทำลายป่าไม้
Preserve สงวน, รักษาไว้
Extinct สูญพันธ์, หมดสิ้น                       
Ethnic เกี่ยวกับชาติพันธุ์
Fossil fuel ก๊าซธรรมชาติ
Reading-Environment ตัวอย่างคำศัพท์ที่มักพบในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น (3)
Combustion การเผาไหม้
Radiation การแผ่รังสี
Geothermal เกี่ยวกับความร้อนของโลก
Photosynthesis การสังเคราะห์แสง
Chemosynthesis การสังเคราะห์ทางเคมี
Reading-Environment ตัวอย่างคำศัพท์ที่มักพบในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น (4)
Utilization การใช้ให้เป็นประโยชน์
Energy พลังงาน
Generation แหล่งกำเนิด
Troubleshooting การเข้าไปแก้ปัญหา
Installation การติดตั้ง
Reading-Environment ตัวอย่างคำศัพท์ที่มักพบในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น (5)
Foundation มูลนิธิ
Endeavour ความพยายาม
Solve แก้ปัญหา
Dam เขื่อนเก็บน้ำ
Reservoir  อ่างเก็บน้ำ
Evolution วิวัฒนาการ
Erosion การกัดเซาะ, กัดกร่อน
Reading-Environment ตัวอย่างคำศัพท์ที่มักพบในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น (6)
Perish เน่าเปื่อย
Prohibition ข้อห้าม
Restriction การจำกัด
Revolution การปฏิวัติ
Harm อันตราย, เสียหาย

                                Harsh รุนแรง
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม